Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce DVPP pro Českou republiku. Obsah prezentace Cíle koncepce a rámec její tvorby Obsah koncepce Priority státní vzdělávací politiky Poradní sbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce DVPP pro Českou republiku. Obsah prezentace Cíle koncepce a rámec její tvorby Obsah koncepce Priority státní vzdělávací politiky Poradní sbor."— Transkript prezentace:

1 Koncepce DVPP pro Českou republiku

2 Obsah prezentace Cíle koncepce a rámec její tvorby Obsah koncepce Priority státní vzdělávací politiky Poradní sbor

3 Cíle Koncepce DVPP pro ČR Určit vládní priority a současné zaměření DVPP Navrhnout systém poskytování DVPP Metodická pomoc školám, jak uskutečňovat DVPP a přemýšlet o něm

4 Rámec tvorby koncepce Schvalování koncepce – podzim 2006 Analýza zaměřena jen na dostupné podklady Koncepce se nyní zaměřuje pouze na učitele a vedení škol Předpokládaná revize – po vyhodnocení výzkumu vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků Střednědobá koncepce – výhled 2-4 roky

5 Autorský tým Sekce analýz a tvorby koncepcí NIDV jmenovaní pracovníci v krajích odborníci – poradní sbor pracovníci MŠMT a PŘO

6 Obsah koncepce

7 Důvody DVPP – Proč investovat do DVPP? Vztah celoživotního učení a DVPP a propojení počátečního a dalšího vzdělávání Legislativní rámec DVPP, spojení s kariérním systémem Úvod

8 Popis současné situace DVPP Co vyplývá z analyzovaných dokumentů (různé koncepce, záměry, výroční zprávy, výzkumy) Vzdělávací potřeby učitelů a vedení škol DVPP vyplývající z nových zákonů DVPP v zahraničí Analýza a popis situace

9 jednotlivé priority změny v oblasti priority za poslední 3 roky odraz změn v DVPP zaměření na 2 témata DVPP pro další 2 - 3 roky Priority státní vzdělávací politiky

10 oblasti DVPP zabezpečující MŠMT společně s PŘO vymezení role NIDV Oblasti DVPP zabezpečující další organizace (školy, VŠ, NNO …) Akreditace vzdělávacích programů Systém DVPP

11 Jak sestavit plán DVPP na základě této koncepce soubor metod vzdělávání dospělých, které je možné využívat ve škole další způsoby financování DVPP „dobrá praxe“ – např. učitelské portfolio, kaskádový systém vzdělávání evaluace DVPP na úrovni školy Metodická pomoc školám

12 Úvod – 2-3 strany Analýza a popis situace – 5-6 stran Priority státní vzdělávací politiky – 10-15 stran Systém DVPP – 4-5 stran Metodická pomoc školám – 8-10 stran Celkem 40 stran Rozsah - předpoklad

13 Priority státní vzdělávací politiky

14 Národní inovační strategie ČR, 2004 Návrh Národního rozvojového plánu ČR 2007 – 2013, leden 2006 Národní lisabonský program 2005 – 2008, 2005 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha), 2001 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, 2005 Východiska

15 Návrh Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace, leden 2006 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR, 2003 Program realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR, 2005 Národní plán výuky cizích jazyků, 2005 Návrh strategie UNECE pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj, 2004 Východiska

16 Školní vzdělávací program Management škol a evaluace a autoevaluace škol Naplňování individuálních vzdělávacích potřeb Klíčové kompetence Průřezová témata Cizí jazyky Podpora kurikulární reformy

17 Environmentální výchova Rovnost pohlaví Zdravý životní styl Výzkum a vývoj Multikultura Lidská práva Podpora udržitelného rozvoje

18 Propojení počátečního a dalšího vzdělávání Propojení vzdělávání a trhu práce Motivace k celoživotnímu vzdělávání Zvýšení funkční gramotnosti Mobilita učitelů Podpora celoživotního učení

19 Diagnostika a poradenství Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci s mimořádným nadáním Metody a formy výuky Alternativní pedagogika Podpora profesních kompetencí učitelů

20 Poradní sbor

21 Oponenti koncepce – PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. - Mgr. Daniel Janata - Mgr. Miroslav Jiřička - PaedDr. Iva Cichoňová

22 Podpora kurikulární reformy PaedDr. Karel Tomek (VÚP) PhDr. Jana Kašparová (NÚOV) PaedDr. Jiřina Tichá (O 22 MŠMT) Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Mgr. Pavel Kněnický (O 23 MŠMT)

23 Podpora udržitelného rozvoje PaedDr. Karel Tomek (VÚP) Mgr. Svatava Janoušková (VÚP) RNDr. Jana Dlouhá (COŽP) PaedDr. Lenka Kubrichtová (projekt Zdravé zuby)

24 Ing. Jan Kovařovic, CSc. (Pedf UK) PhDr. Zdeňek Palán, Ph.D. (NVF) Mgr. Michal Trunda (MŠMT) Doc. PhDr. Otto Obst, CSc. (Pedf UPOl) Mgr. Richard Veleta (NÚOV) Podpora celoživotního učení

25 Podpora profesních kompetencí učitelů Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. (FF UK) Mgr. Lucia Drotárová (IPPP) Mgr. Jitka Kašová PaedDr. Lenka Burdíková (PAU)

26 Děkuji za Vaši pomoc


Stáhnout ppt "Koncepce DVPP pro Českou republiku. Obsah prezentace Cíle koncepce a rámec její tvorby Obsah koncepce Priority státní vzdělávací politiky Poradní sbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google