Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výrobky určené dětem do 3 let Technické požadavky české a slovenské legislativy po 1.1.2006 Ing. Taťána Pašiaková Institut pro testování a certifikaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výrobky určené dětem do 3 let Technické požadavky české a slovenské legislativy po 1.1.2006 Ing. Taťána Pašiaková Institut pro testování a certifikaci."— Transkript prezentace:

1 Výrobky určené dětem do 3 let Technické požadavky české a slovenské legislativy po 1.1.2006 Ing. Taťána Pašiaková Institut pro testování a certifikaci

2 Co řadíme mezi výrobky určené dětem do tří let  Výrobky pro děti do 3 let je legislativní termín pro vybranou skupinu výrobků (zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví)  Spolu s dalšími výrobky jsou součástí širší skupiny tzv. předmětů běžného užívání (PBU)  PBU  materiály a předměty určené pro styk s potravinami  hračky  kosmetické prostředky  výrobky pro děti ve věku do 3 let (jiné než výše uvedené)

3 PBU pro děti ve věku do 3 let  Příklady typických PBU určených pro děti do 3 let  ošacení  galanterní výrobky (dětské kšíry, baťůžky, rukavice…)  obuv  dětský nábytek (postýlky, lehátka, pulty, ohrádky, sedačky, stoličky…)  bytový textil (lehátka, osušky, povlečení, koberce…)  kočárky, přenosné a cestovní postýlky, nosiče na záda  výrobky určené pro péči o děti (pleny, vatové tyčinky, odsávačky, hygienické ubrousky …)

4 PBU pro děti ve věku do 3 let  Příklady typických PBU určených pro děti do 3 let  předměty určené pro styk s potravinami (kojenecké lahve, nádobí pro děti…)  hračky vkládané do úst  hračky přicházející do styku s potravinami  kosmetické výrobky pro děti

5 Další skupiny výrobků určených dětem do 3 let  dětské autosedačky (nosnost do cca 15 kg)  Prostředky pro nadnášení ve vodě  plavací kola, rukávky, vesty  ochranné prostředky pro děti do 3 let  přilby na kolo  nákolenníky, náloketníky  výrobky určené pro vybavení dětských hřišť  skluzavky, houpačky apod.

6 Legislativa ČR bezpečnost a zdravotní nezávadnost  Rámcová legislativa ČR  zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků  zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky  zákon č. 258/2001 Sb. o veřejném zdraví  zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele  zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích

7 Legislativa SR bezpečnost a zdravotní nezávadnost  Rámcová legislativa SR  Zákon 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom  zákon 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody  zákon 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí  zákon 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa

8 Legislativa ČR bezpečnost a zdravotní nezávadnost  Prováděcí předpisy ČR  Vyhl. č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let (ve znění vyhl. 521/2005)  Vyhl. č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy (ve znění vyhl. 186/2003)  Vyhl. č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno (ve znění vyhl. 109/2005, všechny výrobky)

9 Legislativa ČR bezpečnost a zdravotní nezávadnost  Prováděcí předpisy ČR  NV č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky  NV č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (elektrické výrobky)  NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí (elektrické výrobky)

10 Legislativa ČR bezpečnost a zdravotní nezávadnost  Prováděcí předpisy ČR  NV č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení jen dálkově bezdrátově ovládané hračky  NV č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení (jen dálkově bezdrátově ovládané hračky)  NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky přilby, náloketníky, nákolenníky  NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (přilby, náloketníky, nákolenníky,…)  NV č. 173/1997 Sb. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody (ve znění NV č. 329/2002 Sb. jen vybavení dětských hřišť)

11 Legislativa SR bezpečnost a zdravotní nezávadnost  Prováděcí předpisy SR  Nariadenie č. 302/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky  NV č. 245/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (elektrické výrobky)  NV č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (elektrické výrobky)  NV č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (jen dálkově bezdrátově ovládané hračky  NV č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (jen dálkově bezdrátově ovládané hračky )

12 Legislativa SR bezpečnost a zdravotní nezávadnost  Prováděcí předpisy SR  NV č. 29/2001 Z.z. ve znění NV č. 323/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky  Vyhl. č. 67/2002 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané ( ve znění 180/2003 všechny výrobky)

13 Postupy při uvádění výrobků pro děti do 3 let na trh ČR a SR  Provést analýzu předpisů, vztahujících se na výrobek v zemi, v níž uvádím výrobek poprvé na trh EU  Zjistit, zda není výrobek zatížen překážkou volného obchodu  v ČR i v SR jsou předpisy, které jsou ryze národního charakteru a jsou platné pouze na svém území  jedná se především o legislativu související s ochranou veřejného bezpečí, zdraví nebo ochranou životního prostředí  členské státy nesmí použít vzájemný uznávací princip a povolit prodej na svém území obzvláště v případech, kdy je v sázce bezpečnost obyvatel. Tzn., že pro dosažení tohoto cíle mohou uplatnit vlastní technické požadavky, odlišné od ostatních členských států.  v případě že se na výrobek vztahuje notifikovaná národní legislativa, je nutné jejím požadavkům vyhovět

