Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola v Praze, o. p. s.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola v Praze, o. p. s.,"— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola v Praze, o. p. s.,
studium v bakalářských zdravotnických oborech Duškova 7, Praha 5

2 S t u d i j n í p r o g r a m y Ošetřovatelství - Všeobecná sestra
Porodní asistence - Porodní asistentka Specializace ve zdravotnictví - Zdravotnický záchranář - Radiologický asistent Forma studia prezenční Délka studia roky Poskytnutí možnosti terciárního vzdělávání ve specificky regulovaných zdravotnických povoláních v souladu s hlavními cíli vzdělávací politiky státu Splnění požadavků WHO včetně uznání vzdělání v EU

3 Podmínky pro vzdělávání doporučené v EU pro specificky regulovaná povolání Všeobecné sestry a Porodní asistentky Ke studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním - maturitní zkouška Věková hranice vstupu do studia - 18 let Forma studia denní nebo kombinovaná Délka studia minimálně 3 roky Teoretická část výuky % Praktická část výuky - minimálně 1/2 Realizace studijního programu - modulární, založená na výzkumu, důkazech a kompetencích Získání akademického titulu Bc.

4 Požadavky WHO pro Ošetřovatelství a Porodní asistenci
Ošetřovatelství a Porodní asistence součást národní legislativy Orientace vzdělání podpora a udržení zdraví, jednotlivců i komunity (s ohledem na sociální, kulturní, politickou a ekonomickou orientaci společnosti) Orientace na zdravého a nemocného jedince, rodinu, sociální skupiny, komunitu Multiprofesní a interdispciplinární charakter Oprávnění k výkonu sestry a porodní asistentky Statut a titul kvalifikované sestry a porodní asistentky pouze pro absolventy studia s principy strategie WHO/EURO Vysoké školy pro toto vzdělání akreditovány a pravidelně hodnoceny

5 Cíle studijního programu Všeobecná sestra (3 leté, prezenční studium)
Vychovávat k chápaní ošetřovatelství jako vědního oboru Ovládat profesionální pomoc jednotlivcům, rodinám, skupinám, snažit se uspokojovat a dosahovat jejich maximální tělesné, psychické i sociální pohody v souladu s prostředím, ve kterém žijí Přijmout, pochopit, osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti specifické pro vědní disciplínu Osvojit si informace a techniky z věd humanitních, psychologicko-behaviorálních, medicínských a ošetřovatelských

6 Cíle studijního programu Všeobecná sestra (3 leté, prezenční studium)
Vychovávat k odpovědnosti za: - poskytování přímé ošetřovatelské péče - snižování negativních vlivů onemocnění na celkový stav člověka profesionální ošetřovatelskou péčí - uspokojování potřeb lidí s porušeným zdravím, lidí handicapovaných a nevyléčitelně nemocných - výchovu k odpovědnosti za úroveň svého dalšího vzdělávání v klinické praxi, ve výzkumu, v pedagogice a v managementu ošetřovatelství

7 Cíle studijního programu Porodní asistence (3 leté, prezenční studium)
Chápat duchovní rozměr a respektovat etické zásady porodní asistence Ovládat techniky k zapojení žen, rodin a komunit do péče o zdraví své a svých rodin Disponovat specificky psychologicko-behaviorálními a edukačními dovednostmi Odpovídat za úroveň svého dalšího vzdělávání v klinické praxi, výzkumu, pedagogice a managementu porodní asistence

8 Studijní obor – Zdravotnický záchranář
Cíle studijního programu Specializace ve zdravotnictví (3 leté, prezenční studium) Studijní obor – Zdravotnický záchranář Připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče při individuálním i hromadném postižení, schopného účinně spolupracovat se všemi složkami v rámci integrovaného záchranného systému

9 Studijní obor – Radiologický asistent
Cíle studijního programu Specializace ve zdravotnictví (3 leté, prezenční studium) Studijní obor – Radiologický asistent Získat teoretické a praktické znalosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování zdravotní péče v klinických radiologických oborech Osvojit si zásady a techniky specifické péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony Rozpoznat projevy a příznaky změn zdravotního stavu a správně na ně reagovat Připravit k: - provádění činností souvisejících s radiační ochranou pacientů a personálu podle platných právních předpisů - aplikování teoretických poznatků do konkrétních radiologických činností

10 Smlouvy se zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče
FN Motol, Praha VFN, Praha 2 FN Na Bulovce, Praha 8 Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4 FN Královské Vinohrady, Praha 10 Nemocnice Na Homolce, Praha 5 ÚPMD, Praha 4 ÚVN, Praha 6 IKEM, Praha 4 Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8 - Bohnice Psychiatrické centrum Praha, Praha 8 – Bohnice BONA o. p. s., Praha 8 POMAD, s. r. o., Praha 2 – Vinohrady

11 Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, Praha 6
Středisko domácí péče Ezra, Praha 1 Agentura zdravotní domácí péče, Praha 6 POMAD, Praha 2 NH Hospital v Hořovicích MSCARE, s. r. o.,  Praha 4 PKM Medical Care GmbH Státní zdravotní ústav, Praha 10 ÚVN, Praha 6 Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha 5 ÚSZZ Středočeského kraje

12 Rozsah státní závěrečné zkoušky
OBORY STUDIA: Všeobecná sestra Obhajoba bakalářské práce SZZK z komplexu předmětů souvisejících s ošetřovatelstvím a z behaviorálních věd Porodní asistentka 1. Obhajoba bakalářské práce 2. SZZK z komplexu předmětů souvisejících s ošetřovatelstvím v gynekologii a porodnictví a z behaviorálních věd

13 Rozsah státní závěrečné zkoušky
OBORY STUDIA: Zdravotnický záchranář Obhajoba bakalářské práce SZZK z předmětů: - Ošetřovatelská péče u akutních a krizových stavů - Urgentní medicína v integrovaném záchranném systému - Behaviorální vědy Radiologický asistent SZZK z předmětů: - Radiodiagnostika - Nukleární medicína Radiační onkologie

14 Připravované studijní obory Kombinovaná forma studia u oborů Všeobecná sestra Zdravotnický záchranář

15 Záměr rozvoje aplikované tvůrčí činnosti školy
OBLAST STUDENTŮ Rozvíjet studijní pobyty studentů na jiných VŠ u nás nebo v zahraničí. V oblasti workschopů zaměření na: Aktuální otázky životního stylu mladé generace jako prevence užívání drog, tabakismu alkoholismu aj. Problematika životního prostředí a jeho vliv na zdraví a kvalitu života Preventivní zdravotnické programy v primární péči. Zdravotnická problematika etnických skupin Nové metody v oblasti zdravotnické, zvláště v moderní zdravotnické technice a jejich využití Organizační problematika zdravotnictví

16 Zahraniční spolupráce
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.: - Spolupracuje se společností PMK Medical Care s.r.o. v oblasti zahraniční praxe pro studenty a pracovních stáží pro absolventy - Se zapojila do realizace vzdělávacího projektu Progeto Formacione, který je realizován ve spolupráci s univerzitou v Miláně a kardiologickým centrem Monzino. V jeho rámci nabízí svým absolventům možnost 1 leté studijní stáže zaměřené na oblast ošetřovatelství v kardiologii.

17 - s Akademií der Gesundheit Berlin/Brandenburg e. V.
Účast zástupců VŠZ, o. p. s. na sympoziu v Berlíně

18 MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Knihovna Studijní oddělení

19

20 „Člověk není jen bytost rozumová, musí mít i charakter.“
T. G. Masaryk


Stáhnout ppt "Vysoká škola v Praze, o. p. s.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google