Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta zdravotnických studií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta zdravotnických studií"— Transkript prezentace:

1 Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Obor : Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

2 Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
Dvouleté navazující magisterské studium Prezenční forma studia pro absolventy bakalářského studijního programu Ošetřovatelství

3 Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
Studium je zakončeno Státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu Magistr (Mgr.). Vedle vysokoškolského diplomu obdrží absolventi i tzv. Supplementa, která jim umožní vykonávat povolání v zemích EU.

4 Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
Studium je zaměřeno na získání specializovaných znalostí, dovedností a postojů v ošetřovatelských disciplínách. Absolvent/ka je připravena pro kompetentní, vysoce kvalitní a současným vědeckým poznatkům odpovídající činnosti vysokoškolsky vzdělané sestry ve vědním oboru ošetřovatelství.

5 Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
Absolvováním studijního oboru bude vysokoškolsky vzdělaný/ná a profesně připravený/ná pracovník/ce, který/á bude schopen/a působit jako praktický/á odborník/nice, vzdělavatel/ka a koordinátor/ka v ošetřovatelství se zaměřením na : Organizaci a řízení ve zdravotnictví Mentor v ošetřovatelství Ošetřovatelskou péči v oborech specializačního vzdělávání (pediatrie, interna, chirurgie)

6 Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
Možnosti uplatnění absolventů působení v přímé ošetřovatelské péči u dospělé a dětské populace ve zdravotnických zařízeních a v komunitní péči uplatnění v oblasti managementu v ošetřovatelství - manažer/ka pro kvalitu a efektivitu ošetřovatelské péče mentor/ka odborné praxe na klinických pracovištích při vzdělávání ošetřovatelství studentů vyšších a vysokých škol nebo v oblasti kontinuálního vzdělávání sester a dalšího ošetřovatelského personálu na klinických pracovištích a zařízeních poskytujících ošetřovatelskou péči člen/ka výzkumných týmů, spoluřešitel/ka výzkumných projektů

7 Studenti mají možnost:
Výuka Studenti mají možnost: aktivně se zapojovat do výuky, vyjadřovat své názory, připomínky, náměty a diskutovat na nejrůznější témata naučit se a osvojit si moderní techniky, koncepty a dovednosti pro kvalitní výkon svého povolání

8 Výuka stěžejních předmětů
Vědecko - výzkumná práce v ošetřovatelství Pedagogické a psychologické disciplíny Managament a práce v multidisciplinárním týmu ošetřovatelství Aktuální teoretické aspekty ošetřovatelství Ošetřovatelská péče dle vybraného zaměření

9 Praktická výuka Praktická výuka probíhá na klinických pracovištích dle vybraného zaměření v rozsahu 760 hodin. Nedílnou součástí výuky je pedagogická praxe v rozsahu 160 hodin.

10 Přijímací řízení Znalosti a vědomosti : z teorie ošetřovatelství ze základů klinického ošetřovatelství z pedagogické a psychologické disciplíny

11 Státní závěrečná zkouška
Obhajoba předložené diplomové práce Ústní zkouška z předmětů: Klinické ošetřovatelství (interní ošetřovatelství, chirurgické ošetřovatelství, pediatrické ošetřovatelství – podle zaměření) Pedagogika Vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče

12 Veškeré informace : http://www.zcu.cz/fzs/


Stáhnout ppt "Fakulta zdravotnických studií"

Podobné prezentace


Reklamy Google