14 Postupy při uvádění výrobků pro děti do 3 let na trh ČR a SR  Shromáždit všechny technické požadavky, které se na výrobek vztahují – POZOR ! Na výrobek se může vztahovat hned několik předpisů současně !!  Aplikovat správný způsob dokladování technických požadavků popř. jejich kombinaci a spolupracovat při tomto procesu s oprávněných subjektem Např.  zkušební protokol z laboratoře (akreditované)  certifikát notifikované nebo autorizované osoby  schválení EHK  vydání prohlášení o shodě podle zákona 258/2000 Sb.  vyhlásenie o shode výrobku  vydání ES prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.  Označení značkou shody CE

15 Postupy při uvádění výrobků pro děti do 3 let na trh ČR a SR  Uchovávat doklady pro případ kontroly orgánem dozoru Orgány dozoru v ČR  ČOI  výrobky pro děti do 3 let, na něž se vztahuje zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (hračky, osobní ochranné prostředky, elektrické výrobky (označení CE)  Orgány veřejného zdraví (hygienické stanice)  výrobky běžného užívání na něž se vztahuje zákon 258/2000 Sb. (ošacení, obutí, výrobky ve styku s potravinami, pečující výrobky, kosmetika, nábytek …) Orgány dozoru v SR  SOI  výrobky pro děti do 3 let, na něž se vztahuje zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a z ákon 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky (hračky, osobní ochranné prostředky, elektrické výrobky, textilní výrobky, obuv)

16 Příklad splnění technických požadavků u výrobku pro děti do 3 let  Zvuková hračka s monočlánkem (pro dítě do 3 let)  analýza předpisů v ČR  zákon 22/1997 Sb.  nařízení vlády 19/2003 Sb. •ČSN EN 71 – Bezpečnost hraček  zákon 258/2000 Sb.  vyhláška 84/2001 •výrobky pro děti do 3 let •výrobky pro hračky vkládané do úst

17 Příklad splnění technických požadavků u výrobku pro děti do 3 let  Analýza překážek volného obchodu  ČR má zavedeny národní neharmonizované požadavky na zdravotní nezávadnost  Výrobcům, dovozcům ani distributorům nepostačuje označit výrobek značkou shody CE  zákon 258/2000 Sb. vyžaduje splnění požadavků vyhlášky 84/2001 Sb.

18 Příklad splnění technických požadavků u výrobku pro děti do 3 let  Analýza technických požadavků  oslovit kompetentní subjekt  Autorizovanou a notifikovanou osobu podle zákona 22/1997 Sb.  Autorizovanou osobu podle zákona 258/2000 Sb.  projednat rozsah technických požadavků na výrobek  Dohodnout způsob dokladování technických požadavků  posouzení shody v souladu s NV 19/2003 notifikovanou osobou zakončené vydáním certifikátu  testování v souladu s vyhl. 84/2001 zakončené vydání protokolu akreditované laboratoře

19 Příklad splnění technických požadavků u výrobku pro děti do 3 let  Doručení vzorků  Dodání technické dokumentace  Informace o způsobu použití výrobku, návody k používání  Informace o technologii výroby  Výsledky zkoušek od výrobce…  Provedení technických a administrativních prací kompetentním orgánem  Dokončení posouzení výrobku :  Označení výrobku značkou CE  Vydáním prohlášení o shodě podle zákona 258/2000 Sb

20 Upozornění !!!  Výrobky z tzv. třetích zemí (země mimo EU) bývají často označovány značkou shody CE bez dostatečné znalosti jejího významu a vhodnosti použití !!  POZOR: výrobce z třetí země není právně odpovědný vůči legislativě EU ani legislativě ČR !!  Orgány dozoru v ČR a SR řeší přestupky se subjektem dávajícím výrobky do oběhu ve své zemi

21 Děkuji za pozornost  ITC – váš partner při uvádění výrobků pro děti na trh EU  Ing. Taťána Pašiaková vedoucí odd. marketing a péče o zákazníky tel: 577 601 328, fax: 577 104 855 marketing@itczlin.cz


Stáhnout ppt "Výrobky určené dětem do 3 let Technické požadavky české a slovenské legislativy po 1.1.2006 Ing. Taťána Pašiaková Institut pro testování a certifikaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google