Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poslední přednáška Výběr ze zbývajících kapitol. Co nám zbývá Inovace Operační management CRM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poslední přednáška Výběr ze zbývajících kapitol. Co nám zbývá Inovace Operační management CRM."— Transkript prezentace:

1 Poslední přednáška Výběr ze zbývajících kapitol

2 Co nám zbývá Inovace Operační management CRM

3 Inovace realizovaná změna je pokládána za inovaci, pokud byla uvedena na trh nebo byla použita v produkčním procesu. Př.: James Watt – komercializace parního stroje. Guglielmo Marconi – komercionalizace radiových vln. Historie inovací ve službách od 80. let. 20. století X dnes -

4 Inovace V podnikatelském prostředí (nová technologie, vynález, nová značka, nová organizace výroby atd.) V běžném životě (sociální inovace).

5 Proč inovovat?

6 Dělení služeb dle možnosti inovací tradiční služby – systémové služby – služby založené na znalostech –

7 Typy inovací Procesní inovace - zavedení technicky nových nebo významně zdokonalených výrobních metod dodání výrobku (včetně zařízení a SW). Marketingová inovace - zavedení nové marketingové metody. Organizační inovace - zavedení nové organizační metody v podnikových obchodních praktikách. Inovace nebo běžná změna?

8 Inovační proces průzkum – výběr – implementace – uvedení inovace na trh –

9 Patent Na nové vynálezy, které jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

10 Dodatková ochranná označení Na látky ochráněné na území České republiky, pokud jsou účinnými látkami přípravků, které před uvedením na trh podléhají registraci.

11 Užitný vzor Pro předměty s nižší vynálezeckou úrovní; jednodušší registrační princip; ideální pro předměty s kratší životností; nižší náklady; vyloučeny způsoby výroby, pracovní činnosti, biologické reproduktivní materiály.

12 Průmyslový vzor určeno pro designérská řešení, tzn. vzhled výrobku; vizuální vnímatelnost výrobku, nikoli jeho technická a konstrukční podstata.

13 Ochranná známka grafické znázornění tvořené slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou; ale také tvarem výrobku, jeho obalu; ÚPV zjišťuje, zda není označení shodné s jinou ochrannou známkou, klamavé nebo nepravdivé.

14 Označení původu obsahuje název oblasti, místa, země, jestliže vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory; výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

15 Autorská práva Předmětem je dílo literární nebo umělecké a dílo vědecké, vyjádřené v jakékoli vnímatelné podobě. Za dílo se považuje i počítačový program.

16 Apple

17 Právní války Kdo nejvíce bojuje v patentových válkách? Kde je problém? Kam to vede?

18 Kdo může o patent zažádat? Původce = ten, kdo vynález vytvořil. Vždy FO!!! Jedinec nebo tým (tzv. spolupůvodci). Právo na patent je dle podílu na jeho tvorbě. Přihlašovatel = původce či ten na koho byla převedena práva. FO nebo PO.

19 Práva plynoucí z patentu Zabránit jiným vyrábět, používat, nabízet k prodeji nebo dovážet předmětné výrobky v zemi, pro niž byl patent udělen. Převádět tato práva nebo uzavírat licenční smlouvy. Po dobu až 20 let od data podání přihlášky vynálezu.

20 CRM Systém pro řízení vztahů se zákazníky. Základem tzv. kontaktní centrum.

21 Výhody zlepšení informací o zákaznících; zesílení vzájemného vztahu; zvýšení tržeb na jednoho zákazníka, jelikož díky většímu porozumění je možno mu službu lépe přizpůsobit; možnost ukládání informací o zákazníkovi v průběhu delšího časového horizontu; udržení dlouhodobých vztahů se zákazníkem; cílené působí na spotřebitele a tím zajištění větší loajálnosti k dané službě; zahrnutí zákazníka do procesu poskytnutí služby.

22 Typy analytické – operativní –

23 Operační management často podceňovaný; operativní úroveň nebývá dostatečně propojena do strategických plánů; prvotním cílem vycházet při definování operačních plánů z plánů strategických.

24 Děkuji za pozornost… Dotazy??


Stáhnout ppt "Poslední přednáška Výběr ze zbývajících kapitol. Co nám zbývá Inovace Operační management CRM."

Podobné prezentace


Reklamy Google