Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana a ohodnocování duševního vlastnictví Ing. Milan Škoda patentový zástupce Brno 7.2.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana a ohodnocování duševního vlastnictví Ing. Milan Škoda patentový zástupce Brno 7.2.2012."— Transkript prezentace:

1 Ochrana a ohodnocování duševního vlastnictví Ing. Milan Škoda patentový zástupce Brno 7.2.2012

2 Autorské právo Autorské právo vzniká automaticky se vznikem díla. Není ho třeba registrovat. Autorská práva je možné rozdělit na práva osobnostní a majetková. Autorské právo je v České republice upraveno zákonem číslo 121/2000Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, zkráceně Autorským zákonem. Autorský zákon upravuje práva: autora k jeho autorskému dílu výkonného umělce k uměleckému výkonu výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu významu rozhlasového a televizního vysílatele nakladatele zvláštní právo pořizovatele databáze

3 Ochrana technických řešení Technická řešení lze chránit patenty a užitnými vzory. Patentem je možné chránit výrobek, zařízení nebo technický postup. Užitným vzorem je možné chránit výrobek nebo zařízení, ne technický postup. Patent - patentový úřad provádí formální a úplný průzkum. Užitný vzor - patentový úřad provádí pouze formální průzkum. Patent – maximální doba ochrany 20 let, udržení je nutné vždy po 1 roce. Užitný vzor – maximální doba ochrany 10 let, 4 roky + 2 x 3 roky prodloužení. Na území ČR jsou platné české národní patenty a užitné vzory, a dále Evropské patenty, pokud jsou v ČR validovány.

4 Patent

5 Užitný vzor

6 Ochrana designu Design výrobku je možné chránit průmyslovým vzorem. Průmyslový vzor – maximální doba ochrany 25 let, prodloužení vždy po 5 letech. Na území ČR jsou platné české národní průmyslové vzory a průmyslové vzory Společenství.

7 Ochranné známky SlovníZIXADOX Slovní grafická Obrazová Kombinovaná

8 Ochranné známky Prostorová Zvuková (XXXLutz Marken)

9 Ochranné známky barevná černobílá Na území ČR jsou platné české národní ochranné známky, Mezinárodní ochranné známky a ochranné známky Společenství. Práva z těchto registraci vyplívající jsou stejná, přestože řízení jsou zcela rozdílná.

10 Označení původu, zeměpisná označení Označením původu je název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. Zapsaná označení původu: LIPTOVSKÁ BRYNDZA PARDUBICKÝ PERNÍK ZNOJEMSKÉ OKURKY

11 Rešerše a průzkumy patenty a užitné vzory ÚPV Praha http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.formular ESPACENET http://worldwide.espacenet.com/ DEPANET, USPTO a další

12 Rešerše a průzkumy průmyslové vzory ÚPV Praha http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vza.formular WIPO http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp OHIM (Alicante) http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager

13 Rešerše a průzkumy ochranné známky ÚPV Praha http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular WIPO http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp TMview http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html OHIM (Alicante) http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Search Basic

14 Oceňování 1)Ocenění při prodeji podniku 2)Ocenění při prodeji samotného nehmotného práva 3)Ocenění ve sporu


Stáhnout ppt "Ochrana a ohodnocování duševního vlastnictví Ing. Milan Škoda patentový zástupce Brno 7.2.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google