Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."— Transkript prezentace:

1 Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚČEL A DEFINICE Sociální služby jsou určeny lidem společensky znevýhodněným - účelem je zlepšit kvalitu jejich života, v určité míře je zapojit do společnosti, chránit společnost před riziky, které tito lidé mohou způsobit. Sociální služby jsou poskytovány pro uživatele, jeho rodinu, skupiny, do kterých patří. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 V zahraniční literatuře se vyskytuje i pojem humanitní služba. Tento pojem je široký a zahrnuje služby:  administrativní  vzdělávací  zdravotnické Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je sociální činnost vymezena jako: soubor činností poskytující pomoc jedincům začlenit se do společnosti a chránit je před sociálním vyloučením Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 Sociální služby jsou poskytovány jedincům:  kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu věku  s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem  z nepříznivého sociálního prostředí v rodině  s problémem sociálního začleňování do společnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 Sociální služby spadají do mnoha resortů státní správy:  MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí  MZ – ministerstvo zdravotnictví  MŠMT – ministerstvo školství a tělovýchovy  MV – ministerstvo vnitra  MS – ministerstvo spravedlnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 Působnost v oblasti sociálních služeb vykonávají:  MPSV  krajské úřady  obecní úřady s rozšířenou působností  úřady práce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 Sociální služby se mohou dělit i podle toho, jaké služby poskytují:  preventivní  terapeutické  rehabilitační  pečovatelské  intervenční (zásahové ) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 PRÁVO NA OCHRANU FORMOU SLUŽBY Pomoc znevýhodněným jedincům vychází ze základních lidských práv. MOC:  výkonná  zákonodárná  soudní Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV - 1948  právo na práci  právo na vzdělání  právo na přiměřené pracovní podmínky  právo na životní úroveň  právo na rodinu  právo na ochranu při určitých sociálních událostech Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ OCHRANY 2 způsoby sociální ochrany:  občan se musí povinně pojistit pro případ sociálních událostí, dobrovolné připojištění  stát občanům poskytuje dávky v situacích, na které se nepojišťovali, a pomoc z veřejných rozpočtů je žádoucí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAHRNUJÍ:  sociální poradenství  služby sociální péče  služby sociální prevence Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:  základní sociální poradenství  odborné sociální poradenství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE:  osobní asistent  pečovatelská služba  tísňová péče  průvodcovské a předčitatelské služby  podpora samostatného bydlení  odlehčovací služby  centra denních služeb Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15  denní stacionář  týdenní stacionář  domovy pro osoby se zdravotním postižením  domovy pro seniory  domovy se zvláštním režimem  sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 Služby sociální prevence:  raná péče  telefonická krizová pomoc  tlumočnické služby  azylové domy  domy na půl cesty  kontaktní centra  krizová pomoc Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17  intervenční centra  nízkoprahová denní centra  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  noclehárny  služby následné péče  sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi  sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  sociálně-terapeutické dílny Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18  terapeutické komunity  terénní programy  sociální rehabilitace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19 PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Je určen osobám v určité míře závislým na pomoci druhých osob. Příspěvek na péči je poskytován od jednoho roku osoby. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20 Příspěvek na péči se dle závislosti dělí na 4 stupně. Výše příspěvku na péči u dětí do 18 let (platné od 1. ledna 2011): I. stupeň závislosti – 3 000 Kč II. stupeň závislosti – 5 000 Kč III. stupeň závislosti – 9 000 Kč IV. stupeň závislosti – 12 000 Kč Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21 Výše příspěvku u osob starších 18 let (platné od 1. ledna 2011): I. stupeň závislosti – 800 Kč II. stupeň závislosti – 4 000 Kč III. stupeň závislosti – 8 000 Kč IV. stupeň závislosti – 12 000 Kč Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."

Podobné prezentace


Reklamy Google