Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické systémy pro podávání přihlášek Praha, 12. 2. 2014 Ing. Miroslav Paclík GRANT MUP KPV 16/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické systémy pro podávání přihlášek Praha, 12. 2. 2014 Ing. Miroslav Paclík GRANT MUP KPV 16/2013."— Transkript prezentace:

1 Elektronické systémy pro podávání přihlášek Praha, 12. 2. 2014 Ing. Miroslav Paclík GRANT MUP KPV 16/2013

2 Elektronické podávání Vstup informatiky do řízení externích, a zejména obchodních vztahů, nabýval postupně na významu a dnes představuje naprosto běžnou součást většiny informačních systémů nejrůznějších institucí. S rozvojem informačních a komunikačních technologií a způsobem jejich využití se aplikace elektronického podnikání začaly vzájemně odlišovat a zasahovat do různých odvětví takže dnes se můžeme setkat s jejich různými podobami.

3 GRANT MUP KPV 16/2013 Výhody elektronického podávání  elektronické podávání přináší do procesů odborných agend patentových úřadů následující výhody: −zrychlení komunikace s klienty −možnost komunikace s klienty i mimo pracovní dobu −snížení chybovosti dat

4 GRANT MUP KPV 16/2013 Systém elektronického podávání V praxi může elektronická komunikace mezi klienty a ÚPV probíhat několika způsoby:  e-mail – v případě, že jsou tato elektronická podání opatřená elektronickým podpisem, slouží jako originální podání  datové schránky resp. datové zprávy – od listopadu 2009  speciální aplikace – nejpropracovanější systém, používání je podmíněno registrací uživatele Úřad průmyslového vlastnictví ČR

5 GRANT MUP KPV 16/2013 PODMÍNKY:  Elektronický podpis  Registrace na stránkách ÚPV −základní údaje a nahrání certifikátu k elektronickému podpisu na server Elektronické podávání přihlášek

6 GRANT MUP KPV 16/2013

7 Po vstupu do aplikace se zobrazí přihlášky a žádosti podané přihlášeným uživatelem, který zde může: −stahovat formuláře −změnit údaje uvedené při registraci −provádět roční aktualizace certifikátu −sledovat průběh podání u již realizovaných podání

8 GRANT MUP KPV 16/2013 Ukázka vyplnitelných formulářů Formuláře jsou vytvořeny ve formátu pdf a pro jejich vyplňování a podávání slouží volně dostupná aplikace Adobe Reader.

9 GRANT MUP KPV 16/2013 Elektronická podání za měsíc leden 2014 % elektronického podání z celkového počtu podání daných přihlášek Podání celkem aplikace ePodani e-mail s podpisem e-mail bez podpisu datová schránka elektronicky celkem % elektronicky PV73204333041,1 PUV137546446849,6 PVZ164200637,5 OZ66415534143824136,3 SPC51300480 EP - překlad spisu 363127256015843,5

10 GRANT MUP KPV 16/2013 Systém elektronického podávání Evropský patentový úřad (EPO) Pro on-line podávání slouží aplikace OLF Lze podávat přihlášky EP, EURO-PCT i PCT a také následná podání v rámci probíhajícího řízení.

11 GRANT MUP KPV 16/2013 Podání přihlášky evropského patentu nebo žádosti o vstup do evropské fáze v elektronické podobě s sebou přináší: −úsporu −úsporu 80 EUR z administrativního poplatku −spolehlivost −spolehlivost (protokol SSL) −kapacitu −kapacitu (možnost snadného podávání rozsáhlých přihlášek) −bezpečnost −bezpečnost (využití čipových karet a certifikátů) −efektivitu −efektivitu (úspora nákladů související s bezpapírovou formou) −rychlost −rychlost (potvrzení přijetí obsahující datum, čas a číslo přihlášky) −uživatelskou přívětivost −uživatelskou přívětivost (dostupné zásuvné moduly, uživatelské profily, automatická aktualizace, adresář subjektů)

12 GRANT MUP KPV 16/2013 Systém elektronického podávání Organizace pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Všechna podání se realizují přes Internet prostřednictvím interaktivních webových formulářů – k dispozici i v češtině Při elektronickém podání přihlášek CTM je možné si vybrat mezi formulářem pro „profesionály“ nebo formulářem pro začínající uživatele. Od 2. 12. 2013 spustil OHIM novou verzi webových stránek. Služba MyPage byla nahrazena službou „User area“ −nutná registrace uživatele

