Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podíl katedry občanské výchovy a filosofie PRVOUK 15 Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podíl katedry občanské výchovy a filosofie PRVOUK 15 Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Podíl katedry občanské výchovy a filosofie PRVOUK 15 Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání

2 vedoucí řešitelského kolektivu doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. * vedoucí katedry OVF, publikuje v oblasti filosofie výchovy a filosofické a pedagogické antropologie * autorka publikace Vzorce lidství, Filosofické základy pedagogické antropologie, editorka desítky kolektivních monografií na filosofická témata * prezidentka občanského sdružení Central European Philosophy of Education Society

3 Členové řešitelského týmu: * Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (Bloudění jako úděl 2011, Jsme rozhovorem 2011, K fenoménu stáří 2012, K věci samé 2013) - fenomenologie výchovy * Doc. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. (Paradigma komunikace a technologie vzdělávání, Etika, Profesní učitelská etika, Filosofie jazyka) - proměna humanitní vzdělanosti s ohledem na rozvoj elektronizace výuky a vzdělávání. * Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D., zabývá se problematikou geneze elit střední Evropy a českých zemí v 17. - 20. století s důrazem na problematiku dějin výchovy a vzdělávání a etickou výchovu, publikoval řadu historických monografií. * Mgr. Michael Hauser, Ph.D., (Adorno a modernita, Prolegomena k filosofii současnosti, Cesty z postmodernismu) – Zabývá se problematikou frankfurtské školy a postmoderních paradigmat západního myšlení. * PhDr. Milena Tichá, CSc., zabývá se problematikou finanční gramotnosti ve vzdělávání budoucích učitelů, publikuje v kolektivních monografiích. * PhDr. Věra Jirásková, Ph.D., zabývá se problematikou didaktiky ZSV, nezpracovaným tématem souvislosti mezi právním a etickým vědomím. Publikovala monografie Mezigenerační porozumění a komunikace ad. * Mgr. David Rybák, Ph.D., zabývá se problematikou podob české vzdělanosti především ve 20. století z pozice analýzy přirozeného světa. * Mgr. Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. zabývá se výzkumem dětských porozumění politice, ekonomickým vztahům, fungování společnosti a usiluje o propojení oborově předmětových a didaktických přístupů na úrovni 1. a 2. stupně * PhDr. Zuzana Kubišová, zabývá se problematikou národních a etnických identit. * PhDr. Josef Stracený, CSc., zabývá se didaktikou předmětu ZSV v oblasti formování politického vědomí a kultury u VŠ studentů. * PhDr. Miloslava Blažková, CSc. zabývá se problematikou interdisciplinárních vazeb mezi filosofií, etikou a literárním a výtvarným uměním * Předpokládáme účast doktorandů oboru filosofie a dále účast studentů magisterského studia na výstupech v rámci PRVOUKU.

4 Badatelská témata KOVF * Filosofická reflexe současného stavu výchovy a vzdělávání * Rozvoj didaktiky oboru ZSV a OV

5 I. Kritická analýza napětí * mezi výchovou k lidství a výchovou k povolání * mezi nárokem široce zaměřené vzdělanosti a požadavkem praktické orientace přípravy na povolání * mezi humánními cíli výchovy a vzdělávání a vzděláním jako předpokladem pro uplatnění na trhu práce Témata výzkumu * proměna povahy výchovného vztahu dnes * proměny podob humanitní vzdělanosti * proměny povahy mezigeneračních vztahů, kontaktů a komunikace * role národní identity v rozvoji vzdělanosti * ekonomická a finanční gramotnost učitelů v současné tržně orientované společnosti (chceme ukázat na skrytou souvislost a rozdílnost mezi ekonomickým vzděláváním a hodnotovou nebo etickou výchovou)

