Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ředitel v zajetí… 06.11. 2013 PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry www.csm-praha.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ředitel v zajetí… 06.11. 2013 PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry www.csm-praha.cz."— Transkript prezentace:

1 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ředitel v zajetí… 06.11. 2013 PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry www.csm-praha.cz 1

2 Zacílení příspěvku  Odpovědnost ředitele za všechny oblasti života školy, sám je učitelem  Přebytek rolí  Právní vymezení často neumožňuje optimální výkon funkce, zřizovatelská roztříštěnost  Zkušenosti vzdělavatelů řídících pracovníků  Upozornění na existující rozpory  Kariérový systém 2 2

3 Řídící pracovník v ČR  Veliká míra autonomie (výhoda či úskalí ???)  Pedagogický pracovník  Práce obsahuje všechny tři role  Lídr  Manažer  Vykonavatel procesu  Nejsou vymezeny kompetence, neexistuje kariérový model  Zastarávající vzdělávací systém 3 3

4 1.4.20154 Management vzdělávání – Mgr. Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Školský management – Bc. Studium pro ředitele škol Mgr. – pedagogická kvalifikace SVPP Bc. Mgr PhDr. Ph.D. Povinn á ú roveň Ř Š

5 Kompetenční model KOMPETENCE  Lídrovské (strategické myšlení)  Manažerské (rozvoj organizace)  Odborné (vzhledem k funkci)  Osobnostní  Sociální  Řízení a hodnocení pedagogického procesu 5 5

6

7 Ovlivňující faktory  Historická determinace, tradice  Populační křivka  Spokojenost společnosti  Školství není reflektováno jako problematická oblast  Silná orientace na dosahování vysokého stupně vzdělání  (Ne) spravedlivost ve vzdělávání  Politická rozhodnutí  Změny společnosti, postoje rodičů  Důraz na „ostatní“ funkce školy 7 7

8

9

10

11

12

13 Změny ve výsledcích zemí OECD mezi roky 2000 a 2009, čtenářská gramotnost

14 Změny ve výsledcích zemí OECD mezi roky 2003 a 2009, matematická gramotnost

15 Doporučení OECD  Zlepšení dovedností ředitelů škol v oblasti pedagogického vedení a posílení hodnocení těchto dovedností  Posílení složky hodnocení systému v celkovém rámci hodnocení  Získávání národních dat o výsledcích žáků pro účely monitorování systému  Stanovení priorit národního monitorování  Optimalizace vykazování a využívání systémových dat 15 15

16 McKinsey & Company „V nejlépe fungujících výchovně- vzdělávacích systémech tráví ředitelé řízením kvality výuky více než 50 % svého času.“ „Situace v ČR: 50 % svého času věnuje zlepšování kvality výuky a řízení změn podle nejlepší praxe jen 1 % ředitelů a 4 % zástupců ředitele.“

17

18 Jak to, že vzdělávání ve škole funguje, když ho vlastně nikdo neřídí?

19 Současné problémy 2 roky může být ředitel školy bez manažerského vzdělání Neexistuje podpora (uvádění) ředitelů do praxe Povinné vzdělání (SŘŠ, dříve FS I.) je v rozsahu 100 hodin, neobsahuje oblast vedení lidí Není stanovena žádná další vzdělávací povinnost, neexistuje kariérní systém ŘŠ (vyplývající úskalí – setrvačnost, vyhoření, opuštění resortu…) Neexistuje podpora služebně starších ředitelů 19 19

20 Proč zavést kariérní systém v ČR? zvýšit společenskou prestiž a atraktivnost profese učitele, přilákat a udržet absolventy učitelství, zastavit stárnutí učitelských sborů, zabránit syndromu vyhoření, motivovat učitele ke zkvalitnění práce, motivovat je k celoživotnímu vzdělávání, zpomalit proces feminizace učitelské profese, zlepšit kvalitu pregraduálního vzdělávání nastavením standardu profese učitele.

21 Principy nového kariérního systému  provázanost profesního rozvoje s kariérním systémem a odměňováním  komplexnost (odborný a pedagogický růst + funkční pozice + specializované činnosti)  právo a povinnost učitele rozvíjet své profesní kompetence  právo na volbu možné kariérní cesty  otevřenost odborníkům jiných profesí

22 Pět možných kariérních cest 1. udržování standardních učitelských kompetencí (setrvání na 2. kariérním stupni po celý profesní život) 2. získání expertních kompetencí v profesní praxi 3. získání specializačních kompetencí 4. získání řídících kompetencí 5. kombinovaný postup jak po kariérních stupních (získání atestace), tak získání specializačních či řídících kompetencí

23 Kariérní systém ředitele  Složení komise  Požadavky  Kritéria kvalitní práce 23 23

24 Pozvánka na konferenci  27. - 28. listopadu 2013, Šlapanice u Brna  NIDV Praha/FF MU Brno  Řízení kvality vzdělávání – Cesty k profesionalizaci vedoucích pracovníků škol Metody a obsah vzdělávání řídících pracovníků 24 24 1.4.2015

25 Slovo na závěr Centrum školského managementu PedF UK v Praze Myslíkova 7 110 00 Praha 1 PhDr. Václav Trojan, Ph.D. vaclav.trojan@pedf.cuni.cz +420 603 437845 +420 725 362084 +420 221 900525 25 06.11. 201325


Stáhnout ppt "Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ředitel v zajetí… 06.11. 2013 PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry www.csm-praha.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google