Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vize úspěšné univerzity Stanislav Novák „Demokracie vyžaduje charakter a vzdělanost“ Martin Černohorský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vize úspěšné univerzity Stanislav Novák „Demokracie vyžaduje charakter a vzdělanost“ Martin Černohorský."— Transkript prezentace:

1 Vize úspěšné univerzity Stanislav Novák „Demokracie vyžaduje charakter a vzdělanost“ Martin Černohorský

2 Výchozí stav 7 fakult, 1 ústav Téměř 12 tisíc studentů Kampus – výzva Vize zatím nenaplněnaPodmínky Omezené rozpočtové zdroje Transformace VŠ

3 UJEP Příprava koncepce takové UJEP Výzkumná univerzita Bakalářská vysoká škola Vzdělávací univerzita s některými výzkumnými a uměleckými prvky

4 Pedagogická činnost kvantitativní růst kvalitativní rozvoj Zvýšit podíl magisterských studentů na rozvíjejících se fakultách Zvýšit podíl doktorských studentů na rozvíjejících se fakultách a tam kde se podaří nově akreditovat program Stabilizace studijních programů na zavedených fakultách Postupná finalizace systému programů na fakultách, které se ještě rozvíjí (FF, FVTM, PřF, příp. ÚZS) Kvalita vzdělání, její hodnocení (studenti) – společně se studenty vytvořit zpětnou vazbu o kvalitě výuky Zahraniční mobility studentů (silná stránka)

5 Tvůrčí činnost Východiska: Máme kvalitní týmy (FF, FUD, FVTM, FŽP, PF, PřF) Růst kvality není možný bez růstu tvůrčí činnosti, a to jak kvantitativního, tak kvalitativního Zvýšit úspěšnost v grantových soutěžích (GA ČR, TA ČR a další) Uplatňovat zásadu, že nejkvalitnější tvůrčí činnost má mezinárodní rozměr Rozšířit aplikovaný výzkum (FVTM, FŽP, PřF) Zaměřit se více na roli výzkumné instituce pro region (Škoda Auto, LentiKats) Podporovat roli instituce, která pečuje o kulturní dědictví (FF) a která kulturu tvoří (FUD, PF), a to zejména v regionu, ale i v národním i mezinárodním měřítku Neustále rozšiřovat zapojení studentů v magisterských a zejména v doktorských studijních programech do tvůrčí činnosti Zabývat se hodnocením kvality a stimulace tvůrčí činnosti, navrhnout děkanům udělování cen za tvůrčí činnost na součástech Cíle:

6 Lidské zdroje finančně motivovat děkany, kteří budou podporovat kvalitní jedince a týmy umožnit všem AP rychlý kvalifikační růst podpora mladých AP rozvíjet motivace (ceny rektora, ceny děkanů aj.)

7 Management podporovat profilaci a diferenciaci (výzkumná, vzdělávací, profesní) jednotlivých součástí, podporovat dosahování kvality podle profilace, úspěšná bakalářská fakulta musí mít stejnou možnost dobrého ohodnocení zavést motivační nástroje pro zvyšování kvality ve všech oblastech, ve kterých budeme rozvíjet svou činnost zlepšit komunikaci vedení UJEP s vedením součástí, AS UJEP, reprezentanty studentů, s dalšími partnery posílit zodpovědnosti a pravomoci směrem k fakultám revize vnitřních norem motivovat akademické pracovníky také ve vzdělávací oblasti (finanční ocenění, ceny rektora, příp. děkana, zlepšení pracovních podmínek)

8 Ekonomika rozpočet tvořit osvědčenými způsoby dle metodiky MŠMT s možnou určitou mírou solidarity hledat možnosti úsporných opatření včetně rektorátu snížit počet prorektorů o jednoho zajistit efektivitu a hospodárnost řešit nepotřebné objekty rozvíjet Kampus a zkvalitnit život studentů a akademiků, hledat další finanční zdroje pro Kampus

9 Rozvoj univerzity přejít od extenzívního rozvoje ke zvyšování kvality usilovat o zvýšení podílu financovaných magisterských a doktorských studentů, umožnit tím rozvoj schválených studijních programů usilovat o vytvoření Fakulty zdravotnických studií realizovat schválené projekty (multifunkční centrum, budovy FF) a zajistit zdroje pro další výstavbu Kampusu (chybějící objekty brání kvalitativnímu rozvoji UJEP) nevyužívané budovy odprodat (Vaňov) a peníze využít na koleje a Kampus aktualizovat generel budování Kampusu

10 Vnitřní vztahy uklidnit vnitřní atmosféru po volbáchuklidnit vnitřní atmosféru po volbách usilovat o vzájemné porozumění mezi součástmi (moderování komunikace, vyjasnění sporných míst)usilovat o vzájemné porozumění mezi součástmi (moderování komunikace, vyjasnění sporných míst) nalézt platformu pro spolupráci ve vědecké i edukační činnosti– jde přece o společné dílonalézt platformu pro spolupráci ve vědecké i edukační činnosti– jde přece o společné dílo zajistit vyvážené vnitřní vztahy i složením vedení UJEP (zastoupení více oborů, více součástí)zajistit vyvážené vnitřní vztahy i složením vedení UJEP (zastoupení více oborů, více součástí)

11 Vnější vztahy usilovat o další zlepšení obrazu univerzityusilovat o další zlepšení obrazu univerzity vytvořit kvalitní tým prorektorů složený z osobnostívytvořit kvalitní tým prorektorů složený z osobností přesvědčovat vládu a MŠMT o našich kvalitách a zajistit další budování Kampusupřesvědčovat vládu a MŠMT o našich kvalitách a zajistit další budování Kampusu na základě dosavadních dobrých zkušeností rozvíjet vztahy s městem, krajem, vysokými školami a ústavy AV ČRna základě dosavadních dobrých zkušeností rozvíjet vztahy s městem, krajem, vysokými školami a ústavy AV ČR rozvíjet mezinárodní vztahyrozvíjet mezinárodní vztahy rozvíjet vztahy s podnikatelským sektoremrozvíjet vztahy s podnikatelským sektorem podpořit vědecko-technický park, centrum pro transfer technologiípodpořit vědecko-technický park, centrum pro transfer technologií

12 Navázat na vše dobré, co se dosud podařilo Společným úsilím můžeme vizi naplnit!


Stáhnout ppt "Vize úspěšné univerzity Stanislav Novák „Demokracie vyžaduje charakter a vzdělanost“ Martin Černohorský."

Podobné prezentace


Reklamy Google