Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9.4.2017 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ředitel v zajetí… PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry www.csm-praha.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9.4.2017 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ředitel v zajetí… PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry www.csm-praha.cz."— Transkript prezentace:

1 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ředitel v zajetí… PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 1

2 2 Zacílení příspěvku Odpovědnost ředitele za všechny oblasti života školy, sám je učitelem Přebytek rolí Právní vymezení často neumožňuje optimální výkon funkce, zřizovatelská roztříštěnost Zkušenosti vzdělavatelů řídících pracovníků Upozornění na existující rozpory Kariérový systém 2

3 Řídící pracovník v ČR 3 Veliká míra autonomie (výhoda či úskalí ???)
3 Řídící pracovník v ČR Veliká míra autonomie (výhoda či úskalí ???) Pedagogický pracovník Práce obsahuje všechny tři role Lídr Manažer Vykonavatel procesu Nejsou vymezeny kompetence, neexistuje kariérový model Zastarávající vzdělávací systém 3

4 Ph.D. Bc. Mgr Management vzdělávání – Mgr. Školský management – Bc.
Povinná úroveň ŘŠ PhDr. Management vzdělávání – Mgr. Mgr Školský management – Bc. Bc. Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky SVPP Studium pro ředitele škol Mgr. – pedagogická kvalifikace

5 Kompetenční model 5 KOMPETENCE Lídrovské (strategické myšlení)
5 Kompetenční model KOMPETENCE Lídrovské (strategické myšlení) Manažerské (rozvoj organizace) Odborné (vzhledem k funkci) Osobnostní Sociální Řízení a hodnocení pedagogického procesu 5

6

7 Ovlivňující faktory 7 Historická determinace, tradice Populační křivka
7 Ovlivňující faktory Historická determinace, tradice Populační křivka Spokojenost společnosti Školství není reflektováno jako problematická oblast Silná orientace na dosahování vysokého stupně vzdělání (Ne) spravedlivost ve vzdělávání Politická rozhodnutí Změny společnosti, postoje rodičů Důraz na „ostatní“ funkce školy 7

8

9

10

11

12

13 Změny ve výsledcích zemí OECD mezi roky 2000 a 2009, čtenářská gramotnost

14 Změny ve výsledcích zemí OECD mezi roky 2003 a 2009, matematická gramotnost

15 15 Doporučení OECD Zlepšení dovedností ředitelů škol v oblasti pedagogického vedení a posílení hodnocení těchto dovedností Posílení složky hodnocení systému v celkovém rámci hodnocení Získávání národních dat o výsledcích žáků pro účely monitorování systému Stanovení priorit národního monitorování Optimalizace vykazování a využívání systémových dat 1515

16 McKinsey & Company „V nejlépe fungujících výchovně-vzdělávacích systémech tráví ředitelé řízením kvality výuky více než 50 % svého času.“ „Situace v ČR: 50 % svého času věnuje zlepšování kvality výuky a řízení změn podle nejlepší praxe jen 1 % ředitelů a 4 % zástupců ředitele.“

17

18 že vzdělávání ve škole funguje, když ho vlastně nikdo neřídí?
Jak to, že vzdělávání ve škole funguje, když ho vlastně nikdo neřídí?

19 19 Současné problémy 2 roky může být ředitel školy bez manažerského vzdělání Neexistuje podpora (uvádění) ředitelů do praxe Povinné vzdělání (SŘŠ, dříve FS I.) je v rozsahu 100 hodin, neobsahuje oblast vedení lidí Není stanovena žádná další vzdělávací povinnost, neexistuje kariérní systém ŘŠ (vyplývající úskalí – setrvačnost, vyhoření, opuštění resortu…) Neexistuje podpora služebně starších ředitelů 1919

20 Proč zavést kariérní systém v ČR?
zvýšit společenskou prestiž a atraktivnost profese učitele, přilákat a udržet absolventy učitelství, zastavit stárnutí učitelských sborů, zabránit syndromu vyhoření, motivovat učitele ke zkvalitnění práce, motivovat je k celoživotnímu vzdělávání, zpomalit proces feminizace učitelské profese, zlepšit kvalitu pregraduálního vzdělávání nastavením standardu profese učitele.

21 Principy nového kariérního systému
provázanost profesního rozvoje s kariérním systémem a odměňováním komplexnost (odborný a pedagogický růst + funkční pozice + specializované činnosti) právo a povinnost učitele rozvíjet své profesní kompetence právo na volbu možné kariérní cesty otevřenost odborníkům jiných profesí

22 Pět možných kariérních cest
1. udržování standardních učitelských kompetencí (setrvání na 2. kariérním stupni po celý profesní život) 2. získání expertních kompetencí v profesní praxi 3. získání specializačních kompetencí 4. získání řídících kompetencí 5. kombinovaný postup jak po kariérních stupních (získání atestace), tak získání specializačních či řídících kompetencí

23 Kariérní systém ředitele
23 Kariérní systém ředitele Složení komise Požadavky Kritéria kvalitní práce 2323

24 Pozvánka na konferenci
24 Pozvánka na konferenci listopadu 2013, Šlapanice u Brna NIDV Praha/FF MU Brno Řízení kvality vzdělávání – Cesty k profesionalizaci vedoucích pracovníků škol Metody a obsah vzdělávání řídících pracovníků 2424

25 Slovo na závěr 25 PhDr. Václav Trojan, Ph.D. +420 603 437845
25 Slovo na závěr Centrum školského managementu PedF UK v Praze Myslíkova 7 Praha 1 PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 2525


Stáhnout ppt "9.4.2017 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ředitel v zajetí… PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry www.csm-praha.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google