Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Průmyslově právní informace ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Miroslav Paclík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Průmyslově právní informace ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Miroslav Paclík."— Transkript prezentace:

1 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Průmyslově právní informace ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Miroslav Paclík

2 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 2 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Průmyslově právní informace - patentová literatura - patentové databáze - databáze ochranných známek - d atabáze průmyslových vzorů - vzdělávání a semináře - patentová literatura - patentové databáze - databáze ochranných známek - d atabáze průmyslových vzorů - vzdělávání a semináře Patentové databáze Patentové databáze – nejvýznamnější zdroj technických informací – v patentových spisech jsou nejnovější informace o světovém stavu techniky, které nejsou jinde publikovány – většina patentových informací je zdarma

3 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 3 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Systémy třídění  Mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek (Vídeňská dohoda) - 29 tříd  Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (Niceské)  Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (podle Locarnské dohody) - 32 tříd výrobky- třídy 01 – 34 služby-třídy35 – 45  Mezinárodní patentové třídění Core level  Core level (základní úroveň) Advanced level  Advanced level (pokročilá úroveň)

4 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 4 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Webové stránky http://www.upv.cz http://www.upv.cz

5 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 5 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Databáze patentů a užitných vzorů obsahuje-přihlášky vynálezů zveřejněných od r. 1991 -udělené patenty -evropské patenty platné na území ČR -zapsané užitné vzory záznamy obsahují -základní bibliografická data, v některých případech jsou k dispozici anotace, popř. obrázek či chemický vzorec - naskenované titulní strany dokumentů

6 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 6 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše patentů a užitných vzorů

7 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 7 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše patentů a užitných vzorů

8 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 8 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše patentů a užitných vzorů

9 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 9 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Přehled položek řízení

10 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 10 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Naskenovaný patentový spis

11 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 11 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Esp@ceNet ZPŘÍSTUPŇUJE: 60 mil. patentových dokumentů z celého světa převážná většina jsou patentové přihlášky, tj. neudělené patenty patentové rodiny podávají informace o patentových dokumentech publikovaných v různých zemích a vztahují se k jednomu a témuž vynálezu informace o právním stavu patentů informace zda patent je či není v platnosti, případně v kterých zemích bibliografická data k nepatentové literatuře Evropská síť patentových databází, dostupná prostřednictvím EPO www.espacenet.com

12 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 12 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík

13 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 13 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík QUICK SEARCH

14 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 14 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík

15 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 15 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík ADVANCED SEARCH

16 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 16 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík

17 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 17 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík

18 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 18 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík

19 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 19 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík PODPORA UŽIVATELŮ - esp@cenet asistent (Get assistance) - výukové kurzy - esp@cenet fórum - online help

20 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 20 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Databáze ochranných známek obsahuje-národní ochranné známky platné na území ČR -komunitární a mezinárodní ochranné známky designované pro ČR a EU aktualizace národních OZ každý den Možnost zvolit pro práci základní nebo pokročilou formu vyhledávání

21 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 21 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše ochranných známek

22 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 22 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše ochranných známek

23 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 23 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše ochranných známek

24 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 24 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešerše ochranných známek

25 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 25 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík ROMARIN  Platné OZ zapsané na základě Madridské dohody a Protokolu k Madridské dohodě tak, jak byly zaznamenány do Mezinárodního rejstříku vedeného WIPO

26 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 26 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík CTM-ONLINE  Databáze ochranných známek Společenství (platí ve všech státech Evropské unie). Ochranné známky Společenství

27 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 27 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Databáze průmyslových vzorů obsahuje- pouze české zapsané průmyslové vzory záznamy obsahují -bibliografická data, - vyobrazení

28 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 28 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík

29 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 29 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík

30 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 30 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík

31 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 31 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík RCD-ONLINE Průmyslové vzory Společenství  Informace z interního systému řízení tak, jak jsou publikovány ve Věstníku

32 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 32 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Databáze správních rozhodnutí

33 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 33 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Databáze správních rozhodnutí Ukázka textu rozhodnutí

