Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exkurz realizací projektu. Celospolečenský význam projektu  Soudobé antidiskriminační a inkluzivní tendence  obsahové zaměření vychází z aktuálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exkurz realizací projektu. Celospolečenský význam projektu  Soudobé antidiskriminační a inkluzivní tendence  obsahové zaměření vychází z aktuálních."— Transkript prezentace:

1 Exkurz realizací projektu

2 Celospolečenský význam projektu  Soudobé antidiskriminační a inkluzivní tendence  obsahové zaměření vychází z aktuálních celospolečenských potřeb  Evropská dimenze projektu  ekonomika EU založena na vzdělanostní společnosti s akcentem na rovné příležitosti jakkoli znevýhodněných skupin.  Edukace jako prostředek k rozvoji lidského potenciálu s akcentem na formování specifických komunikačních kompetencí směrem k osobám se ZP.  Edukace intaktní populace jako předpoklad ke zvýšení kvality života osob se ZP na terciární a postgraduální úrovni vzdělávání.  Zvyšování kompetencí v intencích dané problematiky a priori u cílové skupiny mladých vědeckých pracovníků.

3 Ideový rámec projektu  Hlavní idea projektu  posílení a formování nových specifických kompetencí v kontextu komunikace s osobami se zdravotním postižením (ZP) u cílové skupiny studentů doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků.  Východiska  analýza relevantních vědomostí a dovedností cílové skupiny na vybraných vysokých školách v ČR.  Prostředky k naplnění ideje projektu  zpracování metodických materiálů a realizace odborných seminářů směřujících k edukaci cílové skupiny v dané oblasti.

4 Dílčí cíle projektu  Zkvalitnění specifických komunikačních kompetencí cílové skupiny (doktorandů a dalších mladých vědeckých pracovníků) při komunikaci s osobami se ZP.  Vytvoření kontaktní sítě univerzit s odpovídající cílovou skupinou dle stanovených kritérií.  Zajištění transferu získaných poznatků a metodických návodů mezi další vědecké pracovníky, což sekundárně přispěje ke zvýšení kvality života osob se ZP.  Podpora intersektoriální mobility mezi výzkumnými institucemi a veřejným sektorem.

5 Cílová skupina projektu  Studenti doktorských studijních programů a další mladí vědečtí pracovníci na vybraných univerzitách v ČR (potažmo i vybraných evropských univerzitách)  Cílem projektu je dosáhnout u cílové skupiny zdokonalení schopností a rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí v kontextu komunikace s osobami se ZP.

6 Projektový tým  Hlavní řešitel doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.  Odborný pracovník doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D. doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D.  Metodik Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D. Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.  Supervize prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.  Administrativní pracovník Bc. Věra Benešová Bc. Věra Benešová  Projektový manažer Ing. Jaroslav Skácel Ing. Jaroslav Skácel

7 Lektorský tým PhDr. Vojtech Regec, Ph.D. Mgr. Eva Martinková Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Mgr. Adéla Hanáková Mgr. Eliška Vymazalová PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D. Cookie Cookie

8 Klíčové aktivity a jejich realizace  Aktivita 01 – Tvorba kontaktní a kooperující sítě studentů doktorských studií pedagogických fakult v ČR Apriorní aktivita pro další řešitelské záměry. Apriorní aktivita pro další řešitelské záměry. Vytvoření evidence studentů doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků na univerzitách v ČR Vytvoření evidence studentů doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků na univerzitách v ČR Vytvoření kontaktní sítě univerzitních pracovišť v ČR. Vytvoření kontaktní sítě univerzitních pracovišť v ČR.

