Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace pilotního šetření a možnosti zavedení prvků švédského modelu v ČR Jiří Vyhlídal, Iveta Zelenková (FSS MU) Brno, 30. 9. 2014 Projekt OP LZZ „Aktivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace pilotního šetření a možnosti zavedení prvků švédského modelu v ČR Jiří Vyhlídal, Iveta Zelenková (FSS MU) Brno, 30. 9. 2014 Projekt OP LZZ „Aktivní."— Transkript prezentace:

1 Evaluace pilotního šetření a možnosti zavedení prvků švédského modelu v ČR Jiří Vyhlídal, Iveta Zelenková (FSS MU) Brno, 30. 9. 2014 Projekt OP LZZ „Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu” (CZ.1.04/5.1.01/77.00400) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Více informací na webu projektu: http://www.cepres-muni.cz/aktualni-vyzkum/aktivni-matching/http://www.cepres-muni.cz/aktualni-vyzkum/aktivni-matching/

2 Testované prvky švédského modelu Kvalitativní výzkumné šetření Tazatelé zkušení pracovníci ÚP Akcentace specifických regionálních/lokálních podmínek Namísto formální kvalifikace důraz na obecné i specifické kompetence

3 Pilotní šetření Rozsah šetření – Sběr dat u zaměstnavatelů (200 zaměstnavatelů) – Provedení aktivního matchingu (44 matchingů) Inovovaný nástroj sběru dat – Metodika (standardizace) příprava a vedení rozhovoru – Scénář polostrukturovaného rozhovoru – Záznamový arch – Protokol matchingu Aktivní matching

4 Evaluace procesu dotazování Postup evaluace procesu dotazování Témata evaluačního rozhovoru a jejich vyhodnocení – Fáze procesu dotazování Navázání kontaktu a průběh rozhovoru Získání požadovaných informací Hodnocení navrhovaného způsobu sběru dat – Specifická témata Profese Kompetence Skrytá pracovní místa

5 Evaluace procesu zprostředkování Postup evaluace procesu zprostředkování Témata evaluačního rozhovoru a jejich vyhodnocení – Proces přípravy na zprostředkování založený na informacích obsažených v Protokolu matchingu – Průběh procesu zprostředkování – Reflexe a hodnocení změn v procesu zprostředkování

6 Možnosti a limity zavedení prvků švédského modelu v ČR MožnostiLimity Komplexnější znalosti o trhu práceNedostatečná diagnostika kompetencí na straně uchazečů Adekvátní přiřazování uchazečů na volná pracovní místa a zlepšení poradenství na trhu práce Nedostatečnost informačních systémů při vyhledávání uchazečů na základě kompetencí Adekvátní plánování rozsahu a zaměření programů politiky zaměstnanosti Velký počet uchazečů na 1 zprostředkovatelku Rozvíjení spolupráce ÚP a zaměstnavatelůČasová náročnost kvalitativního šetření Informovat a ovlivnit externí aktéryPersonální zajištění kvalitativního šetření (není prvotním úkolem ÚP) Struktura uchazečů o zaměstnání Nedostatečná vzájemná závislost aktérů, nesourodost cílů


Stáhnout ppt "Evaluace pilotního šetření a možnosti zavedení prvků švédského modelu v ČR Jiří Vyhlídal, Iveta Zelenková (FSS MU) Brno, 30. 9. 2014 Projekt OP LZZ „Aktivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google