Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sněm RVŠ 20.6. 2013 JUDr. Lenka Valová. I. Počty studentů II. Příprava rozpočtu 2014 III. Návrh Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti IV. Návrh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sněm RVŠ 20.6. 2013 JUDr. Lenka Valová. I. Počty studentů II. Příprava rozpočtu 2014 III. Návrh Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti IV. Návrh."— Transkript prezentace:

1 Sněm RVŠ 20.6. 2013 JUDr. Lenka Valová

2 I. Počty studentů II. Příprava rozpočtu 2014 III. Návrh Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti IV. Návrh usnesení

3  Původní rozpis limitu - pokles o 5,1% oproti roku 2013 = -16 291 studentů (303 409 - 287 118)  Dohodovací řízení ukončeno 11.4. 2013  Výsledek (bez zubařských SP) – 4,8% oproti roku 2013 pokles o 14 636 (na 287 773)  Nárůst potvrzen u UK a VŠCHT (bez zohlednění neuniverzitních a uměleckých škol)  Nejvyšší pokles potvrzen u UPAR

4  Střednědobý výhled – cca -1 mld.  Vstupní návrh rozpočtu 2014 předkládaný MF projednán 12.6. vládou zachovává pro školství úroveň roku 2013  Pravidla financování VVŠ pro rok 2014 – jednání Reprekomise patrně v září

5  Vazba na Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti – předložen Parlamentu  Provedení Směrnice EU č. 2011/85/EU z 8.11. 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států  Požadavky na údaje o SR, které je ČR povinna zveřejňovat: - přehled o peněžních tocích ( VVŠ dosud účtují o nákladech a výnosech x požadavek vykazovat příjmy a výdaje) - zveřejňování rozpočtů a rozpočtových výhledů  Účinnost od 1.1. 2014

6  Návrh schválen na jednání vlády 12.6. 2013  MŠMT uplatnilo v rámci připomínkového řízení námitky proti dopadu na VVŠ  Uskutečnila se dvě jednání s MF za účasti kvestorů (termín účinnosti, hledání řešení nejméně zatěžující varianty)  Usnesení ČKR z 6.6. 2013: ČKR považuje „Návrh Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti“ za další zásadní omezení samostatnosti veřejných vysokých škol. Současně ČKR odmítá s tím spojený zbytečný nárůst administrativní náročnosti ekonomických a rozpočtových schémat veřejných vysokých škol, protože nezefektivňuje hospodaření veřejných vysokých škol a nevede ke zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání a výzkumu. Zároveň ČKR žádá, aby byla spolu s Radou vysokých škol zahrnuta do legislativního procesu souvisejícího s Návrhem.

7  RVŠ se jednoznačně připojuje k usnesení ČKR z 6.6. 2013 týkajícího se Návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Návrh odmítá jako další omezení autonomie VVŠ přinášející nadbytečný nárůst administrativní zátěže a z hlediska škol zcela neefektivní nárůst finančních nákladů nezbytných pro jeho realizaci.


Stáhnout ppt "Sněm RVŠ 20.6. 2013 JUDr. Lenka Valová. I. Počty studentů II. Příprava rozpočtu 2014 III. Návrh Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti IV. Návrh."

Podobné prezentace


Reklamy Google