Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problémy v pojetí pedagogicko- psychologické přípravy ve studijních programech učitelství dotazníkové šetření na vysokých školách Rada vysokých škol -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problémy v pojetí pedagogicko- psychologické přípravy ve studijních programech učitelství dotazníkové šetření na vysokých školách Rada vysokých škol -"— Transkript prezentace:

1 Problémy v pojetí pedagogicko- psychologické přípravy ve studijních programech učitelství dotazníkové šetření na vysokých školách Rada vysokých škol - pracovní komise pro přípravu učitelů Viléma Novotná, UK v Praze FTVS, Rada VŠ Jana Motyková, CSVŠ v Praze, NUOV Jana Coufalová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, RVŠ

2 Možnosti prostupnosti studijních programů zaměřených na učitelství návaznost mezi oborově zaměřenými bakalářskými studijními programy a navazujícím magisterským studiem učitelství možnosti prostupnosti mezi fakultami popis a porovnání studijních programů z hlediska požadavku na 25% pedagogicko- psychologické přípravy v současné době dokážeme zjišťovat a porovnávat pouze kvantitativní ukazatele strukturovaného studia

3 Plánované šetření bylo vyplněno 31 dotazníků o Bc a nMgr studiu 8 pedagogických fakult – MU v Brně, OU v Ostravě, TUL v Liberci, U Hradec Králové, UJEP Ústí n/L, UK v Praze, UP v Olomouci, ZČU v Plzni, 3 fakulty připravující učitele tělesné výchovy – MU FSpS v Brně, UK FTVS v Praze, UP FTK v Olomouci 3 další vysoké školy- ČVUT v Praze, SU v Opavě, VŠCHT v Praze Aktuální počet institucí připravujících učitele: 9 pedagogických fakult 33 dalších institucí (z toho 26 připravuje učitele všeobecně vzdělávacích předmětů)

4 Srovnání studijních programů rozdílnost v názvech předmětů rozdílnost v počtech předmětů rozdílnost v počtech kreditů ↓ ↓ ↓ vytvořit přehledné tabulky počty předmětů a počty kreditů na jednotlivých fakultách názvy předmětů, jejich dotace počtu hodin přímé výuky a počtu kreditů v Bc studijních programech

5 FakultaPočet předmětůPočet kreditů Pedagogická fakulta MU1127 Fakulta sportovních studií MU38 Filozofická fakulta OU v Ostravě612 Pedagogická fakulta OU v Ostravě820 Fakulta pedagogická TUL v Liberci620 Ped. fakulta Univerzity Hr. Králové6neuvedeno Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n/L924 PF, PřF, FF, FVTM UJEP v Ústí n/L310 Pedagogická fakulta UK v Praze610 Fakulta TV a sportu UK v Praze926 Pedagogická fakulta UP v Olomouci1448 Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci815 Fakulta pedagogická ZČU v Plzni716 Masarykův ústav v. st. ČVUT v Praze1492 Filozoficko-přírodovědecká fak. SU v Opavě1543 Katedra společenských věd VŠCHT v Praze1236 Tabulka č. 1: Předměty bakalářského studia

6 FakultaPočet předmětůPočet kreditů Pedagogická fakulta MU1127 Filozofická fakulta MU1176 Přírodovědecká fakulta MU714 Fakulta sportovních studií MU715 Filozofická fakulta OU v Ostravě717 Pedagogická fakulta OU v Ostravě718 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 712 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n/L1027 PF, PřF, FF UJEP v Ústí nad Labem1016 Fakulta TV a sportu UK v Praze1132 Pedagogická fakulta UP v Olomouci1033 Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci815 Fakulta pedagogická ZČU v Plzni416 Tabulka č. 2: Předměty navazujícího magisterského studia

7 FakultaPočet předmětů Počet kreditů Rozsah* (součet) Pedagogická fakulta MU2--56 hodin Fakulta sportovních studií MU120/1** Pedagogická fakulta OU v Ostravě133 týdny Pedagogická fak.UJEP v Ústí n/ L277 týdnů Fakulta TV a sportu UK v Praze3100/8 Pedagogická fakulta UP v Olomouci380/5+2 týdny Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci1560 hodin Fakulta pedagogická ZČU v Plzni1113 sem.*** Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze 1850 hodin Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě 276 týdnů Katedra společenských věd VŠCHT v Praze 1332 hodin Tabulka č.3: Předměty praxe bakalářského studia

