Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy"— Transkript prezentace:

1 Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy
Ing.Ludmila Antošová Ing. Taťána Pašiaková Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín

2 Zařízení dětských hřišť
Definice: zařízení a konstrukce, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, individuálně nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či důvodů ke hře

3 Typy zařízení dětských hřišť:
hrací povrchy průlezky, žebříky, schody rampy, plošiny, houpačky zavěšené i vahadlové, kolébačky skluzavky, tunely hrazdy, požárnické tyče lana houpací a šplhací lanové dráhy Kolotoče aj.

4 Základní požadavek na dětská hřiště:
BEZPEČNOST HYGIENICKÁ NEZÁVADNOST

5 Bezpečnost: související legislativa
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí práva a povinnosti osob, které takové uvádějí na trh nebo distribuují práva a povinnosti autorizovaných osob

6 Bezpečnost: související legislativa
Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody (novelizace - NV č. 329/2002 Sb.) Stanovené výrobky jsou výrobky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 k NV 173 Požadavky na zařízení dětských hřišť jsou uvedeny v položce č. 7 z přílohy č prostředky lidové zábavy

7 Hygiena Související legislativa :
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících předpisů §13 - provozovatel venkovní hrací plochy (plocha pro hry a sport dětí a mladistvých, která byla k tomuto účelu kolaudována) je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím předpisem (vyhláška MZ č. 135/2004 Sb.)

8 Hygiena Související legislativa
Vyhláška č. 135/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického a parazitologického znečištění Hygienické limity vybraných ukazatelů chemického znečištění limity vybraných chemických prvků limity vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků

9 Základní požadavky na vybavení dětských hřišť
Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení českých technických norem. V současný době platí v ČR i EU pro zařízení dětských hřišť tyto dvě normy: ČSN EN 1176, ČSN EN 1177. Normy obsahují technické specifikace a další kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby tak, aby vyhovovaly danému účelu. V případě dětských hřišť jsou kvalifikovaným doporučením podchycující předvídatelná rizika a přispívajícím ke zvýšení bezpečnosti prostor určených ke hře dětí Dodržování norem je dobrovolné.

10 ČSN EN 1176-1 Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
materiály: musí být zpracovány po řemeslné stránce odborně nesmí být použity materiály způsobující vznícení povrchu části z řeziva musí být navrženy tak, aby dešťová voda mohla volně odtékat kovové části musí být odolné povětrnostním vlivům musí být splněny požadavky na plasty vyztužené sklem syntetické materiály mají být odolné ultrafialovému záření nesmí být použity nebezpečné látky (Směrnice 76/769/EEC), které obsahují např.azbest, olovo, formaldehyd,dehtové silice, napuštěné karbolem a polychlorované bifenyly(PCB).

11 ČSN EN 1176-1 Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
konstrukce a výroba soudržnost konstrukce zařízení, včetně stability přístupnost pro dospělé ochrana proti pádu pohyblivé části ochrana proti zachycení zóny (stanovení zón) prostředky přístupu, spoje součásti podléhající opotřebení lana, řetězy, základy Informace dodané výrobcem/dodavatelem všeobecné informace o výrobku předběžné informace informace o montáži informace o kontrole a údržbě značení

12 ČSN EN 1176 část 2 - 4 ČSN EN Zařízení dětských hřišť – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky ČSN EN Zařízení dětských hřišť – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky ČSN EN Zařízení dětských hřišť – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy

13 ČSN EN 1176 část 5 - 7 ČSN EN Zařízení dětských hřišť – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče ČSN EN Zařízení dětských hřišť – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky ČSN EN Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

14 Posouzení shody podle NV 173 za účasti Autorizované osoby
Posouzení shody vzorku výrobku autorizovanou osobou ve smyslu §3 odst. 4 NV 173. Pokud vzorek odpovídá požadavkům v § 1 odst. 2 NV 173, konkretizovaných v některé z částí ČSN EN 1176, vystaví AO certifikát typu výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Certifikát obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis, popřípadě zobrazení výrobku, nezbytné pro její identifikaci. Součástí certifikátu je jeho identifikační číslo, datum vydání a datum platnosti (viz §6, odst. 1, písm. f). Výrobce nebo dovozce vydá prohlášení o shodě. Stabilita jakosti -výrobce nebo dovozce zajišťuje, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly certifikovanému typu

15 Dodržování hyg. parametrů písku podle zákon č. 258/2000 a vyhl
Péče o pískoviště v návaznosti na leg. předpisy: provádění preventivní údržby písku pravidelný úklid pískoviště + překopání, prosívání příp. propaření písku. Pro písek je nevhodná chemická dezinfekce pískoviště (nelze zabránit požití písku dítětem) zdravotní nezávadnost písku – doklad kompetentní laboratoře o obsahu látek v rozsahu přílohy 10 vyhlášky 135/2004 Sb.

16 Dodržování hyg. parametrů písku podle zákon č. 258/2000 a vyhl
snížení rizik kontaminace zakrytí pískoviště vhodným materiálem pravidelná výměna písku opatření při zjištění závad písku vyřazení pískoviště z provozu až do okamžiku odstranění závad (výměna písku nebo dekontaminace)

17 Kontrola dětských hřišť
Organizace provozující dětská hřiště jsou povinny provádět kontrolu dětských hřišť oprávněnou osobou v intervalu min. 1 x ročně ve smyslu normy: ČSN EN – Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

18 Inspekce dětských hřišť
ITC nabízí službu – inspekci dětských hřišť – zahrnující: povinnou roční prohlídku se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví v rozsahu ČSN EN odbornou a technickou kontrolu dětských hřišť a sportovišť uvedených do provozu před novelizací NV 173/1997 Sb. screeningovou inspekci - základní prověření bezpečnostního stavu většího počtu hřišť (zpravidla všech hřišť v obci), jejímž výstupem je souhrnná zpráva s kategorizací a doporučením dalšího postupu.

19 Inspekce dětských hřišť
Provedení zkoušek tlumících povrchů tříosým akcelerometrem. Výsledkem zkoušeky je výška pádu, při které by nemělo dojít na daném povrchu k závažnějšímu poranění hlavy dítěte. Provedení zkoušek ověřujících mikrobiologické, parazitologické a chemické znečištění poradenství v oblasti legislativy, informace o normách a jejich požadavcích, doporučení pro správné rozmístění a instalaci nového vybavení dětských hřišť.

20 Dobrovolné značení Bezpečné hřiště
Služba je určena pro subjekty, mající zájem o komplexní servis zahrnující dlouhodobý nezávislý dohled nad bezpečností a hygienou provozovaného hřiště nebo více hřišť Podmínkou udělení licence na užívání dobrovolného značení „Bezpečné hřiště“ je realizace komplexního nezávislého dohledu ITC Zlín zahrnujícího: pravidelnou kontrola min. 2 x ročně v rozsahu ČSN EN provedení vybraných zkoušek ověřujících mikrobiologické, parazitologické a chemické znečištění Provozovatel hřiště uzavírá s ITC licenci na používání tabule se značkou „Bezpečné hřiště“, informujícího veřejnost o zajištění pravidelném dohledu.

21 Děkujeme za pozornost Ing. Ludmila Antošová
specialista pro oblast hraček výrobků pro děti a vybavení dětských hřišť Ing. Taťána Pašiaková marketing a péče o klienty


Stáhnout ppt "Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy"

Podobné prezentace


Reklamy Google