9 Klíčové aktivity a jejich realizace  Aktivita 02 – Získávání relevantních informací k řešenému problému a jejich komparace Analýza kompetencí v intencích zkoumané problematiky u cílové skupiny projektu (studentů doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků) na vybraných vysokých školách na území EU. Analýza kompetencí v intencích zkoumané problematiky u cílové skupiny projektu (studentů doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků) na vybraných vysokých školách na území EU.  Výstupy: Pilotní šetření kompetencí cílové skupiny Pilotní šetření kompetencí cílové skupiny Analýza kompetencí cílové skupiny na univerzitách v ČR Analýza kompetencí cílové skupiny na univerzitách v ČR Komparace relevantních informací v prostředí EU Komparace relevantních informací v prostředí EU

10 Klíčové aktivity a jejich realizace  Aktivita 03 – Zpracování metodických materiálů instruujících komunikační technologie při hledání kritérií výzkumů Vytvoření metodických materiálů orientovaných na oblast senzorického a mentálního postižení. Vytvoření metodických materiálů orientovaných na oblast senzorického a mentálního postižení.  Výstupy: Edukační médium v podobě metodických materiálů v tištěné i elektronické podobě (dostupné na webových stránkách projektu) Edukační médium v podobě metodických materiálů v tištěné i elektronické podobě (dostupné na webových stránkách projektu) Kooperace s 8 univerzitními pracovišti na území ČR Kooperace s 8 univerzitními pracovišti na území ČR

11 Klíčové aktivity a jejich realizace  Aktivita 04 – Posilování kompetencí pomocí práce s edukačními médii Distribuce metodických materiálů a jejich prostudování cílovou skupinou projektu. Distribuce metodických materiálů a jejich prostudování cílovou skupinou projektu. Vytvoření informačního a diskusního fóra na stránkách projektu (možnost reflexe a konzultace získaných informací). Vytvoření informačního a diskusního fóra na stránkách projektu (možnost reflexe a konzultace získaných informací). Semináře a kolokvia v intencích obsahového zaměření jednotlivých metodických materiálů realizovaná v rámci interaktivních workshopů  empirické ověření efektivity vytvořených materiálů při interaktivních činnostech a v rámci otevřené diskuse o dané problematice. Semináře a kolokvia v intencích obsahového zaměření jednotlivých metodických materiálů realizovaná v rámci interaktivních workshopů  empirické ověření efektivity vytvořených materiálů při interaktivních činnostech a v rámci otevřené diskuse o dané problematice.

12 Klíčové aktivity a jejich realizace  Aktivita 05 – Mezinárodní konference „Využití komunikačních technologií pro poznání osob se zdravotním postižením“ Uspořádání celodenní odborné konference s mezinárodní účastí. Uspořádání celodenní odborné konference s mezinárodní účastí. Součástí konference bude plenární jednání, jednání v sekcích i interaktivní workshop. Součástí konference bude plenární jednání, jednání v sekcích i interaktivní workshop. Cílem této aktivity je nejen komparace zkušeností a vědomostí mladých vědeckých pracovníků, ale i zavedení tradice odborného setkávání v intencích problematiky osob se zdravotním postižením. Cílem této aktivity je nejen komparace zkušeností a vědomostí mladých vědeckých pracovníků, ale i zavedení tradice odborného setkávání v intencích problematiky osob se zdravotním postižením.

13 Klíčové aktivity v obrazech

14

15

16

17 Střípky z našich workshopů NášprvníworkshopvOlomouci

18 Naše semináře …... plné pohody

19 Střípky z našich workshopů

20

21

22

23

24

25

26 Ochutnávka workshopových aktivit

27 Publicita, propagace … s legrací … … i bez legrace …

28 Publicita, propagace

29

30 POSIT na SÍTi

31 Udržitelnost projektu  Aktivity po ukončení financování ESF: Pokračování v edukaci mladých vědeckých pracovníků v dané oblasti vzhledem k vědecké i celospolečenské potřebnosti. Pokračování v edukaci mladých vědeckých pracovníků v dané oblasti vzhledem k vědecké i celospolečenské potřebnosti. Další praktické využití metodických materiálů a jejich distribuce. Další praktické využití metodických materiálů a jejich distribuce. Vytvoření tradice mezinárodní vědecké konference. Vytvoření tradice mezinárodní vědecké konference. Rozšiřování kooperace na základě vytvořené kontaktní sítě vysokoškolských pracovišť v ČR i Evropě. Rozšiřování kooperace na základě vytvořené kontaktní sítě vysokoškolských pracovišť v ČR i Evropě.

32 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Exkurz realizací projektu. Celospolečenský význam projektu  Soudobé antidiskriminační a inkluzivní tendence  obsahové zaměření vychází z aktuálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google