Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROCES VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR SLEZSKÉ DIAKONII Lenka Waszutová 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROCES VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR SLEZSKÉ DIAKONII Lenka Waszutová 1."— Transkript prezentace:

1 PROCES VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR SLEZSKÉ DIAKONII Lenka Waszutová 1

2 Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace poskytuje sociální a sociálně zdravotní služby od roku 1990 působí v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém kraji zřizovatelem je Slezská církev evangelická augsburského vyznání má 529 zaměstnanců Poslání Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních a sociálních zdravotních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Priority Pestrá paleta poskytovaných služeb Kvalitní poskytované služby Prostředí učící se organizace a důraz na týmovou práci 2

3 Pracovník v sociálních službách Vzdělání: absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu (kurz není nutný pokud je ho možné nahradit vzděláním uvedeným v zákoně) Odborná praxe: není podmínkou, ale výhodou Speciální požadavky: -Bezúhonnost, zdravotní a právní způsobilost -Motivace pro práci v sociální oblasti a s cílovou skupinou uživatelů, kde by měl působit -Respekt ke křesťanským hodnotám a zaměření organizace 3

4 Pracovník v sociálních službách Zákon č. 108/2006Sb. O sociálních službách Řídí a ověřuje vzdělávací/výchovné/ akce zaměřené na pomoc rozvoje potenciálu osob, které se ocitly v obtížné situaci. Tato pomoc se týká dosažení co nejvyšší úrovně samostatnosti, přispívá k propagaci a organizování služeb s pomocí zdravotnických a sociálních zdrojů, aby bylo možné realizovat integrovaný výchovný projekt. Působí v sociálně-zdravotnických službách, v sociálně-zdravotnických a sociálně-vzdělávacích centrech, a v rehabilitačních střediscích. Jeho činnost musí probíhat v koordinaci s ostatními odbornými pracovníky, kteří v těchto centrech pracují. Musí přímo zapojit příslušné osoby a / nebo jejich rodiny, dále komunitu, která s rodinami pracuje, a rovněž přirozené prostředí klientů, aby byla možná jejich zpětná integrace do vlastního prostředí. Vykonává přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podpoře soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb. Vykonává základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti. Vykonává pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence. Vykonává pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 4

5 Sociální pracovník Vzdělání: minimálně VOŠ – tříleté pomaturitní vzdělání v oblasti sociální práce (existují výjimky) Odborná praxe: není podmínka, ale výhoda Speciální požadavky: Motivace pro práci v sociální sféře a cílovou skupinou uživatelů Bezúhonnost, zdravotní a právní způsobilost Kreativita, komunikativnost, schopnost prezentace, základy manažerských dovedností, schopnost předávat informace a učit se 5

6 Sociální pracovník Kompetence Zajišťuje výchovné a sociálně vzdělávací činnosti tak, že pomáhá lékařům, sociologům, psychologům, vyučujícím, sociálním asistentům. Plánuje a řídí výchovně-vzdělávací a kulturní akce přímo s dětmi, mladými lidmi, seniory, handicapovanými osobami a okrajovými skupinami. Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace. 6

7 PRACOVNÍ PODMÍNKY Pracovník v sociálních službách Plat: 9000,- ………….. 14500,- Kč (zákon o mzdě a minimálních mzdových tarifech + osobním ohodnocení + zvláštní příplatek) Pracovní doba: 7,5 hodiny denně (37,5 týdně); také nerovnoměrně rozvržená pracovní doba Délka dovolené: 4 týdny + 1 týden dodatkové dovolené; od 1 roku trvání dovolené 5 týdnů + dodatková Benefity: Stravenky Zvýhodněný tarif na mobilní telefon Flotilové pojištění vozidla – levné zákonné pojištění osobního auta Příspěvek na penzijní připojištění Vzdělávání z převážné části hrazeno zaměstnavatelem 7

