Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola v Praze, o. p. s., studium v bakalářských zdravotnických oborech Duškova 7, Praha 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola v Praze, o. p. s., studium v bakalářských zdravotnických oborech Duškova 7, Praha 5."— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola v Praze, o. p. s., studium v bakalářských zdravotnických oborech Duškova 7, Praha 5

2 S t u d i j n í p r o g r a m y Ošetřovatelství- Všeobecná sestra Porodní asistence- Porodní asistentka Specializace ve zdravotnictví - Zdravotnický záchranář - Radiologický asistent Forma studia prezenční Délka studia 3 roky Poskytnutí možnosti terciárního vzdělávání ve specificky regulovaných zdravotnických povoláních v souladu s hlavními cíli vzdělávací politiky státu Splnění požadavků WHO včetně uznání vzdělání v EU

3 Podmínky pro vzdělávání doporučené v EU pro specificky regulovaná povolání Všeobecné sestry a Porodní asistentky Ke studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním - maturitní zkouška Věková hranice vstupu do studia - 18 let Forma studia denní nebo kombinovaná Délka studia minimálně 3 roky Teoretická část výuky - 35-50 % Praktická část výuky - minimálně 1/2 Realizace studijního programu - modulární, založená na výzkumu, důkazech a kompetencích Získání akademického titulu Bc.

4 Požadavky WHO pro Ošetřovatelství a Porodní asistenci  Ošetřovatelství a Porodní asistence součást národní legislativy  Orientace vzdělání podpora a udržení zdraví, jednotlivců i komunity (s ohledem na sociální, kulturní, politickou a ekonomickou orientaci společnosti)  Orientace na zdravého a nemocného jedince, rodinu, sociální skupiny, komunitu  Multiprofesní a interdispciplinární charakter  Oprávnění k výkonu sestry a porodní asistentky  Statut a titul kvalifikované sestry a porodní asistentky pouze pro absolventy studia s principy strategie WHO/EURO  Vysoké školy pro toto vzdělání akreditovány a pravidelně hodnoceny

5 Cíle studijního programu Všeobecná sestra (3 leté, prezenční studium)  Vychovávat k chápaní ošetřovatelství jako vědního oboru  Ovládat profesionální pomoc jednotlivcům, rodinám, skupinám, snažit se uspokojovat a dosahovat jejich maximální tělesné, psychické i sociální pohody v souladu s prostředím, ve kterém žijí  Přijmout, pochopit, osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti specifické pro vědní disciplínu  Osvojit si informace a techniky z věd humanitních, psychologicko-behaviorálních, medicínských a ošetřovatelských

6 Cíle studijního programu Všeobecná sestra (3 leté, prezenční studium)  Vychovávat k odpovědnosti za: - poskytování přímé ošetřovatelské péče - snižování negativních vlivů onemocnění na celkový stav člověka profesionální ošetřovatelskou péčí - uspokojování potřeb lidí s porušeným zdravím, lidí handicapovaných a nevyléčitelně nemocných - výchovu k odpovědnosti za úroveň svého dalšího vzdělávání v klinické praxi, ve výzkumu, v pedagogice a v managementu ošetřovatelství

7 Cíle studijního programu Porodní asistence (3 leté, prezenční studium)  Chápat duchovní rozměr a respektovat etické zásady porodní asistence  Ovládat techniky k zapojení žen, rodin a komunit do péče o zdraví své a svých rodin  Disponovat specificky psychologicko-behaviorálními a edukačními dovednostmi  Odpovídat za úroveň svého dalšího vzdělávání v klinické praxi, výzkumu, pedagogice a managementu porodní asistence

8 Cíle studijního programu Specializace ve zdravotnictví (3 leté, prezenční studium) Studijní obor – Zdravotnický záchranář  Připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče při individuálním i hromadném postižení, schopného účinně spolupracovat se všemi složkami v rámci integrovaného záchranného systému