13 GRANT MUP KPV 16/2013 začínající uživatele Formulář přihlášky pro začínající uživatele: −má charakter průvodce −uživatel postupuje systémem „krok za krokem“ −kdykoliv v průběhu tvorby přihlášky je možné rozpracovanou přihlášku uložit a následně pokračovat v jejím vyplňováním

14 GRANT MUP KPV 16/2013 Systém podávání −je napojen na harmonizovaný třídník výrobků a služeb. −je integrován s rešeršním nástrojem TMView −automaticky nabízí nalezené podobné ochranné známky

15 GRANT MUP KPV 16/2013 Po vyplnění náležitostí přihlášky se uživatel přihlásí ke svému účtu v „User area“, na základě čehož se doplní údaje o přihlašovateli. Poslední krok spočívá ve verifikaci a potvrzení zadaných údajů a provedení platby. Při podání přihlášky do OHIM elektronickou cestou je sleva - 150 EUR.

16 GRANT MUP KPV 16/2013 Toto rozhraní je nutné použít v případě: −podání přihlášky kolektivní známky −práce s vlastním seznamem výrobků a služeb Při použití pokročilého rozhraní je nutné přihlásit se již v prvním kroku. Náležitosti přihlášky se vyplňují v rámci jedné obrazovky. Rozhraní pro profesionály Rozhraní pro profesionály slouží pro pokročilé uživatele a pro podávání komplexních přihlášek.

17 GRANT MUP KPV 16/2013 Systém elektronického podávání Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) Pro on-line podávání přihlášek PCT slouží aplikace PCT-SAFE (SAFE = Secure Applications Filed Electronically). Aplikace umožňuje přípravu přihlášky v elektronické podobě a její odeslání prostřednictvím zabezpečeného připojení, případně odeslání na fyzickém médiu jako je např. CD-R.

18 GRANT MUP KPV 16/2013 Systém PCT-Safe se skládá ze čtyř komponent:  PCT-Safe klient pro přípravu a odeslání formuláře  PCT-SAFE editor pro přípravu podloh ve formátu XML  mechanismus zabezpečení založený na použití šifrovacích klíčů a asymetrické kryptografie  přijímací server na straně přijímacího úřadu Seznam úřadů, které přijímají přihlášky PCT prostřednictvím softwaru PCT-Safe, je k dispozici na webových stránkách WIPO na adrese http://www.wipo.int/pct-safe/en/e-filing/index.html Úřady akceptující podání v PCT-Easy módu jsou uvedeny na adrese http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/easy_ro.htm

19 GRANT MUP KPV 16/2013  Při využití PCT Easy-módu nebo při podání formuláře žádosti v elektronické podobě v netextovém formátu (PDF nebo TIFF) činí sleva - 100 CHF.  Pokud je formulář žádosti podán v textovém formátu (XML), činí sleva - 200 CHF.  Maximální možné slevy - 300 CHF se dosáhne, pokud jsou ve formátu XML kromě formuláře žádosti i popis, nároky a abstrakt. K tomu lze využít zmíněný PCT-Safe Editor. Nejvýznamnější výhodou při podání přihlášky elektronickou cestou je sleva na přihlašovacím poplatku.

20 GRANT MUP KPV 16/2013 Dalšími výhodami systému jsou: −bezpečnos −bezpečnost −uživatelská přívětivost −dostupnost −dostupnost 24 hodin / 7 dní v týdnu, −intuitivní způsob práce −intuitivní způsob práce umožňující podání přihlášky v podobě, která vyhovuje všem formálním požadavkům −apod.

21 GRANT MUP KPV 16/2013  V současné době běží nová verze projektu ePCT, zatím jen v pilotním režimu.  V průběhu roku 2014 budou do tohoto režimu zapojovány i jednotlivé národní úřady. Nová verze je rozšířena o možnost zakládání nových spisů do databáze WIPO přímo národním úřadem a to právě pomocí aplikace ePCT. Další výhodou ePCT bude možnost registrace samotných přihlašovatelů do aplikace a získávání aktuálních informací o průběhu řízení jejich přihlášek

22 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Miroslav Paclík


Stáhnout ppt "Elektronické systémy pro podávání přihlášek Praha, 12. 2. 2014 Ing. Miroslav Paclík GRANT MUP KPV 16/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google