8 FakultaPočet předmětů Počet kreditů Rozsah* (součet) Pedagogická fakulta MU1330 hodin Filozofická fakulta MU2204 týdny Přírodovědecká fakulta MU266 týdnů/30 hod. Fakulta sportovních studií MU3100/1+1d/t+2t** Filozofická fakulta OU v Ostravě3--0/1+0/1+2t** Pedagogická fakulta OU v Ostravě120/2 Pedagogická fak.UJEP v Ústí nad Labem245 týdnů PF, PřF, FF UJEP v Ústí nad Labem41414 týdnů Fakulta TV a sportu UK v Praze4120/8+3 týdny Pedagogická fakulta UP v Olomouci2190/2+4 týdny Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci266 týdnů Fakulta pedagogická ZČU v Plzni21314 sem. Tabulka č. 4: Předměty praxe navazujícího magisterského studia

9 Tabulka č. 5: Předměty bakalářského studia - pedagogika název předmětupočet hodinpočet kreditů Pedagogika1/12 Pedagogika1/13 Pedagogika 11/13 Pedagogika 21/13 Základy pedagogiky1/13 Základy pedagogiky1/12 Základy pedagogiky 11/12 Základy pedagogiky 21/13 Úvod do pedagogiky2/01 Obecná pedagogika3/04 Obecná pedagogika a didaktika 2/00 Pedagogika60h15

10 název předmětupočet hodinpočet kreditů Sociální pedagogika1/12 Sociální pedagogika1/13 Sociální pedagogika2/04 Sociální pedagogika3/02 Základy sociální pedagogiky1/02 Základy sociální pedagogiky1/12 Tabulka č. 6: Předměty bakalářského studia - sociální pedagogika

11 Tabulka č. 7: Další předměty pedagogiky v bakalářských studijních programech název předmětupočet hodinpočet kreditů Nástin dějin ped. a úvod do pedagogiky1/13 Základy speciální pedagogiky1/12 Speciální pedagogika I.2/04 Speciální pedagogika1/24 Základy speciální pedagogiky s praxí1/13 Základy pedagogické diagnostiky2/03 Metodologie pedagogického výzkumu0/12 Základy pedagogické metodologie1/01 Pedagogika sportu2/02 Srovnávací pedagogika1/12 Předškolní pedagogika1/13 Pedagogická komunikace1/01 Pedagogická propedeutika1/1- Pedagogické praktikum0/22 Pedagogické praktikum1/1-

12 název předmětupočet hodinpočet kreditů Psychologie 12/02 Psychologie 22/02 Psychologie 11/12 Psychologie 13/03 Psychologie60h15 Úvod do psychologie1/13 Základy psychologie2/03 Základy psychologie2/02 Základy psychologie 11/12 Základy psychologie 21/13 Obecná psychologie3/04 Psychologie obecná a vývojová2/25 Psychologie obecná, vývojová1/1- Obecná psychologie a psychologie osobnosti 1/03 Tabulka č. 8: Předměty bakalářského studia - psychologie

13 Tabulka č. 9: Předměty bakalářského studia – vývojová psychologie název předmětupočet hodinpočet kreditů Vývojová psychologie1/13 Vývojová psychologie2/03 Vývojová psychologie2/04

14 název předmětuPočet hodinpočet kreditů Sociální psychologie1/02 Sociální psychologie1/02 Sociální psychologie2/03 Sociální psychologie2/03 Sociální psychologie2/04 Psychologie sociální2/25 Psychologie sociální a psychologie osobnosti 1/1- Tabulka č. 10: Předměty bakalářského studia – sociální psychologie

15 název předmětuPočet hodinPočet kreditů Pedagogická psychologie2/24 Tabulka č. 11: Předměty bakalářského studia - pedagogická psychologie

