Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

katedra pedagogiky PedF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "katedra pedagogiky PedF UK"— Transkript prezentace:

1 katedra pedagogiky PedF UK
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA Škola a učitelská PROFESE V KONTEXTU ROSTOUCÍCH NÁROKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ Rozvoj oboru sociální pedagogika na Katedře PEDAGOGIKY Stanislav bendl a kol. katedra pedagogiky PedF UK

2 ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV LINIE SOCIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PRAXE
Doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. PaedDr. Zdeňka Hanková PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. PaedDr. Eva Marádová, CSc. PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. LINIE SOCIÁLNĚPEDAGOGICKÉ TEORIE Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. PhDr. Marie Linková, Ph.D. PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D.

3 KONKRETIZACE TÉMATU Program katedry pedagogiky je zaměřen na další rozvoj a konstitutivní aktivity na poli sociální pedagogiky – základní pedagogické disciplíny, jejíž význam (nejen) při přípravě učitelů stále stoupá. Sociální pedagogika bude rozvíjena jako transdisciplinární obor, který integruje a rozvíjí poznatky věd o člověku a společnosti do edukačního, preventivního i intervenčního působení. V teoretické linii bude důraz položen na antropologickou dimenzi sociální pedagogiky a na antropologické přístupy v pedagogickém výzkumu. V praktické linii bude řešen rozvoj sociálněpedagogických kompetencí učitelů, neboť ti mají v podmínkách ČR odpovědnost za sociálněpedagogickou práci se žáky a realizují důležité primárně preventivní aktivity.

4 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ A STUPEŇ ROZVOJE SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY
Extenzivní vývoj sociální pedagogiky v ČR jako důsledek cílené inhibice oboru před r – přinesl pozitiva, ale i problémy. Divergentní vývoj sociální pedagogiky a sociální práce – v evropském kontextu neobvyklá situace. Současný stav oboru v ČR představuje výzvu pro jeho teoreticky fundovanou konsolidaci. Rozpracování teoretických a metodologických východisek sociální pedagogiky je aktuálně v ČR nedostatečné – dílčí paradigmata sociální pedagogiky jsou definována v odborné literatuře jen vágně, což může mít i praktické dopady na pedagogickou práci. Sociálněpedagogické kompetence učitelů jsou stále poněkud upozaďovány – tradiční požadavky na učitele v tomto směru ovšem rostou a objevují se stále nové.

5 DLOUHODOBÉ CÍLE ( ) Přispět ke konstituování sociální pedagogiky v ČR precizováním teoretických a metodologických východisek antropologického paradigmatu v sociální pedagogice: - publikovat významné příspěvky k teorii a metodologii sociální pedagogiky v recenzovaných časopisech, - etablovat katedru v rámci ČR jako významné sociálněpedagogické pracoviště. Vytvořit model systematického pregraduálního a celoživotního vzdělávání učitelů v sociální pedagogice, který bude vycházet z paradigmatu sociální pedagogiky jako životní pomoci: - analyzovat současné kurikulum pedagogicko-psychologické přípravy, - navrhnout optimalizaci kurikula z hlediska budování sociálněpedagogických kompetencí budoucích učitelů, - výzkumně ověřit efektivitu provedených změn.

6 CÍLE PRO LETOŠNÍ ROK (2013) Vytvořit koncepci Pražské konference k aktuálním otázkám sociální pedagogiky – založit platformu, která poskytne prostor pro vědecká setkávání a publikační příležitosti v mezinárodním měřítku a přispěje k etablování katedry pedagogiky, ev. Pedagogické fakulty UK jako významného sociálněpedagogického pracoviště. Implementovat výzkumné prvky do navazujícího magisterského studia pedagogiky, vč. zakládání studentských výzkumných skupin. Zahájit dlouhodobé výzkumné šetření zaměřené na profesní uplatnění absolventů specializace sociální pedagogika. Publikovat 2-3 příspěvky k teorii i praxi sociální pedagogiky. Provést analýzu kurikula pedagogicko-psychologické přípravy učitelů na PedF UK z hlediska sociální pedagogiky.

7 MOŽNOSTI INTEGRACE TÉMAT
A. ZAPOJENÍ ČLENŮ TÝMU KPG V JINÝCH PROJEKTECH PRVOUKU Nezbytná je spolupráce s týmy, které řeší oborově didaktickou problematiku–koordinátorka spolupráce, příp. integrace dílčích úkonů za KPg: ing. Duschinská. Oborová didaktika výchovy ke zdraví bude rozvíjena v rámci oborových didaktik přírodních věd a tělesné výchovy – koordinátorka spolupráce za KPg: dr. Marádová. Naplánována je spolupráce s týmem Speciální pedagogika na dílčím úkolu Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání, legislativní a institucionální rámec inkluzivní podpory osob se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávání a při vstupu na trh práce – za katedru pedagogiky: doc. Bendl. B. DALŠÍ MOŽNÁ SPOLUPRÁCE Otevřená je možnost spolupráce i s dalšími týmy a odborníky.


Stáhnout ppt "katedra pedagogiky PedF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google