Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉMY A SUBSYSTÉMY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉMY A SUBSYSTÉMY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing"— Transkript prezentace:

1 SYSTÉMY A SUBSYSTÉMY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing
SYSTÉMY A SUBSYSTÉMY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc.

2 Systémy a subsystémy ekonomického vzdělávání
Pojmy „systém a subsystém ekonomického vzdělávání“ Struktura školského systému, kde může probíhat ekonomické vzdělávání Struktura mimoškolského vzdělávacího systému, kde může probíhat ekonomické vzdělávání Hlediska hodnocení různých systémů a subsystémů ekonomického vzdělávání

3 1) Pojmy systém a subsystém ekonomického vzdělávání
Systém ekonomického vzdělávání = Souhrn institucí určitého typu, kde probíhá ekonomické vzdělávání (v rámci školství, mimo školství) Subsystém ekonomického vzdělávání = diverzifikovaný článek systému, kde se zajišťuje ekonomické vzdělávání (státní školy, soukromé školy)

4 2) Struktura školského systému, kde může probíhat ekonomické vzdělávání
Subsystémy podle zřizovatelů či vlastníků (státní, veřejné, krajské, soukromé, církevní) Subsystémy podle stupňů vzdělávání 1) První vzdělávací úroveň – základní škola (v rámci neekonomických předmětů či prostřednictvím výuky ekonomického předmětu) 2) Druhá vzdělávací úroveň – neúplné střední vzdělání (bez maturity, obory učňovské přípravy v rámci ekonomického předmětu)

5 2) Struktura školského systému, kde může probíhat ekonomické vzdělávání
3) Třetí vzdělávací úroveň – úplné střední vzdělání (s maturitou v učňovském školství a na středních odborných školách v rámci soustavy ekonomických předmětů) 4) Čtvrtá vzdělávací úroveň – vyšší odborné vzdělání (s absolutoriem v rámci soustavy ekonomických předmětů) 5) Další vzdělávací úrovně – vysokoškolské vzdělávání (bakalářské, magisterské, doktorské v rámci soustavy ekonomických disciplín)

6 3) Struktura mimoškolského vzdělávacího systému, kde může probíhat ekonomické vzdělávání
Podnikové (firemní) vzdělávání (typu inovačního, specializačního a rekvalifikačního: změny v účetnictví, materiálová účtárna, přeškolení právníka na ekonoma) Komerční vzdělávání podle vzdělávacích agentur (inovační, specializační a rekvalifikační charakter) na podkladě živnostenského podnikání (nové daňové zákony, mzdové účetnictví, přeškolení technika na ekonoma)

7 3) Struktura mimoškolského vzdělávacího systému, kde může probíhat ekonomické vzdělávání
Vzdělávání organizované orgány státní exekutivy : ministerstva, regionální orgány,orgány místní samosprávy (rekvalifikace prostřednictvím úřadů práce – přeškolení dělníka válcovny na účetního) Ostatní neziskové organizace: nadace, sdružení, spolky z prostředků grantů a sponzorských darů (financování sociálních služeb, zdravotnických zařízení)

8 4) Hlediska hodnocení různých systémů a subsystémů ekonomického vzdělávání
Masovost (počet vzdělávaných žáků) Kvalita výstupů (úroveň vzdělání) Využitelnost (dosah uplatnění absolventů: regionální, národní, mezinárodní) Obsahová a organizační pružnost (reakce na měnící se podmínky a potřeby) Ekonomická efektivnost (náklady na vzdělání)


Stáhnout ppt "SYSTÉMY A SUBSYSTÉMY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google