Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání těžařů 2013 Příprava absolventů VŠB-TU Ostrava pro získávání odborných způsobilostí při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání těžařů 2013 Příprava absolventů VŠB-TU Ostrava pro získávání odborných způsobilostí při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem."— Transkript prezentace:

1 Setkání těžařů 2013 Příprava absolventů VŠB-TU Ostrava pro získávání odborných způsobilostí při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

2 Osnova přednášky: 1) Úvod 2) Charakteristika studijních oborů Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin a Hornické inženýrství 3) Požadavky na odbornou kvalifikaci a způsobilost dle Vyhlášky ČBÚ 298/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů 4) Uplatnění absolventů v praxi vzhledem ke stávající legislativě 5) Spojování studijních oborů 6) Závěr

3 1) Úvod Historie hornictví a školství v ČR: 1249 - Jihlavský horní zákon 1300 - Ius regale montanorum 1716 - Jáchymovská báňská škola 1835 - Banská akadémia Banská Štiavnica 1849 - Montánni učiliště Příbram 1865 - Báňská akademie Příbram 1904 - Vysoká škola báňská Příbram 1945 - Vysoká škola báňská Ostrava 1994 - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

4 2) Charakteristika studijních oborů Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin a Hornické inženýrství Vývoj oborů: 1959 Vznik Hornicko-geologické fakulty 1959-1993 Povrchové dobývaní ložisek a HI 1993-2001 Těžba a zpracování stavebních nerostných surovin 2001-dosud Využívaní zdrojů stavebních nerostných surovin 2014/2015 Těžba nerostných surovin a jejich využívání

5 Charakteristika studijních oborů Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin a Hornické inženýrství tříleté bakalářské studium dvouleté navazující magisterské studium V prezenční i kombinované formě v Ostravě a kombinované v Mostě. Je jedinečným oborem studovaným v rámci ČR jen na HGF VŠB-TU Ostrava.

6 Doktorské a rekvalifikační studium  třileté doktorské prezenční studium  tříleté doktorské kombinované studium Doktorské studium je vyšší formou vzdělávaní ve studijním programu 2101 V Hornictví a hornická geomechanika  celoživotní vzdělávaní Ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách pořádá IHI rekvalifikační a specializační kurzy pro vysokoškolsky vzdělané odborníky jiných oborů. Studium je třisemestrální, ukončeno obhajobou odborné práce a závěrečnou zkouškou před komisi jmenovanou děkanem HGF VŠB-TUO. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci.

7 Odborné exkurze -z hlubinného dobývání ložisek -z lomového dobývání soudržných surovin -z lomového dobývání nesoudržných surovin -z lomového dobývání uhelných ložisek -z hrubé a ušlechtilé kamenické výroby -ze zahlazení lomové činnosti a rekultivací

8 Odborná praxe

9 Obor vychovává odborníky a inženýrsko-hospodářské pracovníky v oblasti těžby, zpracování a úpravy stavebních a silikátových surovin pro komodity s uplatněním v průmyslu stavebních hmot (stavební kámen, štěrky, písky všech druhů, cementy, vápno, sádra, výrobky cihlářské). Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin

10 3) Požadavky na odbornou kvalifikaci a způsobilost dle Vyhlášky ČBÚ 298/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 61/1988 Sb. o HČ, výbušninách a SBS ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti členských státu EU ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při HČ nebo ČPHZ ve znění pozdějších předpisů - odborná kvalifikace - odborná způsobilost - ukončené vzdělání - odborná praxe

11 Odborné způsobilosti Závodní dolu Závodní lomu 1. Lomy s celkovou roční těžbou vyšší než 500 tis. tun 2. Lomy s celkovou roční těžbou nižší než 500 tis. tun

12 Odborné způsobilosti Závodní – osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení HČ nebo ČPHZ (kde není stanovená funkce závodního lomu) Bezpečnostní technik

13 Odborné způsobilosti Báňský projektant Projektant instalací elektrických zařízení Hodnotitel rizik ukládání odpadů Vedoucí větrání Geomechanik Odborný znalec

14 Odborné způsobilosti Hlavní důlní měřič Důlní měřič Střelmistr Technický vedoucí odstřelů

15 4) Uplatnění absolventů v praxi  v průmyslu keramickém, sklářském, slévárenském, elektroprůmyslu, chemickém, hutním a dalších odvětvích národního hospodářství, uměleckých řemesel aj.

16 Uplatnění absolventů v praxi řídící a manažerské funkce na provozech kamenolomů, štěrkoven, na hliništích, jílovištích apod.,od technického dozoru, provozních techniků, projektantů po závodní lomů

17 Uplatnění absolventů v praxi ve velkém stavebnictví, dopravním stavitelství

18 Uplatnění absolventů v praxi vedoucí pracovníci pro sanační a rekultivační práce po těžební a průmyslové činnosti

19 5) Spojování studijních oborů Vznik nového studijního oboru Těžba nerostných surovin a jejích využívání:  Příprava karet všech předmětů nových studijních plánů  Tvorba elektronických a tištěných skript  Exkurze studentů obou dosavadních oborů doma i v zahraničí  Vzájemné mobility pedagogů mezi HGF VŠB-TU Ostrava a recipročními univerzitami v Polsku, Německu a na Slovensku  Podání žádosti o akreditaci bakalářskeho studia oboru Těžba nerostných surovin a jejich využívání  Příprava žádosti o akreditaci navazujícího studia oboru Těžba nerostných surovin a jejich využívání

20 6) Závěr Možné alternativy dalšího směrování oborů VZSNS a HI: - Akreditace nového studijního oboru Těžba nerostných surovin a jejich využívání - Pokračování stávajících oborů VZSNS a HI

21 Děkuji Vám za pozornost…


Stáhnout ppt "Setkání těžařů 2013 Příprava absolventů VŠB-TU Ostrava pro získávání odborných způsobilostí při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem."

Podobné prezentace


Reklamy Google