Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogické kompetence 6. října 2014 Caroline Kearney vedoucí manažerka projektů & analytička vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogické kompetence 6. října 2014 Caroline Kearney vedoucí manažerka projektů & analytička vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Pedagogické kompetence 6. října 2014 Caroline Kearney vedoucí manažerka projektů & analytička vzdělávání

2 znalostí dovedností postojů Kompetence jsou... proměnlivé a složité propojení jež vede k účinným krokům v reálném světě

3 Referenční rámec pro kompetence učitelů V jednotlivých státech: Velká škála přístupů k definování & zavádění referenčního rámce pro učitelské kompetence. V některých státech jsou kompetence pojímány velmi široce (např. ve Finsku), jinde normativně (např. v UK).

4 Referenční rámec pro kompetence učitelů Na úrovni EU/mezinárodní úrovni: Celkový obecný rámec neexistuje, jsou k dispozici pouze rámce pro jednotlivé předměty. (např. Standardy ICT kompetencí učitelů UNESCO; Evropský profil vzdělávání učitelů jazyků) 3 široké oblasti kompetencí byly definovány v roce 2005 ve strategickém dokumentu: Společné evropské principy kompetencí & kvalifikace učitelů (Evropská komise, 2005) Shrnutí poznatků z odborných textů publikovaných v různých zemích na téma kompetencí učitelů, standardů a rozvoje: Základní kompetence učitelů: požadované kompetence a jejich rozvíjení (Evropská komise, tematická pracovní skupina zaměřená na profesní rozvoj učitelů, 2011)

5 3 hlavní oblasti kompetencí učitelů 1)Práce s ostatními Pracujte účinným způsobem se žáky Spolupracujte s kolegy Společné evropské principy kompetencí & kvalifikace učitelů (Evropská komise, 2005)

6 3 hlavní oblasti kompetencí učitelů 2) Práce se společností a v ní Pracujte efektivně se členy místní komunity a osobami zainteresovanými na vzdělávání (např. rodiči, institucemi zajištujícími vzdělávání učitelů, kulturními organizacemi, zástupci firem atd.). Připravujte žáky tak, aby se stali zodpovědnými občany globálního světa. Společné evropské principy kompetencí & kvalifikace učitelů (Evropská komise, 2005)

7 3 hlavní oblasti kompetencí učitelů 3) Práce s vědomostmi, moderními technologiemi a informacemi Dobré znalosti předmětu & znalosti pedagogiky Schopnost začlenit do vzdělávání a výuky účinným způsobem moderní technologie Schopnost efektivně získávat, analyzovat, kriticky vyhodnocovat a předávat informace a dále na nich stavět Společné evropské principy kompetencí & kvalifikace učitelů (Evropská komise, 2005)

8 Vědomosti učitelů Shrnutí poznatků z odborných textů na téma základních kompetencí učitelů (Evropská komise, 2011) 1. Znalost látky předmětu 2. Znalost metodiky předmětu 3. Pedagogické znalosti 4. Znalosti kurikula 5. Pedagogické vědy (historické, filosofické, psychologické, sociologické apod.) 6. Vývojová psychologie 7. Problém inkluze & různosti 8. Nové technologie 9. Vzdělávací politika (aspekty kontextuální, institucionální a organizační) 10. Dynamika skupiny, teorie vzdělávání & problémy motivace 11. Postupy & metody evaluace & hodnocení

9 Dovednosti učitelů 1. Plánování, řízení & koordinace výuky 2. Používání výukových materiálů a technologií 3. Řízení činnosti studentů a skupin 4. Monitoring a vyhodnocování učení 5. Spolupráce s kolegy, rodiči a institucemi zajišťujícími socilání služby 6. Schopnosti vyjednávat 7. Schopnost spolupracovat, schopnost kriticky hodnotit a interpersonální schopnosti potřebné pro vzdělávání se v profesně zaměřených komunitách 8. Schopnost přizpůsobovat dynamickému vývoji na různých úrovních (od vládních rozhodnutí po změny na straně studentů, ve třídě a ve škole) 9. Schopnost interpretovat fakta & údaje, vyvozovat z nich závěry a přijímat rozhodnutí Shrnutí poznatků z odborných textů na téma základních kompetencí učitelů (Evropská komise, 2011)

10 Postoje/hodnoty učitelů 1. Hluboký zájem o vlastní předmět; povědomí o historickém vývoji oboru, jeho současné pozici & vztahu k ostatním vyučovaným oborům 2. Dispozice vyrovnávat se se změnami 3. Připravenost podporovat učení u všech studentů 4.Dispozice vychovávat studenty k demokratickému občanství 5. Dispozice k celoživotnímu učení 6. Dispozice k sebereflexi & kritickým pochybnostem ohledně vlastních metod výuky Shrnutí poznatků z odborných textů na téma základních kompetencí učitelů (Evropská komise, 2011)

11 Máte zájem rozvíjet vlastní kompetence? Online kurz KeyCoNet „Kompetence pro školy 21. století“ Začátek: 17. listopadu 2014 Registrace spuštěna na adrese: http://www.europeanscho olnetacademy.eu/web/key conet http://www.europeanscho olnetacademy.eu/web/key conet Zapojte se do eTwinningové monitorovací aktivity a sledujte rozvoj svých kompetencí. Začátek: v týdnu od 13. října 2014 Závěrečná konference sítě KeyCoNet na téma začleňování kompetenčně zaměřeného učení do vzdělávání 25.–26. listopadu 2014 Zaregistrujte se na adrese: http://keyconet.eun.org/con ference http://keyconet.eun.org/con ference


Stáhnout ppt "Pedagogické kompetence 6. října 2014 Caroline Kearney vedoucí manažerka projektů & analytička vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google