Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fondy EHP 2009 – 2014 (2016) Finanční mechanismy (FM) 2 Posuzování a hodnocení žádostí Programová oblast č.16 Odbor projektového řízení MK Oddělení fondů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fondy EHP 2009 – 2014 (2016) Finanční mechanismy (FM) 2 Posuzování a hodnocení žádostí Programová oblast č.16 Odbor projektového řízení MK Oddělení fondů."— Transkript prezentace:

1 Fondy EHP 2009 – 2014 (2016) Finanční mechanismy (FM) 2 Posuzování a hodnocení žádostí Programová oblast č.16 Odbor projektového řízení MK Oddělení fondů EHP

2 Posuzování a hodnocení žádostí Programová oblast č.16 Posouzení a hodnocení žádosti: 1.Posouzení formálních náležitostí a posouzení oprávněnosti 2.Hodnocení kvality (externí hodnotitelé, hodnotící komise) 3.Verifikace Body 1 a 2 zajišťuje Ministerstvo kultury (Partner programu CZ06) Bod 3 zajišťuje Ministerstvo financí (Zprostředkovatel programu CZ06)

3 Posuzování a hodnocení žádostí Programová oblast č.16 1. Posouzení formálních náležitostí a posouzení oprávněnosti -kontrola zda žádost obsahuje všechny povinné přílohy (zda jsou čitelné, relevantní atd.) -posouzení požadavků oprávněnosti (oprávněnost žadatele, oprávněnost partnera, projekt je v souladu se zaměřením výzvy, místo realizace, doba realizace projektu, výše grantu atd.) -žadatel má možnost se proti rozhodnutí o vyřazení z procesu dalšího hodnocení (z důvodu nesplnění formálních podmínek a oprávněnosti) odvolat do 5-ti pracovních dnů (prostřednictvím IS CEDR) -odvolání musí být vypořádáno Ministerstvem financí do 5-ti pracovních dnů

4 Posuzování a hodnocení žádostí Programová oblast č.16 2a. Hodnocení kvality žádosti (externí hodnotitelé) -žádosti hodnotí (na základě hodnotících kritérií) dva nezávislí externí hodnotitelé -žádosti budou hodnotitelům přiděleny (nalosovány) prostřednictvím IS CEDR -hodnotitel v prvním kroku identifikuje případný střet zájmu s přidělenými žádostmi -hodnotitel přidělí každému sub-kritériu bodové hodnocení, včetně písemného zdůvodnění (rovněž shrne slabé a silné stránky projektu) -výsledkem bodového hodnocení je aritmetický průměr bodového hodnocení obou hodnotitelů. Maximální počet bodů je 100. -pokud je rozdíl v hodnocení více než 30% bude provedeno hodnocení třetím hodnotitelem -hodnocení probíhá výhradně na základě informací uvedených v žádosti a jejích přílohách

5 Posuzování a hodnocení žádostí Programová oblast č.16 2b. Hodnocení kvality žádosti (hodnotící komise - HK) -hodnotící komisi bude zpřístupněn (prostřednictvím IS CEDR) seznam všech žádostí, které byly hodnoceny externími hodnotiteli -hodnotící komise se skládá ze 6-ti členů, předsedy, tajemníka a zástupců MF, NKM, KFM a DPP -hodnotící komise hlasuje o každém jednotlivém projektu (žádosti) zvlášť až do výše celkové alokace Programové oblasti (+ zásobník projektů) -žádost je HK doporučena v případě, že minimálně čtyři členové HK hlasují pro její doporučení. V případě rovnosti hlasů (3/3) rozhodne hlas předsedy hodnotící komise -rozdíly v konečném pořadí (oproti pořadí po hodnocení externími hodnotiteli) musí být podrobně vysvětleny a zdůvodněny -HK může rovněž doporučit krácení způsobilých výdajů (nedodržení účelnosti, hospodárnosti a efektivity výdajů)

6 Posuzování a hodnocení žádostí Programová oblast č.16 3. Verifikace žádosti (zajišťuje ZP – Ministerstvo financí) -kontrola (verifikace) procesu hodnocení žádostí -kontrola (verifikace) doporučených žádostí (ověření na místě) -kontrola (verifikace) žádostí v „zásobníku“ projektů Za verifikaci doporučené žádosti se považuje především: -kontrola rozpočtu a jeho soulad s aktivitami -připravenost projektu k realizaci -reálnost časového harmonogramu -ověření schopnosti žadatele spolufinancovat projekt Z ověření na místě bude zpracována zpráva, na základě které Ministerstvo financí zpracuje „Stanovisko“ – (udělení grantu bez podmínek, udělení grantu s podmínkami, zamítnutí žádosti).

7 Webové stránky

8 Ministerstvo kultury- vytváří Program CZ06 - hodnotí a vybírá kvalitní projekty k realizaci - podílí se na partnerské spolupráci - financuje projekty příspěvkových organizací MK - dohlíží na realizaci projektů PO MK - zprostředkuje programovou oblast 17 WEB http://www.eeagrants.com; http://kulturradet.no/eos-midlene http://www.eeagrants.cz http://www.mkcr.cz http://www.norskefondy.cz OPŘ MKČR (partner programu CZ06) Mgr. Andrea Volfová 257 085 528 – ředitelka OPŘ e-mail: andrea.volfova@mkcr.cz Ing. Vladimír Študent 257 085 517 – vedoucí odd. fondů EHP e-mail: vladimir.student@mkcr.cz Ing. Radek Bouška 257 085 529 – oddělení fondů EHP (PO 16) e-mail: radek.bouska@mkcr.cz Ing. Jan Hrdlička 257 085 536 – oddělení fondů EHP (PO 17) e-mail: jan.hrdlicka@mkcr.cz Alena Kubištová – 257 085 531 - oddělení fondů EHP e-mail: alena.kubistova@mkcr.cz Důležité informace


Stáhnout ppt "Fondy EHP 2009 – 2014 (2016) Finanční mechanismy (FM) 2 Posuzování a hodnocení žádostí Programová oblast č.16 Odbor projektového řízení MK Oddělení fondů."

Podobné prezentace


Reklamy Google