16 název předmětupočet hodinpočet kreditů Psychologie sportu1/01 Psychologie sportu1/13 Psychologie učitelství1/02 Psychologie dítěte škol. věku2/02 Psychologie duševního vývoje1/14 Psychologie osobnosti3/04 Psychologie učení3/04 Tabulka č. 12: Další předměty psychologie

17 název předmětupočet hodinpočet kreditů Patopsychologie a základy psych. poradenství 1/01 Psychopatologie0/12 Sociálně psychologický výcvik2/02 Psychologická diagnostika2/03 Tabulka č. 13: Další předměty psychologie v bakalářských studijních programech

18 název předmětupočet hodinpočet kreditů Obecná didaktika1/02 Obecná didaktika1/13 Obecná didaktika3/04 Úvod do didaktiky3/04 Základy obecné didaktiky s praxí2/02 Teorie a základy didaktiky sportů1/13 Tabulka č. 14: Předměty bakalářského studia - didaktika

19 Příklady názvů dalších předmětů zařazených v bakalářských studijních programech do pedagogicko-psychologického základu: Školská politika, školský systém a legislativa, Komunikativní dovednosti, Sociální patologie, Sociologie, Obecná teorie výchovy a vzdělávání, Teorie výchovy, Výchova a vzdělávání v kontextu vývoje společnosti, Vybrané praktické problémy výchovy, Vzdělávací politika, Vzdělávací technologie, Pedeutologie a osobnost učitele, Motivační praxe, Základy andragogiky, Metodologie empirického výzkumu, Základy statistiky, Základy práva, Filozofie, Filozofie výchovy, Cizí jazyk, Biologie dítěte a zdravotní výchova, Biologie mládeže.

20 Navržené minimální standardy (J. Smrčka) Označení složkyPodíl v % z celkové hodinové dotace Podíl v kreditech oborově předmětová (1. aprobačního předmětu) + předmětově didaktická 60 % 180 kreditů oborově předmětová (2. aprobačního předmětu) + předmětově didaktická pedagogicko-psychologickáminimálně 15 - 20 % celkového času učitelské přípravy 45 - 60 kreditů složka univerzitního základu, např. biologie, práce s počítači, filozofie 7 % celkového času učitelské přípravy 20 kreditů pedagogické praxe4 týdny, tj. asi 3 % (při 14 týdnech v semestru) 10 kreditů mezisoučet85 - 90 %255 - 270 kreditů volný prostor pro potřeby fakult10 - 15 %30 - 45 kreditů celkem100 %300 kreditů

21 Problémy a otázky ? uplatnění absolventa bakalářského studia ? podmínky přijetí do navazujícího magisterského studia učitelství ? uznání předmětů pedagogicko psychologického základu (obsah, počet hodin, počet kreditů) ? prostupnost studia mezi fakultami a dalšími vysokými školami ? vytvoření podmínek pro sjednocení základních předmětů pedagogicko- psychologické přípravy, problém hodnoty kreditu ? další studijní programy umožňující získat kvalifikaci „učitel“ ? celoživotní vzdělávání učitelů ? průběžná úprava studijních programů učitelství vzhledem k požadavkům společnosti na „model učitele“ a vzhledem k měnícím se podmínkám života společnosti – jak potřebám absolventa studia učitelství, tak očekáváním žáků a studentů

22 Závěry Výsledky šetření včetně vyplněných dotazníků budou zveřejněny na stránkách Rady vysokých škol - pracovní komise pro přípravu učitelství. Popisné šetření a srovnání bude východiskem pro hledání kritérií pro posouzení kvality studijních programů učitelství. Při zachování jedinečnosti nabídky jednotlivých fakult a vysokých škol předpokládáme spolupráci na řešení společných problémů při přípravě a realizaci studia učitelství v České republice, spolupráci s Akreditační komisí MŠMT ČR, spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti. Předpokládáme společné úsilí všech zúčastněných na vzdělávání učitelů vzhledem k jejich budoucímu uplatnění v České republice i v Evropské unii. Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Problémy v pojetí pedagogicko- psychologické přípravy ve studijních programech učitelství dotazníkové šetření na vysokých školách Rada vysokých škol -"

Podobné prezentace


Reklamy Google