Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průmyslově právní informace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průmyslově právní informace"— Transkript prezentace:

1 Průmyslově právní informace
Průmyslově právní informace ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Miroslav Paclík

2 Průmyslově právní informace
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Průmyslově právní informace patentová literatura patentové databáze - databáze ochranných známek - databáze průmyslových vzorů - vzdělávání a semináře Patentové databáze – nejvýznamnější zdroj technických informací – v patentových spisech jsou nejnovější informace o světovém stavu techniky, které nejsou jinde publikovány – většina patentových informací je zdarma

3 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík Systémy třídění Mezinárodní patentové třídění Core level (základní úroveň) Advanced level (pokročilá úroveň) Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (Niceské) výrobky - třídy 01 – 34 služby - třídy 35 – 45 Mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek (Vídeňská dohoda) tříd Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (podle Locarnské dohody) tříd

4 Webové stránky http://www.upv.cz Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík Webové stránky

5 Databáze patentů a užitných vzorů
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Databáze patentů a užitných vzorů obsahuje - přihlášky vynálezů zveřejněných od r. 1991 - udělené patenty - evropské patenty platné na území ČR - zapsané užitné vzory záznamy obsahují - základní bibliografická data, v některých případech jsou k dispozici anotace, popř. obrázek či chemický vzorec - naskenované titulní strany dokumentů

6 Rešerše patentů a užitných vzorů
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše patentů a užitných vzorů

7 Rešerše patentů a užitných vzorů
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše patentů a užitných vzorů

8 Rešerše patentů a užitných vzorů
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše patentů a užitných vzorů

9 Přehled položek řízení
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Přehled položek řízení

10 Naskenovaný patentový spis
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Naskenovaný patentový spis

11 Evropská síť patentových databází, dostupná prostřednictvím EPO
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Evropská síť patentových databází, dostupná prostřednictvím EPO ZPŘÍSTUPŇUJE: 60 mil. patentových dokumentů z celého světa převážná většina jsou patentové přihlášky, tj. neudělené patenty patentové rodiny podávají informace o patentových dokumentech publikovaných v různých zemích a vztahují se k jednomu a témuž vynálezu informace o právním stavu patentů informace zda patent je či není v platnosti, případně v kterých zemích bibliografická data k nepatentové literatuře

12 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík

13 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík QUICK SEARCH

14 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík

15 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík ADVANCED SEARCH

16 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík

17 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík

18 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík

19 PODPORA UŽIVATELŮ PODPORA UŽIVATELŮ - esp@cenet asistent
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík PODPORA UŽIVATELŮ PODPORA UŽIVATELŮ - asistent (Get assistance) - výukové kurzy - fórum - online help

20 Databáze ochranných známek
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Databáze ochranných známek obsahuje - národní ochranné známky platné na území ČR - komunitární a mezinárodní ochranné známky designované pro ČR a EU aktualizace národních OZ každý den Možnost zvolit pro práci základní nebo pokročilou formu vyhledávání

21 Rešerše ochranných známek
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše ochranných známek

22 Rešerše ochranných známek
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše ochranných známek

23 Rešerše ochranných známek
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše ochranných známek

24 Rešerše ochranných známek
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše ochranných známek

25 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík ROMARIN Platné OZ zapsané na základě Madridské dohody a Protokolu k Madridské dohodě tak, jak byly zaznamenány do Mezinárodního rejstříku vedeného WIPO

26 Ochranné známky Společenství
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík CTM-ONLINE Ochranné známky Společenství Databáze ochranných známek Společenství (platí ve všech státech Evropské unie).

