Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

dotazníkové šetření na vysokých školách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "dotazníkové šetření na vysokých školách"— Transkript prezentace:

1 Problémy v pojetí pedagogicko-psychologické přípravy ve studijních programech učitelství
dotazníkové šetření na vysokých školách Rada vysokých škol - pracovní komise pro přípravu učitelů Viléma Novotná, UK v Praze FTVS, Rada VŠ Jana Motyková, CSVŠ v Praze, NUOV Jana Coufalová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, RVŠ

2 Možnosti prostupnosti studijních programů zaměřených na učitelství
návaznost mezi oborově zaměřenými bakalářskými studijními programy a navazujícím magisterským studiem učitelství možnosti prostupnosti mezi fakultami popis a porovnání studijních programů z hlediska požadavku na 25% pedagogicko- psychologické přípravy v současné době dokážeme zjišťovat a porovnávat pouze kvantitativní ukazatele strukturovaného studia

3 Plánované šetření bylo vyplněno 31 dotazníků o Bc a nMgr studiu
8 pedagogických fakult – MU v Brně, OU v Ostravě, TUL v Liberci, U Hradec Králové, UJEP Ústí n/L, UK v Praze, UP v Olomouci, ZČU v Plzni, 3 fakulty připravující učitele tělesné výchovy – MU FSpS v Brně, UK FTVS v Praze, UP FTK v Olomouci 3 další vysoké školy- ČVUT v Praze, SU v Opavě, VŠCHT v Praze Aktuální počet institucí připravujících učitele: 9 pedagogických fakult 33 dalších institucí (z toho 26 připravuje učitele všeobecně vzdělávacích předmětů)

4 Srovnání studijních programů
rozdílnost v názvech předmětů rozdílnost v počtech předmětů rozdílnost v počtech kreditů ↓ ↓ ↓ vytvořit přehledné tabulky počty předmětů a počty kreditů na jednotlivých fakultách názvy předmětů, jejich dotace počtu hodin přímé výuky a počtu kreditů v Bc studijních programech

5 Tabulka č. 1: Předměty bakalářského studia
Fakulta Počet předmětů Počet kreditů Pedagogická fakulta MU 11 27 Fakulta sportovních studií MU 3 8 Filozofická fakulta OU v Ostravě 6 12 Pedagogická fakulta OU v Ostravě 20 Fakulta pedagogická TUL v Liberci Ped. fakulta Univerzity Hr. Králové neuvedeno Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n/L 9 24 PF, PřF, FF, FVTM UJEP v Ústí n/L 10 Pedagogická fakulta UK v Praze Fakulta TV a sportu UK v Praze 26 Pedagogická fakulta UP v Olomouci 14 48 Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci 15 Fakulta pedagogická ZČU v Plzni 7 16 Masarykův ústav v. st. ČVUT v Praze 92 Filozoficko-přírodovědecká fak. SU v Opavě 43 Katedra společenských věd VŠCHT v Praze 36

6 Tabulka č. 2: Předměty navazujícího magisterského studia
Fakulta Počet předmětů Počet kreditů Pedagogická fakulta MU 11 27 Filozofická fakulta MU 76 Přírodovědecká fakulta MU 7 14 Fakulta sportovních studií MU 15 Filozofická fakulta OU v Ostravě 17 Pedagogická fakulta OU v Ostravě 18 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 12 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n/L 10 PF, PřF, FF UJEP v Ústí nad Labem 16 Fakulta TV a sportu UK v Praze 32 Pedagogická fakulta UP v Olomouci 33 Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci 8 Fakulta pedagogická ZČU v Plzni 4

7 Tabulka č.3: Předměty praxe bakalářského studia
Fakulta Počet předmětů kreditů Rozsah* (součet) Pedagogická fakulta MU 2 -- 56 hodin Fakulta sportovních studií MU 1 0/1** Pedagogická fakulta OU v Ostravě 3 3 týdny Pedagogická fak.UJEP v Ústí n/ L 7 7 týdnů Fakulta TV a sportu UK v Praze 10 0/8 Pedagogická fakulta UP v Olomouci 8 0/5+2 týdny Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci 5 60 hodin Fakulta pedagogická ZČU v Plzni 13 sem.*** Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze 50 hodin Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě 6 týdnů Katedra společenských věd VŠCHT v Praze 32 hodin

8 Tabulka č. 4: Předměty praxe navazujícího magisterského studia
Fakulta Počet předmětů kreditů Rozsah* (součet) Pedagogická fakulta MU 1 3 30 hodin Filozofická fakulta MU 2 20 4 týdny Přírodovědecká fakulta MU 6 6 týdnů/30 hod. Fakulta sportovních studií MU 10 0/1+1d/t+2t** Filozofická fakulta OU v Ostravě -- 0/1+0/1+2t** Pedagogická fakulta OU v Ostravě 0/2 Pedagogická fak.UJEP v Ústí nad Labem 4 5 týdnů PF, PřF, FF UJEP v Ústí nad Labem 14 14 týdnů Fakulta TV a sportu UK v Praze 12 0/8+3 týdny Pedagogická fakulta UP v Olomouci 19 0/2+4 týdny Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci 6 týdnů Fakulta pedagogická ZČU v Plzni 13 14 sem.

