Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Evropská asociace pro testování a hodnocení jazykových dovedností www.ealta.eu.org.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Evropská asociace pro testování a hodnocení jazykových dovedností www.ealta.eu.org."— Transkript prezentace:

1 1 Evropská asociace pro testování a hodnocení jazykových dovedností www.ealta.eu.org

2 2 CÍL EALTA Cílem EALTA je rozvíjet chápání teoretických principů testování a hodnocení jazykových dovedností, zlepšovat a propojovat praxi testování a hodnocení v Evropě.

3 3 Pokyny EALTA pro kvalitní testování a hodnocení jsou adresovány především těm, kteří: jsou zapojeni do vzdělávání učitelů v oblasti testování a hodnocení, se testováním a hodnocením zabývají ve školní praxi, tvoří testy v národních nebo institucionálních testovacích centrech

4 4 Obecně platí určitý soubor zásad: respekt ke studentům/zkoušeným zodpovědnost objektivita spolehlivost validita součinnost všech zúčastněných stran

5 5 Pokyny EALTA k zajištění kvality testování a hodnocení jazykových testů

6 6 Členové EALTA, kteří jsou zapojeni do vzdělávání učitelů v oblasti testování a hodnocení, nechť upřesní sami pro sebe a další zúčastněné (budoucí a stávající učitele, osoby odpovídající za zpracování učebních programů) následující body:

7 7 Příklady Do jaké míry odpovídá vzdělávání učitelů způsobu hodnocení, se kterým se v současné době setkávají a který budou v budoucnu používat? Nakolik zřejmá je souvislost mezi zásadami testování a hodnocení (tj. validita, reliabilita, objektivita, vliv na učební proces) a potřebami budoucích a stávajících učitelů? Jak vyvážená je teorie a praxe v přípravě a vzdělávání učitelů? Jak dalece jsou budoucí a stávající učitelé zapojeni do tvorby, ověřování a evaluace způsobů hodnocení?

8 8 Členové EALTA, kteří jsou pověřeni testováním a hodnocením ve školách, nechť sami pro sebe a pro další zúčastněné (především žáky/studenty a pokud možno i rodiče) upřesní následující body:

9 9 Příklady Co je účelem hodnocení? Do jaké míry je způsob hodnocení přizpůsoben cílové skupině? Co se dělá pro to, aby různí učitelé a různá vzdělávací zařízení používali jednotný způsob klasifikace? Jaká důležitost se přikládá názorům studentů/žáků na způsob hodnocení? Co se dělá pro zlepšení učebního procesu? Jakou zpětnou vazbu dostávají studenti/žáci?

10 10 Členové EALTA, kteří se podílejí na tvorbě testů, nechť sami sobě a příslušným zainteresovaným skupinám (učitelům, studentům/žákům, veřejnosti) vyjasní následující otázky a nechť dají k dispozici odpovědi na ně.

11 11 Tvůrci testů jsou také vyzýváni, aby iniciovali dialog s činiteli s rozhodovací pravomocí v rámci svých ministerstev nebo institucí a zajistili tak, aby tito činitelé byli uvědoměni o existenci jak dobrých, tak špatných postupů, aby se tak mohla zlepšovat kvalita systémů a způsobů hodnocení.

12 12 Příklady Existují specifikace testu? Mají tvůrci testů, testových úloh a položek učitelskou praxi na úrovni, na kterou je test zaměřen? Jakou mají tvůrci testů, testových úloh a položek kvalifikaci? Provádí se pilotní testování? Jsou před každým zadáním testu instruováni všichni, kteří budou výkony studentů/žáků posuzovat?

13 13 Příklady Posuzují výkony u subjektivně skórovatelných testů vždycky dva různí hodnotitelé? Jaký dopad má test na dosavadní praxi ve výuce jazyků? Jakým způsobem se ověřuje, že test odpovídá změnám provedeným v kurikulu? Je úroveň testu specifikována v souladu se Společným evropským referenčním rámcem? Jaké jsou předloženy důkazy pro takovou shodu?

14 14 Arménsky Bulharsky Katalánsky Česky Dánsky Holandsky Anglicky (VB) Estonsky Finsky Francouzsky Gruzínsky Německy Řecky Maďarsky Italsky Lotyšsky Lucembursky Litevsky Norsky Polsky Rumunsky Rusky Slovinsky Španělsky Švédsky Turecky Překlady Směrnic dokončené v lednu 2007

15 15 Dokument Pokyny EALTA k praxi jazykového testování a vyhodnocování jazykových testů v úplném znění a jeho překlady naleznete na www.ealta.eu.org


Stáhnout ppt "1 Evropská asociace pro testování a hodnocení jazykových dovedností www.ealta.eu.org."

Podobné prezentace


Reklamy Google