Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osvědčeno pro stavbu Svaz zkušeben pro výstavbu. Jsou stavby skutečně bezpečné? Svaz zkušeben pro výstavbu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osvědčeno pro stavbu Svaz zkušeben pro výstavbu. Jsou stavby skutečně bezpečné? Svaz zkušeben pro výstavbu."— Transkript prezentace:

1 Osvědčeno pro stavbu Svaz zkušeben pro výstavbu

2 Jsou stavby skutečně bezpečné? Svaz zkušeben pro výstavbu

3 Seminář ÚNMZ /2010

4

5

6  Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.  Nařízení vlády č. 190/2002 Sb.  Směrnice č. 89/106/EHS

7 Seminář ÚNMZ /2010  Stavební výrobky jsou předmětem přeshraničního obchodu v EU, podléhají technické harmonizaci  Stavby se řídí národními požadavky, EU s harmonizací nepočítá, neboť stavby se nepřemisťují přes hranice

8 Seminář ÚNMZ /2010  Stavební výrobek lze tedy umísťovat po posouzení shody v jednom členském státě na trh jiného členského státu, avšak nelze jej zabudovat do staveb, dokud nesplní technické i administrativní požadavky platné ve státě určení.  Některé státy aplikují požadavky na zabudování do stavby i ve vztahu k výrobkům značeným CE  V české legislativě řeší problém výrobků z neharmonizované sféry § 13b zákona 22/1997 Sb.  V oblasti stavebních výrobků se uplatňuje pro výrobky uvedené na trh v EU § 13a NV č. 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb.

9 Seminář ÚNMZ /2010 Co nám systém přináší ?

10 Seminář ÚNMZ /2010  Stanovit všechny potřebné parametry stavebním výrobkům, které jsou nezbytné pro návrh bezpečné stavby  Možnost implementovat požadavky na české stavby do technické specifikace a potvrdit splnění těchto požadavků certifikátem třetí strany  Možnost certifikovat stavební výrobky, na které se nevztahuje ani NV 190/2002 Sb. ani NV 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 neboť:  pro výrobek neexistují harmonizované specifikace  výrobek není jmenován v Příloze 2 k NV 312/2005 Sb.  Možnost zkoušet a hodnotit shodu výrobku s harmonizovanou technickou specifikací i nad rozsah harmonizovaných parametrů

11 Seminář ÚNMZ /2010 Potvrzení, že stavební výrobek uvedený na trh má vlastnosti ověřené v souladu s požadavky stavebního zákona v souladu s požadavky NV 163/2002 Sb., splňuje požadavky ve smyslu §13 a) NV s označením CE – vlastnosti, úrovně a třídy odpovídá požadavkům stavebního zákona a dalším předpisům ČR podle jiných předpisů odpovídá požadavkům stavebního zákona a dalším předpisům ČR má ověřeny úrovně vlastností požadované účastníky stavebního procesu a nezbytné pro zajištění výsledné kvality stavby je pod trvalým dozorem dodržování ověřených vlastností

12 Seminář ÚNMZ /2010 GLOBÁLNÍ PŘÍSTUP shoda s legislativními požadavky Shoda s dodatečnými požadavky prověření systému řízení kvality vydání certifikátu a licence kontrola kvality Pilíře certifikačního systému

13 Seminář ÚNMZ /2010 Porovnání postupů PS pro účely CE a pro propůjčení značky

14 Seminář ÚNMZ /2010 Zainteresované subjekty v systému: 1. Svaz zkušeben pro výstavbu (správce systému a vlastník značky). 2. Akreditované certifikační orgány – členové SZV 3. Akreditované zkušební laboratoře – členové SZV 4. Subjekty dotčené stavebním řádem 5. MPO, ÚNMZ, MMR, MZd., MPSV, MŽP, MD 6. Profesní sdružení – ČKAIT, SPS, … 7. Orgány dozoru nad trhem 8. Výrobci a distributoři stavebních výrobků 9. Investoři

15 Seminář ÚNMZ /2010 Pravidla pro používání a správu značky Pravidla pro udělování licence k používání značky jsou přílohou licenční smlouvy a obsahují zejména: provedení značky a všeobecné požadavky zásady tvorby technických pokynů postup získání licence - certifikační postup podmínky vydání značky práva a povinnosti zúčastněných subjektů platnost licence (2 roky) obnovení licence Opatření v případě neshody: pozastavení platnosti licence odstoupení od licence odebrání licence odvolací pravidla

16 Seminář ÚNMZ /2010 Schéma certifikačního postupu 1. Podání žádosti SZV nebo pověřenému COV 2. Přezkoumání a evidence žádosti, cena a smlouva o certifikaci  volba TP (existuje-li),  případně vytvoření nového TP a odsouhlasení žadatelem 3. Posouzení dokumentace, počáteční zkouška typu (je-li třeba), posouzení systému řízení výroby 4. Inspekce výrobní šarže  návštěva výroby nebo skladu, odběr a kontrola vzorků, namátková kontrola parametrů 5. Vydání certifikátu a licence  právo vzniká podpisem licenční smlouvy a úhradou poplatků 6. Dohled  inspekční návštěvy  zkoušky vzorků se značkou „Osvědčeno pro stavbu“ odebraných na trhu

17 Seminář ÚNMZ /2010 Zásady tvorby technických pokynů 1. Splnění všech požadavků v harmonizované sféře 2. Splnění všech požadavků v regulované sféře ČR 3. Mimo regulovanou a harmonizovanou oblast splnění zásad obecné bezpečnosti 4. V případě existence hEN je nutné splnění všech požadavků, nikoliv pouze požadavků jmenovaných v Příloze ZA 5. TP zahrnují i veškeré požadavky podřízených norem 6. Součástí TP je stanovení rozsahu dalších požadavků, limitů nebo technických a technologických omezení podle požadavků rezortů a profesních sdružení

18 Seminář ÚNMZ /2010 Právo na používání značky je podmíněno: 1. Splněním požadavků EU Direktivy 89/106/EEC a příslušných NV 190/2002 Sb., resp. 163/2002 Sb., i veškeré legislativy EU a ČR, vztahující se na výrobek (zejména Annex ZA harmonizovaných norem). 2. Splněním požadavků Pravidel pro udělování licence používání značky „Osvědčeno pro stavbu“.

19 Děkuji za pozornost Ing. Petr Kučera,CSc. Bližší informace na


Stáhnout ppt "Osvědčeno pro stavbu Svaz zkušeben pro výstavbu. Jsou stavby skutečně bezpečné? Svaz zkušeben pro výstavbu."

Podobné prezentace


Reklamy Google