Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformuje Kraj nebo kraj ? aneb možnosti spolupráce na procesu transformace Mgr. Šárka Hlisnikovská Úvodní konference k projektu „Podpora procesu transformace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformuje Kraj nebo kraj ? aneb možnosti spolupráce na procesu transformace Mgr. Šárka Hlisnikovská Úvodní konference k projektu „Podpora procesu transformace."— Transkript prezentace:

1 Transformuje Kraj nebo kraj ? aneb možnosti spolupráce na procesu transformace Mgr. Šárka Hlisnikovská Úvodní konference k projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK“ 12. 10. 2011, Klimkovice

2 Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (NC) Projekt Podpora transformace sociálních služeb: realizace MPSV ČR (ESF, OP LZZ), MPSV – administrace investičních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) součástí projektu je Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (činnost od 11/2010 do 3/2013) Aktivity NC - možnost podpory zapojených organizací: koordinace a metodické vedení pracovníků; zajištění vzdělávacích programů, seminářů, stáží; participace na procesu vnímání změn odbornou i širokou veřejností; zpracování metodických postupů, nástrojů a analýz. V projektu aktuálně zapojeno 31 organizací z ČR

3 Cesta v MSK… od roku 2008 Pracovní skupiny zaměřené na transformaci služeb počátky změn v pojímání sociálních služeb v kraji, transformačních aktivit, r. 2003 vize a principy (včetně transformace) zapracovány do koncepčních, strategických materiálů kraje – od r. 2004 systém realizace konkrétních opatření k naplňování vize (cílená dotační politika, transformační kroky ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje) spolupráce s dalšími subjekty proces plánování rozvoje sociálních služeb v MSK - pracovní skupiny, r. 2007 první vlaštovka v transformaci soc. služeb:Harmonie - zámek Hošťálkovy od roku 2011 spolupráce s NC Aktuální změny - větší možnosti spolupráce napříč krajem

4 Původní stav Organizace a koordinace procesu transformace v MSK - 2 pracovní skupiny: 1) Krajská koordinační skupina 2) Transformační skupina zařízení pro děti + transformační týmy na úrovni transformovaných příspěvkových organizací

5 Důvody pro změnu Rozvoj procesů transformace v kraji i na národní úrovni. Potřeba úpravy stávající organizaci transformace – optimalizace reakcí na změny. Potřeba efektivně propojit všechny dotčené subjekty. Potřeba reflexe multidisciplinárnosti problematiky. Potřeba zdůraznit provázanost procesu transformace sociálních služeb s procesem plánování rozvoje sociálních služeb v kraji.

6 Tři systémové kroky 23. 6. 2011 Pracovní skupina pro střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v MSK (Řídící skupina) rozhodla o: 1) Zefektivnění systému koordinace - začlenění Pracovní skupiny pro transformaci pod Řídící skupinu SPRSS 2) Upravení složení Pracovní skupiny pro transformaci 3) Schválení samostatné kompetence PS pro transformaci - vypracování efektivního systému další organizace

7 Složení pracovní skupiny pro transformaci

8 Současná organizace procesu transformace na úrovni kraje Řídící skupina SPRSS PS pro kvalituPS obcí II. typu PS financování SS PS pro strategii integrace romské komunity PS protidrogové prevence PS pro transformaci SS v MSK PS pro transformaci zařízení pro děti Skupina organizací v transformačním procesu ?  MTT – multidisciplinární týmy v zařízeních kraje  „malé“ MTT – operativní týmy z pracovníků v zařízení

9 Možnosti zapojení dalších subjektů I.  PS pro transformaci zařízení pro děti původně složená primárně ze zástupců sociálního odboru KÚ a příspěvkových organizací kraje (PO) zaměřujících se na děti; na následném jednání návrh změny složení – otevřenost jiným poskytovatelům, práce s meziresortními přesahy (zdravotnictví, školství…), problematika sociálně-právní ochrany dětí…. vedoucí skupiny - zvolen později, po ustavení nových členů.

10 Možnosti zapojení dalších subjektů II.  Skupina organizací v transformačním procesu návaznost na původní krajskou koordinační skupinu prostor pro další poskytovatele bez ohledu na zřizovatele propagace myšlenek a procesů transformace v kraji členům nabídka možnosti zapojení v aktivitách realizovaných krajem (IP kraje), vzdělávání, metodická podpora, tématické semináře… podmínky členství – povinnost deklarace a zapojení do procesu transformace sociálních služeb, zřízení transformačního týmu v organizaci podoba skupiny dle povahy jednání (seminář, workshop, metodická setkání aj.) vedoucí skupiny – Mgr. Hlisnikovská (regionální pracovník NC v MSK)

11 Možnosti zapojení dalších subjektů III.  Zapojení v procesech plánování rozvoje sociálních služeb v obci, kraji

12  Aktuální informace o procesu transformace v Moravskoslezském kraji: http://verejna-sprava.kr- moravskoslezsky.cz/transformace_ustavni_pece.html  Nabídky na zapojení do pracovních skupin: Mgr. Denisa Staníková referent pro sociální projekty, odbor sociálních věcí KÚ MSK Tel.: 595 622 765 E-mail: denisa.stanikova@kr-moravskoslezsky.cz

13 Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Šárka Hlisnikovská sarka.hlisnikovska@trass.cz 739 548 459 Národní centrum podpory transformace sociálních služeb 3P Consulting, s. r. o. Římská 12, Praha 2 www.trass.cz www.facebook.com/trass.cz

14


Stáhnout ppt "Transformuje Kraj nebo kraj ? aneb možnosti spolupráce na procesu transformace Mgr. Šárka Hlisnikovská Úvodní konference k projektu „Podpora procesu transformace."

Podobné prezentace


Reklamy Google