9 Cíle studijního programu Specializace ve zdravotnictví (3 leté, prezenční studium) Studijní obor – Radiologický asistent  Získat teoretické a praktické znalosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování zdravotní péče v klinických radiologických oborech  Osvojit si zásady a techniky specifické péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony  Rozpoznat projevy a příznaky změn zdravotního stavu a správně na ně reagovat  Připravit k: - provádění činností souvisejících s radiační ochranou pacientů a personálu podle platných právních předpisů - aplikování teoretických poznatků do konkrétních radiologických činností

10 Smlouvy se zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče  FN Motol, Praha  VFN, Praha 2  FN Na Bulovce, Praha 8  Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4  FN Královské Vinohrady, Praha 10  Nemocnice Na Homolce, Praha 5  ÚPMD, Praha 4  ÚVN, Praha 6  IKEM, Praha 4  Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8 - Bohnice  Psychiatrické centrum Praha, Praha 8 – Bohnice  BONA o. p. s., Praha 8  POMAD, s. r. o., Praha 2 – Vinohrady

11  Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, Praha 6  Středisko domácí péče Ezra, Praha 1  Agentura zdravotní domácí péče, Praha 6  POMAD, Praha 2  NH Hospital v Hořovicích  MSCARE, s. r. o., Praha 4  PKM Medical Care GmbH  Státní zdravotní ústav, Praha 10  ÚVN, Praha 6  Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha 5  ÚSZZ Středočeského kraje

12 Rozsah státní závěrečné zkoušky OBORY STUDIA: Všeobecná sestra 1.Obhajoba bakalářské práce 2.SZZK z komplexu předmětů souvisejících s ošetřovatelstvím a z behaviorálních věd Porodní asistentka 1. Obhajoba bakalářské práce 2. SZZK z komplexu předmětů souvisejících s ošetřovatelstvím v gynekologii a porodnictví a z behaviorálních věd

13 Rozsah státní závěrečné zkoušky OBORY STUDIA: Zdravotnický záchranář 1.Obhajoba bakalářské práce 2.SZZK z předmětů: - Ošetřovatelská péče u akutních a krizových stavů - Urgentní medicína v integrovaném záchranném systému - Behaviorální vědy Radiologický asistent 1.Obhajoba bakalářské práce 2.SZZK z předmětů: - Radiodiagnostika - Nukleární medicína - Radiační onkologie

14 Připravované studijní obory Kombinovaná forma studia u oborů Všeobecná sestra Zdravotnický záchranář

15 Záměr rozvoje aplikované tvůrčí činnosti školy OBLAST STUDENTŮ Rozvíjet studijní pobyty studentů na jiných VŠ u nás nebo v zahraničí. V oblasti workschopů zaměření na: Aktuální otázky životního stylu mladé generace jako prevence užívání drog, tabakismu alkoholismu aj. Problematika životního prostředí a jeho vliv na zdraví a kvalitu života Preventivní zdravotnické programy v primární péči. Zdravotnická problematika etnických skupin Nové metody v oblasti zdravotnické, zvláště v moderní zdravotnické technice a jejich využití Organizační problematika zdravotnictví

16 Zahraniční spolupráce Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.: - Spolupracuje se společností PMK Medical Care s.r.o. v oblasti zahraniční praxe pro studenty a pracovních stáží pro absolventy - Se zapojila do realizace vzdělávacího projektu Progeto Formacione, který je realizován ve spolupráci s univerzitou v Miláně a kardiologickým centrem Monzino. V jeho rámci nabízí svým absolventům možnost 1 leté studijní stáže zaměřené na oblast ošetřovatelství v kardiologii.

17 - s Akademií der Gesundheit Berlin/Brandenburg e. V. Účast zástupců VŠZ, o. p. s. na sympoziu v Berlíně

18 MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Knihovna Studijní oddělení

19

20 „Člověk není jen bytost rozumová, musí mít i charakter.“ T. G. Masaryk


Stáhnout ppt "Vysoká škola v Praze, o. p. s., studium v bakalářských zdravotnických oborech Duškova 7, Praha 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google