Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fondy EHP 2009 – 2014 (2016) Finanční mechanismy (FM) 2 Hodnocení kvality žádostí Programová oblast č.16 Odbor projektového řízení MK Oddělení fondů EHP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fondy EHP 2009 – 2014 (2016) Finanční mechanismy (FM) 2 Hodnocení kvality žádostí Programová oblast č.16 Odbor projektového řízení MK Oddělení fondů EHP."— Transkript prezentace:

1 Fondy EHP 2009 – 2014 (2016) Finanční mechanismy (FM) 2 Hodnocení kvality žádostí Programová oblast č.16 Odbor projektového řízení MK Oddělení fondů EHP

2 Hodnocení kvality žádostí Programová oblast č.16 Hodnocení kvality žádostí 5 základních hodnotících kritérií 27 sub-kritérií maximální počet – 100 bodů / žádost Výsledek programu CZ06 – Programová oblast č.16 -Zachování, revitalizace a ochrana kulturního dědictví a jeho zpřístupnění veřejnosti Výstup programu -Nemovité kulturní dědictví (obnovené/opravené a zpřístupněné KP, NKP a památky UNESCO) -Movité kulturní dědictví (restaurované, v bezpečném prostředí uložené nebo vystavené movité kulturní památky) -Obnova Židovského kulturního dědictví (obnovené/opravené nemovité židovské KP, NKP a památky UNESCO, judaika, která sloužila židovskému náboženskému kultu nebo umělecké projevy z období holokaustu)

3 Hodnocení kvality žádostí Programová oblast č Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat -maximální bodové ohodnocení tohoto kritéria je 15 bodů -dělí se na 4 sub-kritéria -v rámci tohoto kritéria se hodnotí připravenost žadatele projekt realizovat (jeho zkušenosti s řízením, administrativní kapacita, organizační struktura atd.) a publicita projektu 2. Význam (relevance) projektu -maximální bodové ohodnocení tohoto kritéria je 28 bodů -dělí se na 10 sub-kritérií -v rámci tohoto kritéria se hodnotí (mimo jiné) hodnota dané nemovité/movité památky (KP, NKP, památka UNESCO), aktuální stav (havarijní stav, dobrá stav atd.), unikátnost projektu, celkový cíl projektu jeho přístupnost atd.

4 Hodnocení kvality žádostí Programová oblast č Struktura projektu, rizika, aktivity a výstupy -maximální bodové ohodnocení tohoto kritéria je 30 bodů -dělí se na 5 sub-kritérií -v rámci tohoto kritéria se hodnotí zda jsou navržené aktivity projektu nezbytné k naplnění výsledku projektu, zda je harmonogram realistický, zda je logický rámec projektu jasný a přehledný (indikátory) a zda jsou rizika projektu relevantní a jasně definovaná 4. Hospodárnost a udržitelnost projektu -maximální bodové ohodnocení tohoto kritéria je 15 bodů -dělí se na 3 sub-kritéria -v rámci tohoto kritéria se hodnotí zda jsou celkové náklady projektu přiměřené, zda jsou uvedené položky rozpočtu pro realizaci nezbytné, zda je jejich výše přiměřená a jednotkové ceny odpovídají cenám obvyklým. V rámci tohoto kritéria se rovněž hodnotí udržitelnost výsledků projektu (doba udržitelnosti, její popis atd.)

5 Hodnocení kvality žádostí Programová oblast č Horizontální (průřezové) politiky -maximální bodové ohodnocení tohoto kritéria je 12 bodů -dělí se na 5 sub-kritérií -v rámci tohoto kritéria se hodnotí zásady řádné správy, zásady udržitelného rozvoje, zásady rovnosti mužů a žen, zda je projekt zaměřen na řešení problematiky multikulturního dědictví, včetně romského kulturního dědictví a zda projekt přispívá k posilování bilaterálních vztahů s donorskými státy

6 Hodnocení kvality žádostí Programová oblast č.16 Postřehy z formálního hodnocení a doporučení -přílohy jako stavební povolení či závazné stanovisko památkářů by Vám měly být nápomocny k vlastnímu hodnocení (druh památky, naléhavost zásahu, případná rizika projektu atd.) -projektová dokumentace v ISCEDR (respektive restaurátorské záměry atd.) může být uložena jinde než pod záložkou – Technická dokumentace -hodnotit kvalitu (podrobnost, relevanci, přiměřenost nákladů) rozpočtu – až 12 bodů -dle zapojení partnerů z donorských států přidělovat body (0-6 bodů) -kontrolovat zda se jedná skutečně o židovské kulturní dědictví (jsou zvýhodněny oproti ostatním žadatelům – mají vlastní alokaci) -mít alespoň základní přehled o tom co obsahují Pokyny pro žadatele, text Výzvy, Pokyn pro uznatelné náklady atd. -podrobně zdůvodnit slabé/silné stránky (posudek bude sloužit pro případné řešení sporů) -maximální počet bodů přidělit za bezvýhradné splnění sub-kriteria

7 Ministerstvo kultury- vytvořilo Program CZ06 - hodnotí a vybírá kvalitní projekty k realizaci - podílí se na partnerské spolupráci - financuje projekty příspěvkových organizací MK - dohlíží na realizaci projektů PO MK WEB OPŘ MKČR (partner programu CZ06) Mgr. Andrea Volfová – ředitelka OPŘ Ing. Vladimír Študent – vedoucí odd. fondů EHP Ing. Radek Bouška – oddělení fondů EHP (PO 16) Ing. Jan Hrdlička – oddělení fondů EHP (PO 17) Alena Kubištová – oddělení fondů EHP Důležité informace


Stáhnout ppt "Fondy EHP 2009 – 2014 (2016) Finanční mechanismy (FM) 2 Hodnocení kvality žádostí Programová oblast č.16 Odbor projektového řízení MK Oddělení fondů EHP."

Podobné prezentace


Reklamy Google