Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformuje Kraj nebo kraj ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformuje Kraj nebo kraj ?"— Transkript prezentace:

1 Transformuje Kraj nebo kraj ?
aneb možnosti spolupráce na procesu transformace Mgr. Šárka Hlisnikovská Úvodní konference k projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK“ , Klimkovice

2 Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (NC)
Projekt Podpora transformace sociálních služeb: realizace MPSV ČR (ESF, OP LZZ), MPSV – administrace investičních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) součástí projektu je Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (činnost od 11/2010 do 3/2013) Aktivity NC - možnost podpory zapojených organizací: koordinace a metodické vedení pracovníků; zajištění vzdělávacích programů, seminářů, stáží; participace na procesu vnímání změn odbornou i širokou veřejností; zpracování metodických postupů, nástrojů a analýz. V projektu aktuálně zapojeno 31 organizací z ČR zajištění vzdělávacích programů, seminářů, stáží pro pracovníky zařízení, aby byli připraveni na změnu poskytování sociálních služeb a přístupu ke klientům, další subjekty . Projekt Podpora transformace sociálních služeb: realizace MPSV ČR, financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČŘ (OP LZZ). MPSV zároveň administruje investiční prostředky v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), které je možné využít pro budování nových forem bydlení a podpory. Součástí projektu je Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (činnost od listopadu 2010 do března 2013. Aktivity NC - možnost podpory zapojených organizací: koordinace a metodické vedení pracovníků, kteří transformují pobytové služby sociální péče; zajištění vzdělávacích programů, seminářů, stáží pro pracovníky zařízení, další subjekty; participace na procesu vnímání změn odbornou i širokou veřejností; zpracování metodických postupů, nástrojů a analýz pro úspěšné provedení změn v ústavní péči. Koho se transformace týká? Projekt zlepšuje kvalitu života osob s postižením – umožňuje jim přestěhování z velkých ústavních služeb do běžného bydlení v místní komunitě (31 organizací z ČR – všechny kraje mimo Prahu). …..možnost zapojení dalších organizací v regionu ?? Dle odpovědí NC na dotazy… 2

3 Cesta v MSK… Aktuální změny - větší možnosti spolupráce napříč krajem
od roku 2011 spolupráce s NC  od roku 2008 Pracovní skupiny zaměřené na transformaci služeb spolupráce s dalšími subjekty proces plánování rozvoje sociálních služeb v MSK - pracovní skupiny, r. 2007 první vlaštovka v transformaci soc. služeb:Harmonie - zámek Hošťálkovy systém realizace konkrétních opatření k naplňování vize (cílená dotační politika, transformační kroky ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje) vize a principy (včetně transformace) zapracovány do koncepčních, strategických materiálů kraje – od r. 2004 počátky změn v pojímání sociálních služeb v kraji, transformačních aktivit, r. 2003

4 Původní stav Organizace a koordinace procesu transformace v MSK pracovní skupiny: 1) Krajská koordinační skupina 2) Transformační skupina zařízení pro děti + transformační týmy na úrovni transformovaných příspěvkových organizací

5 Důvody pro změnu Rozvoj procesů transformace v kraji i na národní úrovni. Potřeba úpravy stávající organizaci transformace – optimalizace reakcí na změny. Potřeba efektivně propojit všechny dotčené subjekty. Potřeba reflexe multidisciplinárnosti problematiky. Potřeba zdůraznit provázanost procesu transformace sociálních služeb s procesem plánování rozvoje sociálních služeb v kraji.

6 Tři systémové kroky Pracovní skupina pro střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v MSK (Řídící skupina) rozhodla o: 1) Zefektivnění systému koordinace - začlenění Pracovní skupiny pro transformaci pod Řídící skupinu SPRSS 2) Upravení složení Pracovní skupiny pro transformaci 3) Schválení samostatné kompetence PS pro transformaci - vypracování efektivního systému další organizace

7 Složení pracovní skupiny pro transformaci

8 Současná organizace procesu transformace na úrovni kraje
Řídící skupina SPRSS PS pro kvalitu PS obcí II. typu PS financování SS PS pro strategii integrace romské komunity PS protidrogové prevence PS pro transformaci SS v MSK PS pro transformaci zařízení pro děti Skupina organizací v transformačním procesu ? MTT – multidisciplinární týmy v zařízeních kraje „malé“ MTT – operativní týmy z pracovníků v zařízení 8

9 Možnosti zapojení dalších subjektů I.
PS pro transformaci zařízení pro děti původně složená primárně ze zástupců sociálního odboru KÚ a příspěvkových organizací kraje (PO) zaměřujících se na děti; na následném jednání návrh změny složení – otevřenost jiným poskytovatelům, práce s meziresortními přesahy (zdravotnictví, školství…), problematika sociálně-právní ochrany dětí…. vedoucí skupiny - zvolen později, po ustavení nových členů.

10 Možnosti zapojení dalších subjektů II.
Skupina organizací v transformačním procesu návaznost na původní krajskou koordinační skupinu prostor pro další poskytovatele bez ohledu na zřizovatele propagace myšlenek a procesů transformace v kraji členům nabídka možnosti zapojení v aktivitách realizovaných krajem (IP kraje), vzdělávání, metodická podpora, tématické semináře… podmínky členství – povinnost deklarace a zapojení do procesu transformace sociálních služeb, zřízení transformačního týmu v organizaci podoba skupiny dle povahy jednání (seminář, workshop, metodická setkání aj.) vedoucí skupiny – Mgr. Hlisnikovská (regionální pracovník NC v MSK)

11 Možnosti zapojení dalších subjektů III.
Zapojení v procesech plánování rozvoje sociálních služeb v obci, kraji

12 Aktuální informace o procesu transformace v Moravskoslezském kraji:
Nabídky na zapojení do pracovních skupin: Mgr. Denisa Staníková referent pro sociální projekty, odbor sociálních věcí KÚ MSK Tel.:

13 Děkuji Vám za pozornost.
Mgr. Šárka Hlisnikovská Národní centrum podpory transformace sociálních služeb 3P Consulting, s. r. o. Římská 12, Praha 2

14


Stáhnout ppt "Transformuje Kraj nebo kraj ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google