Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regenerace sídliště Rochlice ZŠ Dobiášova 23. června 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regenerace sídliště Rochlice ZŠ Dobiášova 23. června 2010."— Transkript prezentace:

1 Regenerace sídliště Rochlice ZŠ Dobiášova 23. června 2010

2 Charakteristika zóny •sídliště Rochlice I a II – výstavba v letech 1974 – 1992 •počet trvale bydlících obyvatel cca 10 000 •počet bytů – přes 3,1 tis. bytů •občanská vybavenost – středisko služeb (býv. Gusto), supermarkety, základní škola, 3 mateřské školy, zdravotní středisko, parkovací dům, domy s pečovatelskou službou •velká hustota obyvatelstva – extrémní zátěž veřejných ploch a zařízení, •nedostatek parkovacích kapacit, míst na kontejnery

3 Úvod do historie REGENERACE •12/2005 zpracován PROJEKT REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ ROCHLICE – LIBEREC VI. (Bílek Associates, s.r.o. ) •rok 2006 realizace I. Etapy (Burianova) •roky 2007-2008 realizace II. Etapy (Ježkova) •roky 2008-2009 etapa 3.I.a (Halasova) Podpora na realizaci plynula z programu MMR „Regenerace panelových sídlišť“

4

5 Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice

6

7 Globální cíl IPRM Zlepšení podmínek pro život obyvatel sídliště, zkvalitnění bydlení, vytvoření kvalitního životního prostředí s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť i oddechových ploch pro seniory, posílení atraktivity zóny pro obyvatele střední příjmové skupiny, to vše na principu partnerství, s cílem zamezit vzniku sociálního ghetta prostřednictvím maximálního využití podpory z fondů EU.

8 IPRM •Zónový strategický dokument města •Umožní pokračování v realizaci záměru regenerace sídliště •Rozšiřuje možnosti zahájené regenerace o prostředky na regeneraci bytových domů v zóně IPRM

9 •IPRM vznikal a je řízen na principu partnerství (zapojen osadní výbor, SBD, KÚLK, OHK, MMR) •Založena Pracovní skupina a Řídící výbor IPRM •Dokument posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) •Schválen MMR k podpoře •3.7.2009 podepsána Dohoda o zabezpečení realizace IPRM

10 IPRM - výhody •Umožní revitalizaci veřejných prostranství •Majitelům bytových domů přispěje na regeneraci •Existence IPRM podpořila žádosti města na opravy mateřských školek v zóně To vše za podpory Strukturálních fondů EU.

11

12 Dohoda o zabezpečení realizace IPRM •Závazek do roku 2015 proinvestovat v zóně IPRM cca 10,3 mil. EUR Revitalizovat 35.405 m 2 veřejných prostranství Regenerovat 1.275 bytů •MMR rezervuje částku přes 6 mil. EUR na podporu projektů v zóně

13 Výzvy města k naplnění IPRM •Výzva č. 1 – na regeneraci bytových domů Probíhala 8.-10.2009 –Obdrženo 19 žádostí (všechny splnily podmínky a byly doporučeny k realizaci) –Rozděleno 47.625.200,- Kč •Výzva č. 2 –revitalizace veřejných prostranství Vyhlášená od12.12.2009 –Kontinuální výzva - dotace k rozdělení 100 mil. Kč

14 Výzva č.3 •Celkový finanční objem dotace pro tuto výzvu: 20.000.000,- Kč (z toho 85 % ERDF a 15 % státní rozpočet) •Výše podpory:40 % celkových způsobilých výdajů projektu •Ukončení příjmu žádostí: 27.10.2010

15 Zaměření podpory na: •regeneraci společných prostor bytových domů - musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na provádění oprav či údržby. •zateplení obvodového pláště domu (fasády, střechy, okna), •pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné soustavy, rozvodů, výtahu),

16 Zaměření podpory na: •odstranění statických poruch domů, •rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení, společných prostor (schodiště, chodby, střechy), •sanace základů a hydroizolace spodní stavby, •rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů.

17 Informace k IPRM •Web města na adrese: http://www.liberec.cz/ sekce Praktické informace – IPRM http://www.liberec.cz/ •Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

18 Děkuji za pozornost ! Ing. Martin Čech vedoucí oddělení dotací tel.: +420 485 243 575 e-mail: cech.martin@magistrat.liberec.czcech.martin@magistrat.liberec.cz


Stáhnout ppt "Regenerace sídliště Rochlice ZŠ Dobiášova 23. června 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google