Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Moravskoslezský kraj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Spolupráce veřejné správy s podniky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Moravskoslezský kraj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Spolupráce veřejné správy s podniky."— Transkript prezentace:

1 © Moravskoslezský kraj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Spolupráce veřejné správy s podniky

2 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Rozvrh tréninku ČÁSTI MODULUPOMŮCKYČAS Úvodní seznámení se strukturou a funkcí veřejné správy Flipchart, dataprojektor2 hodiny Naladění na regionální hledisko, z toho plynoucí přínosy pro účastníky Flipchart, dataprojektor1 hodina Definice možností spolupráce s veřejnou správou Flipchart, papírové terčíky k interaktivní hře 2 hodiny Příklady spolupráce s veřejnou správou Flipchart, dataprojektor1 hodina CELKOVÝ ČAS6 hodin

3 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Cíl Nalézt nástroje pro efektivní spolupráci s veřejnou správou.

4 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Účel Rozvoj regionu k oboustrannému prospěchu.

5 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Obsah Jak funguje státní správa Samospráva Praktické zkušenosti

6 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

7 © Moravskoslezský kraj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Jak funguje státní správa Spolupráce veřejné správy a podniků

8 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK STÁTNÍ MOC  MOC ZÁKONODÁRNÁ  MOC VÝKONNÁ  MOC SOUDNÍ

9 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK ZÁKONODÁRNÁ MOC

10 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK VÝKONNÁ MOC  PREZIDENT  VLÁDA

11 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK MOC SOUDNÍ  ÚSTAVNÍ SOUD  NEJVYŠŠÍ SOUD  NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD

12 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

13 © Moravskoslezský kraj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY Okresní úřady územní samosprávné celky (obce s rozšířenou působností, kraje) orgány státní správy (Pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní oblastní archivy aj.) Spolupráce veřejné správy a podniků

14 © Moravskoslezský kraj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Samospráva Spolupráce veřejné správy a podniků

15 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY  VYŠŠÍ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY – KRAJE  ZÁKLADNÍ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY - OBCE

16 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Obce Obecní úřady Městské úřady Magistráty měst

17 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Samostatná působnost obcí Lze spolupracovat s obcí na: vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče rozvoji potřeby bydlení ochraně a rozvoji zdraví rozvoji dopravy a spojů rozvoji potřeby informací rozvoji výchovy a vzdělávání kulturním rozvoji

18 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Kraje Krajské úřady

19 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Samostatná působnost krajů Lze spolupracovat s kraji na: rozvoji územního obvodu kraje, na tvorbě programu rozvoje územního obvodu kraje, vytváření koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajištění základní dopravní obslužnosti na území kraje,

20 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

21 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK VEŘEJNÁ SPRÁVA + PODNIKY = ROZVOJ REGIONU ROZVOJ REGIONU = KVALIFIKOVANÁ PRACOVNÍ SÍLA + ZAKÁZKY + PŘÍLEŽITOSTI

22 © Moravskoslezský kraj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK PLATFORMA PRO SPOLUPRÁCI RADA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Spolupráce veřejné správy a podniků

23 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

24 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

25 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Posláním Rady RLZ kraje je iniciovat, navrhovat realizaci strategického procesu rozvoje lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji s cílem dosáhnout souladu potřeb „uživatelů lidských zdrojů“ se Strategií rozvoje lidských zdrojů v ČR a Programem rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje, iniciovat, navrhovat, podílet se na publicitě a image kraje a realizovat interaktivní management rozvoje lidských zdrojů kraje

26 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Cílem RRLZ je přispět ke konkurenceschopnosti pracovních sil, firem a organizací v kraji. Cílová skupina RRLZ – zákazníci RRLZ:  orgány Moravskoslezského kraje (rada, zastupitelstvo)  občan kraje  organizace a instituce působící v kraji (firma, státní správa, samospráva, neziskový sektor atd.)

27 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK RRLZ je odpovědná za návrhy vedoucí k:  identifikaci potřeb trhu práce  analýze úrovně potenciálu lidských zdrojů kraje  syntéze potřeb zákazníků RRLZ  formulaci priorit rozvoje lidských zdrojů kraje  vytváření konsensu v prioritách rozvoje lidských zdrojů kraje  formulování strategické vize rozvoje lidských zdrojů kraje  přípravu programů a plánů rozvoje lidských zdrojů kraj

28 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Priority Rady pro rozvoj lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji

29 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Priorita 1: Tvorba nových pracovních příležitostí Garant: Ing. Josef Jalůvka Priorita 2: Rozvoj programů k udržení zaměstnanosti a ke zvýšení adaptability na nové podmínky Garant: PhDr. Magda Habrmanová, CSc. Priorita 3: Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a ve službách Garant: Ing. Hana Krbcová Priorita 4: Prevence nezaměstnanosti a zvýšení flexibility trhu práce Garant: Ing., Mgr. Rudolf Hahn

30 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Priorita 5: Přizpůsobení struktury sekundárního vzdělávání potřebám kraje Garant: PhDr. Jaroslava Wenigerová Priorita 6: Rozvoj kapacit vysokých škol a vyšší využití jejich výstupů v podmínkách kraje Garant: prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. Priorita 7: Podpora rozvoje celoživotního vzdělávání Garant: Ing. Jaroslav Ponec

31 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Kontext priority vychází z Programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje, z problémové oblasti 3, opatření č. 3.1.1; 3.1.2; 3.1.5; 3.1.6; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3 podle pořadí. www.kr-moravskoslezsky.cz/prk100.htm

32 © Moravskoslezský kraj Spolupráce veřejné správy a podniků DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ


Stáhnout ppt "© Moravskoslezský kraj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Spolupráce veřejné správy s podniky."

Podobné prezentace


Reklamy Google