Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Memorandum o celoživotním učení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Memorandum o celoživotním učení"— Transkript prezentace:

1 Memorandum o celoživotním učení
říjen 2005 Lenka Kalábová

2 Co je Memorandum o celoživotním učení (CU)?
Pracovní dokument publikován Evropskou komisí v listopadu 2000 Vzniklo v návaznosti na dřívější dokumenty Projednáno představiteli všech členských států Dokument spíše ekonomický a politický než školský Předkládá slabiny a problémy vzdělávacího systému Vyzívá ke změně vzdělávacího systému směrem k CU Chce CU zpřístupnit všem Dokument konstatuje, že současný ekonomický svět v Evropě vyžaduje nový přístup ke vzdělání Zabývá se propojenými cíly CU: problematikou aktivního občanství a zaměstnatelností Dokument vyzívá k rozvoji a podpoře CU

3 Účel Memoranda Zahájit evropskou debatu o účinné strategii při uskutečňování CU Vybudovat Evropu, v níž bude mít každý příležitost plně rozvíjet svůj potenciál

4 Struktura a obsah Memoranda
oddíl: Předkládá definici CU Seznamuje s důvody pro realizaci CU Vysvětluje tři základní kategorie učení (formální, neformální a informální učení) 4. oddíl: Je těžištěm Memoranda Najdeme zde 6 klíčových myšlenek, které dávají odpověď na to, jak realizovat CU 5. oddíl: Zde se dozvídáme, jakým způsobem by se měly mobilizovat zdroje pro CU Přílohy: Zde jsou příklady projektů či iniciativ, které ukazují, jak uvést CU do praxe

5 Šest klíčových myšlenek Memoranda o CU
1. myšlenka: Nové základní dovednosti pro všechny Cíl: Zaručit všeobecný a neustálý přístup k učení pro získávání a obnovo-vání dovedností potřeb-ných pro trvalou účast ve společnosti znalostí

6 Šest klíčových myšlenek Memoranda o CU
2. myšlenka: Více investic do lidských zdrojů Cíl: Znatelně zvýšit míru investování do lidských zdrojů a vyjádřit tak prioritu nejvýznamnějšího bohatství Evropy – jejich lidí

7 Šest klíčových myšlenek Memoranda o CU
3. myšlenka: Inovace ve vyučování a učení Cíl: Vyvinout účinné metody vyučování a učení pro celoživotní učení a pro učení v celé šíři života

8 Šest klíčových myšlenek Memoranda o CU
4. myšlenka: Oceňovat učení Cíl: Významně zlepšit způsoby pojímání a hodnocení účasti na učení a jeho výsledků, zejména u neformálního a informálního učení

9 Šest klíčových myšlenek Memoranda o CU
5. myšlenka: Přehodnotit poradenství Cíl: Zajistit, aby se každý mohl snadno dostat ke kvalitním informacím a radám týkajícím se vzdělávacích možností, a to v průběhu celého svého života a v celé Evropě

10 Šest klíčových myšlenek Memoranda o CU
6. myšlenka: Přiblížit učení domovu Cíl: Poskytovat příležitosti k celoživotnímu učení co nejblíže k učícím se o-sobám, v jejich obcích a využívat přitom metod založených na IKT (infor-máčních komunikačních technologií)

11 Shrnutí Memorandum dospívá k závěru, že partnerskou spo-luprácí by se měly mobilizovat zdroje ve prospěch CU

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Memorandum o celoživotním učení"

Podobné prezentace


Reklamy Google