8 Sociální pracovník Plat: 12000,- ………….. 15 500,- Kč (zákon o mzdě a minimálních mzdových tarifech + osobním ohodnocení + zvláštní příplatek) Pracovní doba: 7,5 hodiny denně (37,5 týdně) Délka dovolené: 4 týdny + 1 týden dodatkové dovolené; od 1 roku trvání dovolené 5 týdnů + dodatková pokud vznikne nárok Benefity: Stravenky Zvýhodněný tarif na mobilní telefon Flotilové pojištění vozidla – levné zákonné pojištění osobního auta Příspěvek na penzijní připojištění Vzdělávání z převážné části hrazeno zaměstnavatelem 8

9 PŘÍPRAVA A PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Nastavení procesu výběru Zodpovědnost za výběr: vedoucí pracovník tj. přímý nadřízený zaměstnance Zodpovědnost za výběrového řízení: pracovník personálního útvaru – pokud je přítomen Standardizované postupy: -Uchazeči jsou zváni na konkrétní hodinu na základě životopisu a často i motivačního dopisu -Seznámeni se řádem výběrového řízení -Podepíši souhlas se zpracováváním a uchováváním dat pro účely výběrového řízení -Zpracována směrnice pro nábor a přijímání zaměstnanců 9

10 Zdroje kandidátů a)Personální rezervy: na manažerské posty b)Databáze uchazečů c)Interní nábor d)Inzerce – úřady práce, webové stránky organizace, nástěnka před budovou organizace e)Osobní kontakty – okolí, školy 10

11 Personální marketing Zájem o uvedené pozice – ano zájem je, ale jde o získání kvalitního člověka ne o nějakého člověka Finanční ocenění – nízké ve srovnání s platy v ostatních resortech; minimální mzdové tarify Akce na podporu zájmů a zvýšení prestiže profese: -Burzy práce -Kariéra 2010 v Ostravě 11

12 Metody výběru a)Výběrový pohovor b)Simulace a vytváření případových studií c)Odborné testy d)Výjimečně psychologické testy 12

13 Průběh výběrového řízení na sociálního pracovníka -pomůcka pro uchazeče jsou webové stránky (jak psát životopis, motivační dopis………..) Místo konání: vesměs budoucí pracoviště – kancelář Výběrová komise – nadřízený pracovník vždy – a dále vedoucí personálního oddělení, současný sociální pracovník, vedoucí oblasti, jiný vedoucí pracovník či zaměstnanec cca. 3 až 4 lidi ve výběrové komisi Délka výběrového pohovoru je cca 25 až 30 minut Délka odborného testu – cca 30 minut 13

14 Průběh podle zvolené metody Pohovor -Výběrová komise je vedoucím personálního oddělení (pokud je přítomen) seznámena s průběhem výběrového řízení, typem otázek, pravidly výběrového pohovoru -Uchazeči přistupují před komisi individuálně – usazení, občerstvení – přátelské prostředí -Typy otázek – odborné otázky, modelové otázky -Prostor pro dotazy uchazeče 14

15 Modelové situace -Zaměřené na zjištění vztahu k uživatelům -Na dovednosti – řízení týmu, kreativního a systémového myšlení, prezentačních schopností, efektivní komunikace, řešení problémů, práce v týmu apod. -Uchazeči vesměs pracují ve skupině a členové výběrové komise srovnávají uchazeče mezi sebou -Není pravidlem – uchazeči zpracují zadání a komise vyhodnocuje jejich práci individuálně Odborné testy -Zhruba 20 otázek vztahujících se k problematice, kterou bude sociální pracovník řešit – vesměs znalost legislativy a prostředí, ve kterém se bude pohybovat -Dříve i ověření počítačové gramotnosti 15

16 Způsob rozhodování -Rozhoduje komise po skončení všech způsobů zjišťování vhodného uchazeče -Konečné rozhodnutí je na nadřízeném pracovníkovi -Ostatní členové poradní hlasy -Často se rozhodne v ten den -Někdy krátký čas na rozmyšlenou Seznámení s výsledky -Nejpozději do jednoho týdne se odpoví všem uchazečům -Emailem či jiným dohodnutým způsobem -Oznámení o přijetí vždy doporučeně poštou s informacemi o nástupu 16

17 Děkuji za pozornost 17


Stáhnout ppt "PROCES VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR SLEZSKÉ DIAKONII Lenka Waszutová 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google