Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síť služeb pro ohrožené děti a rodiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síť služeb pro ohrožené děti a rodiny"— Transkript prezentace:

1 Síť služeb pro ohrožené děti a rodiny
Pilotní projekt Pardubického kraje PhDr. Miloslav Macela Radní Pardubického kraje zodpovědný za oblast sociální péče

2 Projekt transformace systému péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji
Pardubický kraj je jedním ze 4 pilotních pracovišť v rámci Národního akčního plánu k sjednocení a transformaci péče o ohrožené děti pro období 2009 – 2011 (dále jen NAP) Přípravná fáze (2009) – informovanost o NAPu, ustavení stálé pracovní skupiny Analýza stávajícího systému péče o ohrožené děti (od dubna 2010) – formou kvantitativního a kvalitativního šetření ve všech pobytových zařízeních a na cca ½ odděleních sociálně právní ochrany dětí v kraji Spolupráce s ostatními pilotními kraji – realizační tým při Mezirezortní koordinační skupině k NAPu

3 Výstupy analýzy Stávající systém je rezortně roztříštěný, nekoordinovaný Neexistují jednotné postupy práce, metodiky a standardy kvality práce Systém není orientován na prevenci a podporu rodin, pracovníci orgánů sociálně právní ochrany přirovnávají svojí práci k „hašení požárů“, Systém je neefektivní i z hlediska financování a využívání materiálních i lidských zdrojů V systému je významný odborný i materiální potenciál, cílem transformace je jeho využití

4 Hlavní cíle pilotního projektu
Zajištění práv ohrožených dětí Nastavení a prověření funkčnosti opatření navržených v NAP Reforma činnosti a v případě potřeby i posílení kapacit soudů a OSPOD, podpora jejich činnosti (vzdělávání, týmová spolupráce) Vytvoření pestré a účinné sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny Transformace pobytových zařízení do terénních a ambulantních služeb

5 Harmonogram přípravy pilotního projektu
2.Q 2010 Analýza současného systému péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji 3.Q 2010 Příprava pilotního projektu transformace systému péče o ohrožené děti v Pk 4.Q 2010 Projednání a schvalování pilotního projektu 2011 Implementace projektu

6 Síť služeb Důraz na prevenci a přímou práci v rodinách, sociálně aktivizační služby, sanace rodiny, poradenství… Změna systému vyhledávání, přípravy a doprovázení náhradních rodin Podpora různých typů náhradní rodinné péče (krátkodobá pěstounská péče, speciální pěstounská péče, příbuzenská péče atd.) Rozšíření spektra služeb pro biologické i náhradní rodiny (odlehčovaní péče, podpůrné služby) Využití personálních a materiálních kapacit stávajících pobytových zařízení pro poskytování nových typů služeb

7 Financování a legislativa
Připravuje se dohoda o společném postupu mezi MPSV a pilotními kraji Financování reformy – možnost využití finančních prostředků EU, pro financování realizace NAPu sice neexistuje speciální opatření, pro zajištění části aktivit (standardy, vzdělávání, institucionální reforma) je možno využít některá opatření OP LZZ a OP VKK Legislativní změny – definice nových typů služeb (změna zákona o sociálních službách), sociální zabezpečení různých typů náhradní rodinné péče, změna školské legislativy atd.

8 DĚKUJI ZA POZORNOST Kontakt: PhDr. Miloslav Macela Pardubický kraj
Komenského náměstí Pardubice tel.:


Stáhnout ppt "Síť služeb pro ohrožené děti a rodiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google