34 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 34 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Rešeršovatelný věstník

35 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 35 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík

36 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 36 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík

37 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 37 Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví Kvalitní a rychlá forma komunikace při současné úspoře finančních nákladů a času. Pro elektronické podávání je určena speciální aplikace založená na platformě 602XML Filler. se zaručeným elektronickým podpisem Elektronicky lze podávat i na adresu posta@upv.cz prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem. Ta podání, která mají podstatný vliv na vznik či zánik práv účastníků řízení a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, pro založení právních účinků v souladu se Správním řádem (§ 37, odstavec (4) zákona 500/2004 Sb.) musí být následně do 5 dní doplněna podáním v papírové formě. Miroslav Paclík Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví

38 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 38 Elektronické podávání - 602XML Filler Miroslav Paclík Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví Pro elektronické podávání je třeba:  získat kvalifikovaný certifikát od akreditované certifikační agentury  zaregistrovat se na serveru elektronické podatelny  nainstalovat do počítače aplikaci 602XML Filler, určenou pro práci s formuláři (na webu je zdarma). Přihláškové formuláře:  vynálezů  užitných vzorů  průmyslových vzorů  ochranných známek  dodatkových ochranných osvědčení+  25 formulářů žádostí  25 formulářů nejčastěji používaných žádostí

39 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 39 Akreditované certifikační agentury, u nichž lze získat kvalifikovaný certifikát:  První certifikační agentura a. s. http://www.ica.cz  PostSignum QCA (Česká pošta s. p.) http://qca.postsignum.cz  eidentity http://www.eidentity.cz Miroslav Paclík Formulář pro registraci nového uživatele je k dispozici na adrese http://isdv.upv.cz/epodani/spring/registerUser Registrace zahrnuje vyplnění uživatelského jména, hesla, příjmení, jména, e-mailové adresy a přiložení vyexportovaného certifikátu. Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví

40 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 40 Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík http://isdv.upv.cz/epodani/spring/registerUser

41 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 41 Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Jakmile je registrace dokončena, může se uživatel přihlásit ke svému uživatelskému účtu na adrese http://isdv.upv.cz/epodani Pro vlastní podávání není nutné se přihlašovat k uživatelskému účtu. Je však třeba nainstalovat do počítače aplikaci 602XML Filler. Instalační soubor aplikace si lze zdarma stáhnout na adrese http://www.602.cz/cz/download

42 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 42 Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík hlavní změna se týká formulářů  způsob registrace uživatele a administrace jeho uživatelského účtu se nemění, hlavní změna se týká formulářů  platforma 602XML bude nahrazena formuláři ve formátu pdf  podoba formulářů vychází ze zkušeností a připomínek uživatelů ze strany veřejnosti při jejich vyplňování i Úřadu při jejich zpracování  nebude třeba instalovat speciálního klienta  nebude třeba instalovat speciálního klienta pro práci s formuláři, postačí prohlížeč pdf dokumentů Adobe Reader ver. 8 nebo vyšší (od verze 8 je možné formuláře ukládat včetně vyplněných dat, což bylo dříve hlavním omezením platformy pdf) Připravovaná nová verze:

43 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 43 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Novinky (připravované i realizované)  Ochranné známky WIPO v řízení Stávající rešeršní databáze ochranných známek platných na území České republiky je rozšířena o další zdroj, tzv. „WIPO – v řízení“. Tento zdroj je zahrnut do společného rozhraní ochranných známek s ostatními národními i mezinárodními zdroji a data „WIPO – v řízení“ jsou aktualizována denně.

