Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení bakalářských oborů – Uchazeči NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení bakalářských oborů – Uchazeči NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA."— Transkript prezentace:

1 Představení bakalářských oborů http://nf.vse.cz – Uchazeči NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA

2 3 obory Ekonomie / Economics (ČJ / AJ) Národní hospodářství Veřejná správa a regionální rozvoj Cílová skupina (pro koho?) Náplň oboru (co?) Uplatnění (k čemu?) … a 3 informace

3 EKONOMIE  Cílem bakalářského studijního programu je zajištění teoretické a analytické vybavenosti posluchačů jak pro budoucí profesní výkon, tak i pro další vzdělávání.  Studium oboru je interdisciplinární. http://keke.vse.cz

4 EKONOMIE EKONOMIE Náplň bakalářského studijního programu :  Mikroekonomie, makroekonomie, vývoj ekonomického myšlení  Ekonometrie a kvantitativní metody  Organizace trhů a odvětví  Teorie her  Matematika pro ekonomy aj.

5 EKONOMIE EKONOMIE Nedílné součásti koncepce výuky  Široké možnosti studijních stáží na zahraničních univerzitách.  Přednášky odborníků z praxe v rámci některých předmětů.  Přednášky zahraničních i tuzemských odborníků na NF VŠE

6 EKONOMIE EKONOMIE Absolventské dovednosti  Konstrukce jednoduchého ekonomického modelu a jeho aplikace při zodpovězení výzkumné otázky.  Interpretace společenských jevů ekonomickou logikou skrze náklady a výnosy jejich účastníků.  Deskripce fungování ekonomických systémů pohledy různých ekonomických škol.  Konstrukce designu pravidel, které budou subjekty motivovat k dosažení žádaného cíle v rámci ekonomické hry.

7  bakalářský studijní program:Ekonomie  magisterský studijní program: Ekonomická analýza  doktorský studijní program: Ekonomická teorie EKONOMIE EKONOMIE Návaznost studijních programů

8 EKONOMIE EKONOMIE Uplatnění absolventů studia  Analytičtí pracovníci ve firemním a finančním sektoru, ve vrcholné státní správě  Výzkumní pracovníci v univerzitním prostředí  V navazujícím magisterském studiu

9  Nejvyšší státní zpráva: poradce prezidenta ČR, NERV, aj.  Bankovní a finanční sektor: ČNB, ČSOB, Česká spořitelna, KPMG, aj.  Firemní sektor: EON, Škoda Auto, T-Mobile, aj EON, Škoda Auto, T-Mobile, aj.  Univerzity a vysoké školy: VŠE, MUNI, VŠFS, aj. EKONOMIE EKONOMIE Uplatnění absolventů - příklady z praxe

10 doplnit NH

11 Veřejná správa a regionální rozvoj Cílem bakalářského studia je profesně připravit posluchače k řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné správy. Studium je interdisciplinární a humanitně zaměřené. http://kreg.vse.cz/

12 Veřejná správa a regionální rozvoj Bakalářské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na vysoce odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci a fungování správních orgánů. Během studia je možnost kratších i dlouhodobých pobytů na zahraničních univerzitách. V rámci některých předmětů jsou pořádány odborné praxe a exkurze v ČR i do zahraničí.

13 Veřejná správa a regionální rozvoj Znalosti z oboru správní a regionální problematiky připraví absolventa na kompetentní rozhodování v konkrétních situacích, které sféra regionálního rozvoje, politiky a správy v území přináší. Znalosti z regionalistiky, ekonomie, veřejné správy a z dalších souvisejících disciplin a především schopnost jejich praktické aplikace jsou tak podmínkou práce ve všech sférách činnosti výkonného aparátu státní správy.

14 Veřejná správa a regionální rozvoj Na bakalářský obor navazuje magisterské studium, které bude realizováno ve dvou základních oborech: Veřejná správa Regionální studia Případně: Ekonomika a správa životního prostředí Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky (zatím pouze v anglickém jazyce, placený program) Na magisterské studium navazuje doktorské studium: Regionalistika – veřejná správa

15 Veřejná správa a regionální rozvoj Absolventi mohou najít široké uplatnění: - ve veřejných institucích, zejména ve veřejné správě na státní, regionální i komunální úrovni - v orgánech a institucích Evropské unie - v ekonomickém poradenství, v ekonomické a regionální publicistice

16 Veřejná správa a regionální rozvoj Jaké je současné uplatnění absolventů: v orgánech Evropské unie v Bruselu a dalších evropských městech, na ministerstvech (např. ministerstvo pro místní rozvoj, vnitra, průmyslu a obchodu), na rozvojových agenturách (Centrum pro regionální rozvoj ČR, CzechInvest, regionální rozvojové agentury apod.), na krajských a městských úřadech, v poradenských firmách, v neziskovém sektoru, nevládních institucích, v soukromém sektoru, především ve velkých firmách atd.

17 EkonomieNárodní hospodářství Veřejná správa a regionální rozvoj Cílová skupina Analyticky a teoreticky orientovaní uchazeči se zájmem a společenské vědy a další vzdělávání (se) Prakticky orientovaní uchazeči se zájmem o hospodářství a roli státu v něm Prakticky orientovaní uchazeči se zájmem o aktivity státu v oblasti hospodářského rozvoje na místní úrovni. Náplň oboru Základní povědomí o ekonomických nástrojích a aspektech společnosti (matematika, statistika, účetnictví, finance, ekonomie, podnikání, právo, historie a filosofie) Ekonometrie a kvantitativní metody, teorie her, organizace trhů a odvětví Hospodářská a sociální politika, politické ideologie, hospodářská politika EU, organizace trhů a odvětví Veřejné právo, státověda, prostorová ekonomie, sociologie, regionální politika EU, veřejné finance Uplatnění Široký základ pro veškeré ekonomicky či společensky orientované obory předpokládá se navazující studium analytičtí a výzkumní pracovníci univerzity, poradenské a finanční instituce, vrcholná státní správa možné okamžité uplatnění manažeři a poradci vrcholná státní správa, regulatorní orgány, finanční a auditorské společnosti možné okamžité uplatnění manažeři a poradci regionální státní správa, poradenské a auditorské společnosti


Stáhnout ppt "Představení bakalářských oborů – Uchazeči NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA."

Podobné prezentace


Reklamy Google