Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fondy EHP 2004 – 2009 (2011) Finanční mechanismy (FM) 1 a Fondy EHP 2009 – 2014 (2016) Finanční mechanismy (FM) 2 Školení pro hodnotitele 30/7/2014 Odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fondy EHP 2004 – 2009 (2011) Finanční mechanismy (FM) 1 a Fondy EHP 2009 – 2014 (2016) Finanční mechanismy (FM) 2 Školení pro hodnotitele 30/7/2014 Odbor."— Transkript prezentace:

1 Fondy EHP 2004 – 2009 (2011) Finanční mechanismy (FM) 1 a Fondy EHP 2009 – 2014 (2016) Finanční mechanismy (FM) 2 Školení pro hodnotitele 30/7/2014 Odbor projektového řízení MK Oddělení fondů EHP

2 Fondy EHP – Program CZ06 Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ předcházela podpora z finančních mechanismů EHP/Norska 2004 – 2009 (2011) Memorandum o porozumění stanovilo základní strukturu Programu a rozšířilo oblasti podpory Požadavky, očekávané cíle a výsledky Programu

3 Program CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“ Alokace pro oblast kultury - 21,4 mil. € Programová oblast č. 16 „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ – alokace 16.837 mil. € (otevřená výzva 15,868 € tj. 420 500 000,- Kč) Cíl: Zachovat kulturní dědictví příštím generacím, zpřístupnit kulturní dědictví veřejnosti pro poznání a vzdělávání Programová oblast č. 17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ – alokace 2,5 mil. € (1. výzva – 1,625 mil. € tj. 40 300 000,- Kč) Cíl: Porozuměním kulturní rozmanitosti posílit evropskou kulturní identitu a kulturní dialog, posílit bilaterální vztahy s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem Prostřednictvím: 3 otevřené výzvy – (PO16 – 1 výzva, PO17 – 2 výzvy) Uznatelnost nákladů do 30. 4. 2016 Fondy EHP (FM 2)

4 Programová oblast č. 16 – individuální projekty movitého a nemovitého kulturního dědictví Obnova památkového fondu – nemovitosti Aktivity:Údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování, terénní úpravy nebo jiná úprava kulturních statků a jejich prostředí Prezentace movitých kulturních hodnot a péče o movité kulturní dědictví Aktivity: Restaurování a prezentace kulturních hodnot spolu s jejich uložením a prezentací v kvalitním novém bezpečném prostředí (sbírkové předměty a sbírky muzejní povahy, registrované movité památky, písemné kulturní dědictví a filmové dědictví) Dva předem definované projekty ve spolupráci s Norskými partnery Digitální restaurace českého filmového dědictví – zpřístupnění digitalizovaných děl široké veřejnosti Průmyslové dědictví – poznání, zhodnocení a zprostředkování poznání v oblasti péče o průmyslové dědictví Program CZ06

5 Programová oblast č.17 – individuální projekty současného profesionálního umění Oblasti podpory: divadlo, hudba, výtvarné umění a film Očekávané výstupy: různorodá nabídka uměleckých forem přístupná široké veřejnosti Cíl: napomoci odstraňování negativních společenských jevů a podpora menšin, včetně sociálně ohrožených skupin Rámcový cíl: podpora evropské identity a bilaterální zahraniční spolupráce Program CZ06

6 Program výzvy a projekty naplňují koncepční materiály MK a mezinárodní ratifikované úmluvy PO 17 Státní kulturní politika na léta 2009-2014 Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 Úmluva UNESCO o rozmanitosti kulturních projevů Úmluva UNESCO o zachování nemateriálního kulturního dědictví PO 16 Koncepce památkové péče v ČR na léta 2011-2016 Úmluva o ochraně architektonického dědictví (73/2000 S.m.s) Koncepce účinnější podpory o movité kulturní dědictví v ČR 2010-2014 Koncepce knihoven ČR na léta 2011-2015 Program CZ06 Kulturní politiky

7 Webové stránky

8 Ministerstvo kultury- vytváří Program CZ06 - hodnotí a vybírá kvalitní projekty k realizaci - podílí se na partnerské spolupráci - financuje projekty příspěvkových organizací MK - dohlíží na realizaci projektů PO MK - zprostředkuje programovou oblast 17 WEB http://www.eeagrants.com; http://kulturradet.no/eos-midlene http://www.eeagrants.cz http://www.mkcr.cz http://www.norskefondy.cz Odbor projektového řízení (OPŘ) MK ČR Mgr. Andrea Volfová 257 085 528 – ředitelka OPŘ e-mail: andrea.volfova@mkcr.cz Ing. Vladimír Študent 257 085 517 – vedoucí odd. fondů EHP e-mail: vladimir.student@mkcr.cz Ing. Radek Bouška 257 085 529 – oddělení fondů EHP (PO 16) e-mail: radek.bouska@mkcr.cz Ing. Jan Hrdlička 257 085 536 – oddělení fondů EHP (PO 17) e-mail: jan.hrdlicka@mkcr.cz Alena Kubištová 257 085 531 - oddělení fondů EHP e-mail: alena.kubistova@mkcr.cz Důležité informace


Stáhnout ppt "Fondy EHP 2004 – 2009 (2011) Finanční mechanismy (FM) 1 a Fondy EHP 2009 – 2014 (2016) Finanční mechanismy (FM) 2 Školení pro hodnotitele 30/7/2014 Odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google