27 Databáze průmyslových vzorů
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Databáze průmyslových vzorů obsahuje pouze české zapsané průmyslové vzory záznamy obsahují - bibliografická data, vyobrazení

28 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík

29 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík

30 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík

31 Průmyslové vzory Společenství
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík RCD-ONLINE Průmyslové vzory Společenství Informace z interního systému řízení tak, jak jsou publikovány ve Věstníku

32 Databáze správních rozhodnutí
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Databáze správních rozhodnutí

33 Databáze správních rozhodnutí
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Databáze správních rozhodnutí Ukázka textu rozhodnutí

34 Rešeršovatelný věstník
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešeršovatelný věstník

35 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík

36 Ochrana průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík

37 Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví Kvalitní a rychlá forma komunikace při současné úspoře finančních nákladů a času. Pro elektronické podávání je určena speciální aplikace založená na platformě 602XML Filler. Elektronicky lze podávat i na adresu prostřednictvím u se zaručeným elektronickým podpisem. Ta podání, která mají podstatný vliv na vznik či zánik práv účastníků řízení a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, pro založení právních účinků v souladu se Správním řádem (§ 37, odstavec (4) zákona 500/2004 Sb.) musí být následně do 5 dní doplněna podáním v papírové formě.

38 Elektronické podávání - 602XML Filler
Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Elektronické podávání XML Filler Přihláškové formuláře: vynálezů užitných vzorů průmyslových vzorů ochranných známek dodatkových ochranných osvědčení + 25 formulářů nejčastěji používaných žádostí Pro elektronické podávání je třeba: získat kvalifikovaný certifikát od akreditované certifikační agentury zaregistrovat se na serveru elektronické podatelny nainstalovat do počítače aplikaci 602XML Filler, určenou pro práci s formuláři (na webu je zdarma).

39 Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík Akreditované certifikační agentury, u nichž lze získat kvalifikovaný certifikát: První certifikační agentura a. s. PostSignum QCA (Česká pošta s. p.) eidentity Formulář pro registraci nového uživatele je k dispozici na adrese Registrace zahrnuje vyplnění uživatelského jména, hesla, příjmení, jména, ové adresy a přiložení vyexportovaného certifikátu.

40 Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík

41 Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví
Miroslav Paclík Jakmile je registrace dokončena, může se uživatel přihlásit ke svému uživatelskému účtu na adrese Pro vlastní podávání není nutné se přihlašovat k uživatelskému účtu. Je však třeba nainstalovat do počítače aplikaci 602XML Filler. Instalační soubor aplikace si lze zdarma stáhnout na adrese

42 Připravovaná nová verze:
Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Připravovaná nová verze: způsob registrace uživatele a administrace jeho uživatelského účtu se nemění, hlavní změna se týká formulářů platforma 602XML bude nahrazena formuláři ve formátu pdf podoba formulářů vychází ze zkušeností a připomínek uživatelů ze strany veřejnosti při jejich vyplňování i Úřadu při jejich zpracování nebude třeba instalovat speciálního klienta pro práci s formuláři, postačí prohlížeč pdf dokumentů Adobe Reader ver. 8 nebo vyšší (od verze 8 je možné formuláře ukládat včetně vyplněných dat, což bylo dříve hlavním omezením platformy pdf)

43 Novinky (připravované i realizované)
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Novinky (připravované i realizované) Ochranné známky WIPO v řízení Stávající rešeršní databáze ochranných známek platných na území České republiky je rozšířena o další zdroj, tzv. „WIPO – v řízení“. Tento zdroj je zahrnut do společného rozhraní ochranných známek s ostatními národními i mezinárodními zdroji a data „WIPO – v řízení“ jsou aktualizována denně.

44 Novinky (připravované i realizované)
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Novinky (připravované i realizované) Databáze 6ter Pařížské úmluvy Stávající rešeršní databáze ochranných známek platných v České republice je dále rozšířena o zdroj, tzv. „WIPO 6ter“. Jedná se o chráněná označení (výsostné znaky, vlajky, další symboly, zkratky, jména) mezinárodních a mezivládních organizací. Výhodou je společné rozhraní s ostatními zdroji ochranných známek (národních i mezinárodních). Rešeršní databáze patentů a užitných vzorů s ohledem na anglické názvy a anotace

45 Novinky (připravované i realizované)
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Novinky (připravované i realizované) Doplnění českých názvů starých rakouských a maďarských patentů Do rešeršní databáze patentů a užitných vzorů budou doplněny české názvy. Po dotazu na český název se v detailu výstupu zobrazí název v češtině i v němčině nebo maďarštině. Tyto případy se týkají pouze patentů, jejichž přihlášky byly podány před vznikem Československé republiky. Doplnění chybějících bibliografických údajů historických patentů Do rešeršní databáze patentů a užitných vzorů probíhá průběžné doplňování chybějících bibliografických dat starých patentů s cílem doplnit retrospektivní data až k patentu č. 1.

