Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální problémy v přípravě učitelů (Komise pro přípravu učitelů Rady VŠ) Materiál pro 17. zasedání předsednictva Rady VŠ dne 17. 3. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální problémy v přípravě učitelů (Komise pro přípravu učitelů Rady VŠ) Materiál pro 17. zasedání předsednictva Rady VŠ dne 17. 3. 2011."— Transkript prezentace:

1 Aktuální problémy v přípravě učitelů (Komise pro přípravu učitelů Rady VŠ) Materiál pro 17. zasedání předsednictva Rady VŠ dne 17. 3. 2011

2 aktuálním stav řešení problémů kvality přípravy učitelů situace je rozporuplná neexistuje státní koncepce přípravy učitelů v současnosti se střetávají dvě úsilí o změnu - přístupu ke vzdělávání učitelů - podmínek pro jejich přípravu - praktické realizace procesu vzdělávání (velmi různé požadavky školního prostředí na činnost učitele) Oba návrhy sice deklarují snahu o vyšší kvalitu, ale cesty k jejímu naplnění jsou zcela odlišné.

3 první přístup Činnost odborníků z vysokých škol v rámci individuálního projektu národního operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, zaměřeném na kvalitu v terciárním vzdělávání. V rámci projektu „Zjišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání“ je ustavena malá skupina, která se bude podílet na řešení otázky přípravy učitelů a principů zajišťování kvality. Ve své činnosti bude pokud možno navazovat na výsledky IPN QRAM, na poznatky, které v předchozím období získala komise pro přípravu učitelů RVŠ a na výsledky VZ PedF UK. Vedle vymezení kritérií pro zjišťování a hodnocení kvality v systému přípravy učitelů je jedním z dílčích úkolů shromáždit argumenty pro podporu nezbytnosti magisterské úrovně vzdělání učitelů a jejich dalšího celoživotního vzdělávání.

4 druhý přístup je ilustrován výňatky ze závěrečné zprávy podskupin Národní ekonomické rady vlády NERV (verze k diskusi na workshopu 28.2. 2011; kapitola III - Vzdělanost 31) Výuka na pedagogických fakultách je soustředěna na teoretické a často izolované znalosti na úkor pěstování praktických pedagogických dovedností. 33) Málo funkční a spíše formální procesy profesního rozvoje učitelů a ředitelů. 25) Usnadnit vstup do učitelské profese pro lidi s praxí v jiných profesích. Snížit zákonný požadavek úrovně vzdělání učitele regionálního školství od druhého stupně z diplomu MA na BC a tomu adekvátně uzpůsobit vzdělávání na pedagogických školách. V oblasti pedagogiky požadovat vzdělání MA kromě prvního stupně ZŠ pouze pro specifikou náročnou odbornou činnost a funkce ředitele. Výrazně zvýšit podíl praktické přípravy učitelů na pedagogických fakultách. Zavést krátké pedagogické kurzy jako nástavbu nad jakékoliv nepedagogické BC studium. Tj. umožnit učit talentovaným absolventům jiných škol po několikatýdenním pedagogickém tréninku.

5 závěr Bylo by ku prospěchu záměru najít společné shodné pozitivní kroky pro vytvoření podmínek umožňujících zvýšení kvality přípravy učitelů. 28) Srozumitelně popsat kvalitní učitelskou práci (standardy), což by sloužilo učitelům jako vodítko při sebezlepšování a nově definoval jejich úkoly a požadované kompetence. Zavést funkční systém profesního růstu minimalizující formalismus (NERV). Doporučení komise pro přípravu učitelů: Zachovat studium (neměnit podmínky) přípravy VŠ kvalifikace učitelství v druhém cyklu, protože pro kvalitu výkonu tohoto "vysoce náročného" povolání (motivovanost k učení a poznávání je jedním ze základů úrovně vzdělanosti národa) je nezbytné rozvíjet vlastní tvůrčí schopnosti budoucího pedagoga.

6 „Stav výuky tělesné výchovy na vysokých školách“ Podání aktuální informace o stavu tělesné výchovy na VŠ není možné z důvodu nedokončeného šetření na pracovištích vysokých škol zajišťujících tělesnou výchovu a vysokoškolský sport a nekomplexního zpracování výsledků. Šetření organizuje předseda Grémia tělovýchovných pracovišť na VŠ v ČR, v dílčí spolupráci s komisí pro přípravu učitelů Rady VŠ. Předpokládáme, že podáme ucelenou informaci na červnovém zasedání předsednictva Rady VŠ.


Stáhnout ppt "Aktuální problémy v přípravě učitelů (Komise pro přípravu učitelů Rady VŠ) Materiál pro 17. zasedání předsednictva Rady VŠ dne 17. 3. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google