Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Pilotní kurz pro pedagogy MUDr. Iveta Matějovská, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Pilotní kurz pro pedagogy MUDr. Iveta Matějovská, CSc."— Transkript prezentace:

1  Pilotní kurz pro pedagogy MUDr. Iveta Matějovská, CSc.

2  Projekt z operačního programu Operační program Praha – Adaptabilita  Název je Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů a přípravný kurz pro doktorandy na 3.LF UK  Veden pod číslem CZ.2.17/3.1.00/34148  Doba trvání 21 měsíců (2012 – 2014)  Realizace projektu byla zahájena 1. 4. 2012  Termín ukončení projektu je 31. 1. 2014

3  1 - Inovace vzdělávání studentů vzhledem k rozšiřujícím se nárokům na jejich pregraduální přípravu  2 - Inovace vzdělávání pedagogů vzhledem k novým nárokům na jejich celoživotní profesní rozvoj  3 - Zvýšení efektivity vysokoškolské výuky - nové obsahy, metody a organizační formy práce jak pedagogů tak studentů  4 – Využití nových možností vzdělávání: PC, internet, domácí příprava, on-line výuka

4  Zaměření studijního oboru na proces učení studenta, nikoli na počet hodin strávených ve škole  Snížení stávající studijní zátěže studentů – sladění s Evropským systémem převodu a sběru kreditů (ECTS)  Vytvoření moderní struktury studia s novými učebními výstupy  Vytvoření elektronických studijních materiálů pro samostudium a příprava na zavedení elektronických metod hodnocení dosažené úrovně znalostí a dovedností  Vytvoření okamžité zpětné vazby pro studenty (příprava on-line hodnocení testů, kontaktu s učitelem)  Celkové zvýšení kvality výuky a přípravy absolventů pro praxi

5  Seznam předmětů vhodných k inovaci a úprava jejich průběhu a výstupů  Vytvoření obecných zásad výuky k jednotlivým předmětům v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  Příprava nových studijních materiálů, které budou provázány navzájem o Příprava tištěné příručky obsahující preklinické předměty o Vytvoření e-learningových kurzů  Evaluace a ověření vytvořených materiálů  Výuka dle inovovaných materiálů

6  Vytvoření souborů studijních materiálů pro výuku: o Přednášky - ppt prezentace o Samostudium - učebnice (příručka) o Distanční studium - e-learning  Zajištění volného přístupu dotčených studentů ke studijním materiálům na internetu  Realizace kurzu pro postgraduální studenty  Publikace odborné knihy – učebnice Úvod do preklinické medicíny  Realizace inovované výuky

7  Manažer projektu  Zástupce manažera projektu – odborný vedoucí projektu  Ekonom projektu  Tvůrci příručky  Školitelé  Odborný asistent školitele  Specialisté na grafickou úpravu textů a e-learningové texty  Garant pilotních kurzů  Oponent a odborný recenzent  Jazykový recenzent

8  Studenti pregraduálního studia z oboru o Všeobecná sestra – prezenční studium o Všeobecná sestra – kombinované studium o Fyzioterapie o Veřejné zdravotnictví – prezenční studium o Veřejné zdravotnictví – kombinované studium o Dentální hygienistka  Studenti postgraduálního studia  Pedagogové – akademičtí pracovníci

9  Anatomie  Fyziologie  Patologická anatomie  Patologická fyziologie  Základy lékařské terminologie

10  Výběr a vyškolení pedagogů  Zásady vytváření přednášek a prezentací  Zásady vytváření e-learningových kurzů  Zásady vytváření učebnice (příručky)  Podpora při realizaci inovovaných kurzů v praxi

11  Příprava podmínek realizace projektu  Vytvoření inovovaného obsahu jednotlivých předmětů  Vytvoření nových studijních materiálů a doprovodných textů  Vytvoření nových elektronických studijních materiálů dostupných na internetu  Vytvoření nového e-learningového kurzu  Ověření kurzu a inovované výuky

12  Sestavení odborného lektorského týmu  Proškolení pedagogických pracovníků  Nové e-learningové kurzy (dle inovovaných předmětů)  Nové studijní materiály ke kurzům a k vyučovaným předmětům  Zapojení studentů do inovované výuky  Zavedení nového kurzu pro postgraduální studenty  Uznání tohoto kurzu jednotlivými oborovými radami  Vytvoření specializovaných www stránek a on-line kontakt se studenty


Stáhnout ppt " Pilotní kurz pro pedagogy MUDr. Iveta Matějovská, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google