6 II. Nosné prvky oborově didaktické přípravy budoucích učitelů v předmětu OV a ZSV * rozvoj interdisciplinarity (komparace speciálně vědních přístupů a propojení didaktiky oboru s profesní učitelskou etikou) * formulace metodologických východisek humanitního vzdělávání budoucích učitelů OV a ZSV * koncepce nových podob humanitního vzdělání * zaplnění tzv. bílých míst, tzn. například promýšlení vztahu mezi právním a etickým vědomí, mezi ekonomickou a hodnotovou výchovou (významné především pro didaktiku 3. stupně) * výzkumná část práce by se věnovala analýze dětského porozumění (ekonomickým vztahům, právním předpisům, procesům ve společnosti, národní tradici apod.) a následně didaktickým inovacím ve snaze poskytnout učitelům nástroje k prohloubení porozumění (didaktika OV pro 1. a 2. stupeň)

7 Současný stav poznání * filosofie výchovy a vzdělávání (katedra KOVF a její členové se systematicky věnují této problematice již od roku 1995, kdy bylo založeno samostatné doktorské studium filosofie výchovy) * rozvoj oboru - výuka OV a ZSV se na jiných pedagogických fakultách stále opírá o jednotlivé humanitní vědy, specifičnost naší koncepce spočívá v důrazu na interdisciplinaritu a filosofická a etická východiska humanitní vzdělanosti

8 Dlouhodobé cíle týmu (2014-2016) 1. Filosofické a antropologické základy učitelské profese v podmínkách rostoucích nároků na vzdělávání v evropském kontextu * uspořádání každoroční mezinárodní vědecké konference na interdisciplinárně pojaté aktuální téma (od roku 2001 již 12 konferencí) a každoroční publikovaný výstup * participace na středoevropských akcích (spolupráce s partnery ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska) – konference a společné publikace 2. Výsledky oborově didaktických zkoumání budou uveřejňovány časopisecky (10), ve skriptech a studijních textech (3) a v monografii (1).

9 Indikátory plnění (2014-2016) RIVmonografiekolektivní monografieJ neimpJ rec 2014-20164410 mimo RIVrec.sborníkskripta a učebnicesděl.pros. 2014-20161055

10 Krátkodobé cíle pro rok 2013 * 2. 5. 2013 mezinárodní konference Čas ve výchově, umění a sportu * příprava a vydání stejnojmenné kolektivní monografie * Úloha osobností a institucí v rozvoji evropské vzdělanosti. Prezentace školství a vzdělanosti. ed. Kasper, Pelcová, Sztobryn v nakladatelství Karolinum 2013 * monotématické číslo časopisu Paideia * kolektivní monografie Česká vzdělanost v Evropě II., ed. Hogenová, Pelcová PedF UK 2012 * monografie Pelcová, Semrádová: Filosofie výchovy a profesní učitelská etika, Karolinum 2013 * monografie Semrádová: Perspektivnost eLearningu * časopisecké články domácí 6 (Paideia, Orbis schole, Acta Politologica, Pedagogická orientace) * časopisecké články v zahraničních časopisech 6 (Forum pedagogicum, Philosophy of Education) * říjen 2013 jsme spoluorganizátory konference ve Smolenici Kontexty filosofie výchovy v době moderní a postmoderní (společně s Trnavskou univerzitou a CEUPES) * účast na evropské konferenci v Naardenu (říjen 2013)

11 Indikátory plnění (2013) RIVmonografiekolektivní monografieJ neimpJ rec 20132266

12 Integrace * spolupráce s katedrou VV (konference, doktorská studia – univerzita a svoboda) * spolupráce s katedrou SPP v oblasti MKV (problematika respektu k jinakosti) * spolupráce s katedrou primární pedagogiky (vlastivěda, výzkum dětského porozumění) * spolupráce s katedrou dějepisu a didaktiky dějepisu (výzkum historického vědomí a tradice) * spolupráce s katedrou pedagogiky FF UK – otázky teorie výchovy a proměny podob vzdělanosti


Stáhnout ppt "Podíl katedry občanské výchovy a filosofie PRVOUK 15 Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google