44 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 44 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Novinky (připravované i realizované)  Databáze 6 ter Pařížské úmluvy Stávající rešeršní databáze ochranných známek platných v České republice je dále rozšířena o zdroj, tzv. „WIPO 6ter“. Jedná se o chráněná označení (výsostné znaky, vlajky, další symboly, zkratky, jména) mezinárodních a mezivládních organizací. Výhodou je společné rozhraní s ostatními zdroji ochranných známek (národních i mezinárodních).  Rešeršní databáze patentů a užitných vzorů s ohledem na anglické názvy a anotace

45 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 45 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Novinky (připravované i realizované)  Doplnění českých názvů starých rakouských a maďarských patentů Do rešeršní databáze patentů a užitných vzorů budou doplněny české názvy. Po dotazu na český název se v detailu výstupu zobrazí název v češtině i v němčině nebo maďarštině. Tyto případy se týkají pouze patentů, jejichž přihlášky byly podány před vznikem Československé republiky.  Doplnění chybějících bibliografických údajů historických patentů Do rešeršní databáze patentů a užitných vzorů probíhá průběžné doplňování chybějících bibliografických dat starých patentů s cílem doplnit retrospektivní data až k patentu č. 1.

46 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 46 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Novinky (připravované i realizované)  Databáze označení původu a zeměpisných označení platných na území České republiky V rešeršní databázi OP/ZO byl do společného rozhraní k národnímu datovému zdroji „ÚPV“ doplněn zdroj mezinárodních dat „WIPO“. Jedná se o označení původu a zeměpisná označení Lisabonského systému. Až budou k dispozici data z Evropské komise, bude do tohoto společného rozhraní doplněn ještě třetí zdroj dat „EU“.

47 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 47 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Mezinárodní projekty  CETMOS Úřad průmyslového vlastnictví se zapojil do mezinárodního projektu CETMOS, který nabízí rešerše ochranných známek v národních i mezinárodních databázích devíti států Střední Evropy (Bulharska, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, a Slovinska) a stejně tak i v databázi komunitárních ochranných známek platných na území Evropské unie. K této placené rešeršní službě lze přistoupit prostřednictvím internetových stránek ÚPV přes odkaz a je možné elektronicky zadat objednávku vztahující se na všechny účastnické státy, což je cenově výhodné. Výsledek je rovněž elektronicky zasílán zadavateli.

48 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 48 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Mezinárodní projekty  TMView (EuroRegister) Na vývoji systému se podílely mezinárodní úřady OHIM, WIPO a národní úřady Beneluxu, Dánska a Portugalska. Česká republika patří do pilotní skupiny zemí přizvaných ke spolupráci. ÚPV dodává do systému data národních ochranných známek. Systém TMView je jednotná databáze ochranných známek platných na území Evropské unie a obsahuje komunitární ochranné známky, národní ochranné známky registrované v každé členské zemi EU, mezinárodní ochranné známky designované pro každou členskou zemi EU a mezinárodní ochranné známky designované pro EU. Smyslem projektu je poskytnout uživatelům přístup k informacím prostřednictvím jednotného rešeršního rozhraní zdarma. Systém TMView je v současné době ve zkušebním provozu (tzv. „restricted Go-live) a tvůrčí tým vyhodnocuje zkušenosti jednotlivých úřadů.

49 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 49 Ochrana průmyslového vlastnictví Miroslav Paclík Mezinárodní projekty  EuroClass EuroClass je systém, který vytvořil OHIM ve spolupráci s národními úřady Velké Británie a Švédska. Česká republika patří do druhé spolupracující skupiny. EuroClass je nástroj, který má sloužit přihlašovatelům ke snadné práci s tříděním výrobků a služeb. Sestává ze tří částí: -V první části je možné zadat jakýkoliv termín a systém dohledá, v jaké třídě Niceského třídění je zařazen. -Druhá část umožňuje kontrolu zatřídění, tzn., že uživatel zadá termín a třídu a může si zkontrolovat, zda se daný termín v dané třídě vyskytuje. -Třetí část systému umožňuje vzájemné porovnání systému třídění v různých úřadech. Hlavní výhodou systému je jeho komplexnost a jazyková rozmanitost. Systém EuroCass je spuštěn do ostrého provozu a je možné vyhledávat a porovnávat termíny v několika jazykových mutacích: v české, anglické, finské, německé, polské, portugalské a švédské.

50 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Děkuji za pozornost a přeji hezký den… Miroslav Paclík


Stáhnout ppt "ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Průmyslově právní informace ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Miroslav Paclík."

Podobné prezentace


Reklamy Google