Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLEZSKÁ DIAKONIE PROCES VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR SLEZSKÉ DIAKONII Lenka Waszutová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLEZSKÁ DIAKONIE PROCES VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR SLEZSKÉ DIAKONII Lenka Waszutová."— Transkript prezentace:

1 SLEZSKÁ DIAKONIE PROCES VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR SLEZSKÉ DIAKONII Lenka Waszutová

2 je nestátní nezisková organizace
SLEZSKÁ DIAKONIE Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace poskytuje sociální a sociálně zdravotní služby od roku 1990 působí v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém kraji zřizovatelem je Slezská církev evangelická augsburského vyznání má 529 zaměstnanců Poslání Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních a sociálních zdravotních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Priority Pestrá paleta poskytovaných služeb Kvalitní poskytované služby Prostředí učící se organizace a důraz na týmovou práci

3 Pracovník v sociálních službách
SLEZSKÁ DIAKONIE Pracovník v sociálních službách Vzdělání: absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu (kurz není nutný pokud je ho možné nahradit vzděláním uvedeným v zákoně) Odborná praxe: není podmínkou, ale výhodou Speciální požadavky: Bezúhonnost, zdravotní a právní způsobilost Motivace pro práci v sociální oblasti a s cílovou skupinou uživatelů, kde by měl působit Respekt ke křesťanským hodnotám a zaměření organizace

4 Pracovník v sociálních službách
SLEZSKÁ DIAKONIE Pracovník v sociálních službách Zákon č. 108/2006Sb. O sociálních službách Řídí a ověřuje vzdělávací/výchovné/ akce zaměřené na pomoc rozvoje potenciálu osob, které se ocitly v obtížné situaci. Tato pomoc se týká dosažení co nejvyšší úrovně samostatnosti, přispívá k propagaci a organizování služeb s pomocí zdravotnických a sociálních zdrojů, aby bylo možné realizovat integrovaný výchovný projekt. Působí v sociálně-zdravotnických službách, v sociálně-zdravotnických a sociálně-vzdělávacích centrech, a v rehabilitačních střediscích. Jeho činnost musí probíhat v koordinaci s ostatními odbornými pracovníky, kteří v těchto centrech pracují. Musí přímo zapojit příslušné osoby a / nebo jejich rodiny, dále komunitu, která s rodinami pracuje, a rovněž přirozené prostředí klientů, aby byla možná jejich zpětná integrace do vlastního prostředí. Vykonává přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podpoře soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb. Vykonává základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti. Vykonává pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence. Vykonává pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

5 Odborná praxe: není podmínka, ale výhoda Speciální požadavky:
SLEZSKÁ DIAKONIE Sociální pracovník Vzdělání: minimálně VOŠ – tříleté pomaturitní vzdělání v oblasti sociální práce (existují výjimky) Odborná praxe: není podmínka, ale výhoda Speciální požadavky: Motivace pro práci v sociální sféře a cílovou skupinou uživatelů Bezúhonnost, zdravotní a právní způsobilost Kreativita, komunikativnost, schopnost prezentace, základy manažerských dovedností, schopnost předávat informace a učit se

6 Sociální pracovník Kompetence
SLEZSKÁ DIAKONIE Sociální pracovník Kompetence Zajišťuje výchovné a sociálně vzdělávací činnosti tak, že pomáhá lékařům, sociologům, psychologům, vyučujícím, sociálním asistentům. Plánuje a řídí výchovně-vzdělávací a kulturní akce přímo s dětmi, mladými lidmi, seniory, handicapovanými osobami a okrajovými skupinami. Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace.

7 Pracovník v sociálních službách
SLEZSKÁ DIAKONIE PRACOVNÍ PODMÍNKY Pracovník v sociálních službách Plat: 9000,- ………… ,- Kč (zákon o mzdě a minimálních mzdových tarifech + osobním ohodnocení + zvláštní příplatek) Pracovní doba: 7,5 hodiny denně (37,5 týdně); také nerovnoměrně rozvržená pracovní doba Délka dovolené: 4 týdny + 1 týden dodatkové dovolené; od 1 roku trvání dovolené 5 týdnů + dodatková Benefity: Stravenky Zvýhodněný tarif na mobilní telefon Flotilové pojištění vozidla – levné zákonné pojištění osobního auta Příspěvek na penzijní připojištění Vzdělávání z převážné části hrazeno zaměstnavatelem

