Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA"— Transkript prezentace:

1 VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA
STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

2 Proč studovat obor Veřejná ekonomika a správa?
Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání bez ohledu na stabilitu trhů či ekonomickou krizi? Chcete se podílet na správě a rozvoji svého města či kraje? Myslíte si, že je možné zlepšit fungování veřejných služeb? Víte, že veřejný sektor a veřejná správa v ČR má 721 tisíc zaměstnanců, kteří působí na různých ministerstvech, v krajích, obcích a v řadě dalších organizací jako nemocnice, finanční úřady, v sociálních službách, v dopravních podnicích, v kulturních zařízeních apod. a v i orgánech Evropské unie? Tento sektor vyžaduje stále nové, kreativní, vysokoškolsky vzdělané zaměstnance.

3 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Studijní obor lze studovat na všech úrovních studia (v akademickém roce 2014/2015 studuje obor cca 400 studentů): bakalářské studium (Bc., 3 roky) navazující magisterské studium (Ing., 2 roky) doktorské studium (Ph.D.) – na oboru Ekonomie pod vedením našich školitelů Z promoce absolventů navazujícího magisterského studia v Nové aule VŠB – TU Ostrava.

4 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Příklady uplatnění absolventů oboru v praxi: obecní, městské a krajské úřady, ministerstva, finanční úřady, Policie ČR, celní úřady, Úřad práce ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, školy, nemocnice, kulturní zařízení, masmédia, podniky dopravní a technické infrastruktury, spolky, fundace, ústavy, obecně prospěšné společnosti, agentury, poradenské a výzkumné firmy zajišťující koexistenci a koordinaci veřejných a soukromých subjektů a aktivit v území.

5 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Mezi absolventy oboru patří např.: plk. Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D., ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat na Ministerstvu zahraničních věcí ČR; stálé zastoupení ČR při OSN v New Yorku Ing. Simona Piperková, náměstkyně primátora pro kulturu a zdravotnictví statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Chotěnovský, ředitel odboru služeb uživatelům Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Ing. Ivo Konkolský, zástupce vedoucí odboru financí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Ivona Šuláková, interní auditorka Městského úřadu v Třinci Ing. Blanka Mlčáková, Ph.D., odbor personalistiky, Fakultní nemocnice Ostrava Ing. Marie Bryndáčová, pracovnice Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

6 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Příklad činnosti studentů a pedagogů: Studentská grantová soutěž – zapojení studentů magisterské a doktorského studia, např. v roce 2014 byly zapojeny 4 studentky navazujícího magisterského studia do projektu: „Modely hodnocení efektivity a kvality lůžkové zdravotní péče“. Odborné exkurze v rámci bakalářského a magisterského studia Exkurze v roce 2014: Poslanecká sněmovna; Domov seniorů Slunečnice, Městský úřad města Hranice, Magistrát statutárního města Ostrava, Krajský soud v Ostravě, aj.

7 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Studijní obor lze studovat ve dvou formách studia: prezenční forma: Ostrava (Bc., Ing.) kombinovaná forma: Šumperk – detašované pracoviště EkF (Bc.) Valašské Meziříčí – detašované pracoviště EkF (Bc.) Budova Ekonomické fakulty v Ostravě Budova detašovaného pracoviště EkF ve Valašském Meziříčí Budova detašovaného pracoviště EkF v Šumperku

8 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Struktura znalostí absolventa studijního oboru: široký ekonomický základ tj., základy ekonomie, managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, práva atd., mechanismy financování veřejného sektoru a hospodaření neziskových organizací, organizace a nástroje uplatňované ve veřejné správě v ČR i v EU, základy státní, regionální a municipální ekonomiky, sociální politiky, využívání územních a správních informačních systémů, teorie a praxe veřejných financí, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu, sportu, bydlení, politiky zaměstnanosti, obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku apod.

9 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Stěžejní předměty bakalářského studia oboru: Veřejné finance A Příjmy veřejných rozpočtů Sociální politika v EU Veřejná správa A Správní právo Ekonomika veřejného sektoru Ekonomika neziskových organizací Oceňování majetku A Územní a správní informační systémy

10 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Stěžejní předměty navazujícího magisterského studia oboru: Veřejné finance B Veřejná správa B Daňové systémy Rozhodování ve veřejném sektoru Veřejná politika Ekonomika zdravotnictví a sociálního zabezpečení Ekonomika vzdělání a kultury Ekonomika výzkumu, vývoje a ekonomika sportu Ekonomika bydlení a technické infrastruktury Ekonomika územní samosprávy Kvalita ve veřejném sektoru Oceňování majetku B

11 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Vzdělávací činnost katedry na EkF VŠB-TU Ostrava: garant oboru VES, podíl na výuce dalších studijních oborů, výuka předmětů pro zahraniční studenty v angličtině. Vzdělávací činnost katedry mimo EkF VŠB-TU Ostrava: spolupráce s jinými vysokými školami, členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky, členství v oborových a vědeckých radách, vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, zpracování projektů pro orgány veřejné správy.

12 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Garant oboru a vedoucí katedry doc. Ing. Petr Tománek, CSc., Zástupce vedoucího katedry Ing. Iveta Vrabková, Ph.D., Sídlo katedry EkF, budova A, 6. patro, sekretariát A 710 Další informace najdete na: * * *

13 Přejeme vám úspěšné studium!!!


Stáhnout ppt "VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google