9 Tabulka č. 5: Předměty bakalářského studia - pedagogika
název předmětu počet hodin počet kreditů Pedagogika 1/1 2 3 Pedagogika 1 Pedagogika 2 Základy pedagogiky Základy pedagogiky 1 Základy pedagogiky 2 Úvod do pedagogiky 2/0 1 Obecná pedagogika 3/0 4 Obecná pedagogika a didaktika 60h 15

10 Tabulka č. 6: Předměty bakalářského studia - sociální pedagogika
název předmětu počet hodin počet kreditů Sociální pedagogika 1/1 2 3 2/0 4 3/0 Základy sociální pedagogiky 1/0

11 Tabulka č. 7: Další předměty pedagogiky v bakalářských studijních programech
název předmětu počet hodin počet kreditů Nástin dějin ped. a úvod do pedagogiky 1/1 3 Základy speciální pedagogiky 2 Speciální pedagogika I. 2/0 4 Speciální pedagogika 1/2 Základy speciální pedagogiky s praxí Základy pedagogické diagnostiky Metodologie pedagogického výzkumu 0/1 Základy pedagogické metodologie 1/0 1 Pedagogika sportu Srovnávací pedagogika Předškolní pedagogika Pedagogická komunikace Pedagogická propedeutika - Pedagogické praktikum 0/2

12 Tabulka č. 8: Předměty bakalářského studia - psychologie
název předmětu počet hodin počet kreditů Psychologie 1 2/0 2 Psychologie 2 1/1 3/0 3 Psychologie 60h 15 Úvod do psychologie Základy psychologie Základy psychologie 1 Základy psychologie 2 Obecná psychologie 4 Psychologie obecná a vývojová 2/2 5 Psychologie obecná, vývojová - Obecná psychologie a psychologie osobnosti 1/0

13 Tabulka č. 9: Předměty bakalářského studia – vývojová psychologie
název předmětu počet hodin počet kreditů Vývojová psychologie 1/1 3 2/0 4

14 Tabulka č. 10: Předměty bakalářského studia – sociální psychologie
název předmětu Počet hodin počet kreditů Sociální psychologie 1/0 2 2/0 3 4 Psychologie sociální 2/2 5 a psychologie osobnosti 1/1 -

15 Tabulka č. 11: Předměty bakalářského studia - pedagogická psychologie
název předmětu Počet hodin Počet kreditů Pedagogická psychologie 2/2 4

16 Tabulka č. 12: Další předměty psychologie
název předmětu počet hodin počet kreditů Psychologie sportu 1/0 1 1/1 3 Psychologie učitelství 2 Psychologie dítěte škol. věku 2/0 Psychologie duševního vývoje 4 Psychologie osobnosti 3/0 Psychologie učení

17 Tabulka č. 13: Další předměty psychologie
v bakalářských studijních programech název předmětu počet hodin počet kreditů Patopsychologie a základy psych. poradenství 1/0 1 Psychopatologie 0/1 2 Sociálně psychologický výcvik 2/0 Psychologická diagnostika 3

18 Tabulka č. 14: Předměty bakalářského studia - didaktika
název předmětu počet hodin počet kreditů Obecná didaktika 1/0 2 1/1 3 3/0 4 Úvod do didaktiky Základy obecné didaktiky s praxí 2/0 Teorie a základy didaktiky sportů

19 Příklady názvů dalších předmětů zařazených v bakalářských studijních programech do pedagogicko-psychologického základu: Školská politika, školský systém a legislativa, Komunikativní dovednosti, Sociální patologie, Sociologie, Obecná teorie výchovy a vzdělávání, Teorie výchovy, Výchova a vzdělávání v kontextu vývoje společnosti, Vybrané praktické problémy výchovy, Vzdělávací politika, Vzdělávací technologie, Pedeutologie a osobnost učitele, Motivační praxe, Základy andragogiky, Metodologie empirického výzkumu, Základy statistiky, Základy práva, Filozofie, Filozofie výchovy, Cizí jazyk, Biologie dítěte a zdravotní výchova, Biologie mládeže.

20 Navržené minimální standardy (J. Smrčka)
Označení složky Podíl v % z celkové hodinové dotace Podíl v kreditech oborově předmětová (1. aprobačního předmětu) + předmětově didaktická 60 %   180 kreditů (2. aprobačního předmětu) pedagogicko-psychologická minimálně % celkového času učitelské přípravy kreditů složka univerzitního základu, např. biologie, práce s počítači, filozofie 7 % celkového času učitelské přípravy 20 kreditů pedagogické praxe 4 týdny, tj. asi 3 % (při 14 týdnech v semestru) 10 kreditů mezisoučet % kreditů volný prostor pro potřeby fakult % kreditů celkem 100 % 300 kreditů

21 Problémy a otázky ? uplatnění absolventa bakalářského studia
? podmínky přijetí do navazujícího magisterského studia učitelství ? uznání předmětů pedagogicko psychologického základu (obsah, počet hodin, počet kreditů) ? prostupnost studia mezi fakultami a dalšími vysokými školami ? vytvoření podmínek pro sjednocení základních předmětů pedagogicko- psychologické přípravy, problém hodnoty kreditu ? další studijní programy umožňující získat kvalifikaci „učitel“ ? celoživotní vzdělávání učitelů ? průběžná úprava studijních programů učitelství vzhledem k požadavkům společnosti na „model učitele“ a vzhledem k měnícím se podmínkám života společnosti – jak potřebám absolventa studia učitelství, tak očekáváním žáků a studentů

22 Závěry Výsledky šetření včetně vyplněných dotazníků budou zveřejněny na stránkách Rady vysokých škol - pracovní komise pro přípravu učitelství. Popisné šetření a srovnání bude východiskem pro hledání kritérií pro posouzení kvality studijních programů učitelství. Při zachování jedinečnosti nabídky jednotlivých fakult a vysokých škol předpokládáme spolupráci na řešení společných problémů při přípravě a realizaci studia učitelství v České republice, spolupráci s Akreditační komisí MŠMT ČR, spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti. Předpokládáme společné úsilí všech zúčastněných na vzdělávání učitelů vzhledem k jejich budoucímu uplatnění v České republice i v Evropské unii. Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "dotazníkové šetření na vysokých školách"

Podobné prezentace


Reklamy Google