8 SLEZSKÁ DIAKONIE Sociální pracovník Plat: 12000,- ………… ,- Kč (zákon o mzdě a minimálních mzdových tarifech + osobním ohodnocení + zvláštní příplatek) Pracovní doba: 7,5 hodiny denně (37,5 týdně) Délka dovolené: 4 týdny + 1 týden dodatkové dovolené; od 1 roku trvání dovolené 5 týdnů + dodatková pokud vznikne nárok Benefity: Stravenky Zvýhodněný tarif na mobilní telefon Flotilové pojištění vozidla – levné zákonné pojištění osobního auta Příspěvek na penzijní připojištění Vzdělávání z převážné části hrazeno zaměstnavatelem

9 PŘÍPRAVA A PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
SLEZSKÁ DIAKONIE PŘÍPRAVA A PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Nastavení procesu výběru Zodpovědnost za výběr: vedoucí pracovník tj. přímý nadřízený zaměstnance Zodpovědnost za výběrového řízení: pracovník personálního útvaru – pokud je přítomen Standardizované postupy: Uchazeči jsou zváni na konkrétní hodinu na základě životopisu a často i motivačního dopisu Seznámeni se řádem výběrového řízení Podepíši souhlas se zpracováváním a uchováváním dat pro účely výběrového řízení Zpracována směrnice pro nábor a přijímání zaměstnanců

10 Personální rezervy: na manažerské posty Databáze uchazečů
SLEZSKÁ DIAKONIE Zdroje kandidátů Personální rezervy: na manažerské posty Databáze uchazečů Interní nábor Inzerce – úřady práce, webové stránky organizace, nástěnka před budovou organizace Osobní kontakty – okolí, školy

11 Akce na podporu zájmů a zvýšení prestiže profese: Burzy práce
SLEZSKÁ DIAKONIE Personální marketing Zájem o uvedené pozice – ano zájem je, ale jde o získání kvalitního člověka ne o nějakého člověka Finanční ocenění – nízké ve srovnání s platy v ostatních resortech; minimální mzdové tarify Akce na podporu zájmů a zvýšení prestiže profese: Burzy práce Kariéra 2010 v Ostravě

12 Simulace a vytváření případových studií Odborné testy
SLEZSKÁ DIAKONIE Metody výběru Výběrový pohovor Simulace a vytváření případových studií Odborné testy Výjimečně psychologické testy

13 Průběh výběrového řízení na sociálního pracovníka
SLEZSKÁ DIAKONIE Průběh výběrového řízení na sociálního pracovníka pomůcka pro uchazeče jsou webové stránky (jak psát životopis, motivační dopis………..) Místo konání: vesměs budoucí pracoviště – kancelář Výběrová komise – nadřízený pracovník vždy – a dále vedoucí personálního oddělení, současný sociální pracovník, vedoucí oblasti, jiný vedoucí pracovník či zaměstnanec cca. 3 až 4 lidi ve výběrové komisi Délka výběrového pohovoru je cca 25 až 30 minut Délka odborného testu – cca 30 minut

14 Průběh podle zvolené metody Pohovor
SLEZSKÁ DIAKONIE Průběh podle zvolené metody Pohovor Výběrová komise je vedoucím personálního oddělení (pokud je přítomen) seznámena s průběhem výběrového řízení, typem otázek, pravidly výběrového pohovoru Uchazeči přistupují před komisi individuálně – usazení, občerstvení – přátelské prostředí Typy otázek – odborné otázky, modelové otázky Prostor pro dotazy uchazeče

15 Zaměřené na zjištění vztahu k uživatelům
SLEZSKÁ DIAKONIE Modelové situace Zaměřené na zjištění vztahu k uživatelům Na dovednosti – řízení týmu, kreativního a systémového myšlení, prezentačních schopností, efektivní komunikace, řešení problémů, práce v týmu apod. Uchazeči vesměs pracují ve skupině a členové výběrové komise srovnávají uchazeče mezi sebou Není pravidlem – uchazeči zpracují zadání a komise vyhodnocuje jejich práci individuálně Odborné testy Zhruba 20 otázek vztahujících se k problematice, kterou bude sociální pracovník řešit – vesměs znalost legislativy a prostředí, ve kterém se bude pohybovat Dříve i ověření počítačové gramotnosti

16 Konečné rozhodnutí je na nadřízeném pracovníkovi
SLEZSKÁ DIAKONIE Způsob rozhodování Rozhoduje komise po skončení všech způsobů zjišťování vhodného uchazeče Konečné rozhodnutí je na nadřízeném pracovníkovi Ostatní členové poradní hlasy Často se rozhodne v ten den Někdy krátký čas na rozmyšlenou Seznámení s výsledky Nejpozději do jednoho týdne se odpoví všem uchazečům em či jiným dohodnutým způsobem Oznámení o přijetí vždy doporučeně poštou s informacemi o nástupu

17 SLEZSKÁ DIAKONIE Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SLEZSKÁ DIAKONIE PROCES VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR SLEZSKÉ DIAKONII Lenka Waszutová."

Podobné prezentace


Reklamy Google