46 Novinky (připravované i realizované)
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Novinky (připravované i realizované) Databáze označení původu a zeměpisných označení platných na území České republiky V rešeršní databázi OP/ZO byl do společného rozhraní k národnímu datovému zdroji „ÚPV“ doplněn zdroj mezinárodních dat „WIPO“. Jedná se o označení původu a zeměpisná označení Lisabonského systému. Až budou k dispozici data z Evropské komise, bude do tohoto společného rozhraní doplněn ještě třetí zdroj dat „EU“.

47 Mezinárodní projekty CETMOS
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Mezinárodní projekty CETMOS Úřad průmyslového vlastnictví se zapojil do mezinárodního projektu CETMOS, který nabízí rešerše ochranných známek v národních i mezinárodních databázích devíti států Střední Evropy (Bulharska, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, a Slovinska) a stejně tak i v databázi komunitárních ochranných známek platných na území Evropské unie. K této placené rešeršní službě lze přistoupit prostřednictvím internetových stránek ÚPV přes odkaz a je možné elektronicky zadat objednávku vztahující se na všechny účastnické státy, což je cenově výhodné. Výsledek je rovněž elektronicky zasílán zadavateli.

48 Mezinárodní projekty TMView (EuroRegister)
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Mezinárodní projekty TMView (EuroRegister) Na vývoji systému se podílely mezinárodní úřady OHIM, WIPO a národní úřady Beneluxu, Dánska a Portugalska. Česká republika patří do pilotní skupiny zemí přizvaných ke spolupráci. ÚPV dodává do systému data národních ochranných známek. Systém TMView je jednotná databáze ochranných známek platných na území Evropské unie a obsahuje komunitární ochranné známky, národní ochranné známky registrované v každé členské zemi EU, mezinárodní ochranné známky designované pro každou členskou zemi EU a mezinárodní ochranné známky designované pro EU. Smyslem projektu je poskytnout uživatelům přístup k informacím prostřednictvím jednotného rešeršního rozhraní zdarma. Systém TMView je v současné době ve zkušebním provozu (tzv. „restricted Go-live) a tvůrčí tým vyhodnocuje zkušenosti jednotlivých úřadů.

49 Mezinárodní projekty EuroClass
Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Mezinárodní projekty EuroClass EuroClass je systém, který vytvořil OHIM ve spolupráci s národními úřady Velké Británie a Švédska. Česká republika patří do druhé spolupracující skupiny. EuroClass je nástroj, který má sloužit přihlašovatelům ke snadné práci s tříděním výrobků a služeb. Sestává ze tří částí: - V první části je možné zadat jakýkoliv termín a systém dohledá, v jaké třídě Niceského třídění je zařazen. - Druhá část umožňuje kontrolu zatřídění, tzn., že uživatel zadá termín a třídu a může si zkontrolovat, zda se daný termín v dané třídě vyskytuje. - Třetí část systému umožňuje vzájemné porovnání systému třídění v různých úřadech. Hlavní výhodou systému je jeho komplexnost a jazyková rozmanitost. Systém EuroCass je spuštěn do ostrého provozu a je možné vyhledávat a porovnávat termíny v několika jazykových mutacích: v české, anglické, finské, německé, polské, portugalské a švédské.

50 Děkuji za pozornost a přeji hezký den…
Miroslav Paclík Děkuji za pozornost a přeji hezký den…


Stáhnout ppt "Průmyslově právní informace"

Podobné prezentace


Reklamy Google