Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MU začala budovat systém zajišťování kvality v roce 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MU začala budovat systém zajišťování kvality v roce 2006"— Transkript prezentace:

1 Vnitřní systém sledování kvality na Masarykově univerzitě Soňa Nantlová Telč, 3.4.2013

2 MU začala budovat systém zajišťování kvality v roce 2006
Jak by měly jednotlivé mechanismy zajišťování kvality fungovat jako celistvý systém? potřeba identifikovat hlavní funkce, aktéry a procesy, které sledují kvalitu vzdělávání, výzkumu a dalších činností, včetně hlavních zodpovědností

3 zahraniční zkušenosti evaluace EUA (2004, 2012)
Inspirace: zahraniční zkušenosti evaluace EUA (2004, 2012) European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area: obsahuje standardy a návody pro interní procesy zajištění kvality vysokoškolských institucí celkem 7 standardů, kterými by se vysokoškolská instituce při koncipování systému zajištění kvality měla řídit jejich naplnění je také podmínkou úspěšného vnějšího hodnocení

4 1. Politika a postupy pro zajišťování kvality
Vysokoškolská instituce by měla mít politiku (strategii) a formulovat související metody a postupy pro zajištění kvality. Tato politika má mít formální podobu, být veřejně přístupná, měla by zahrnovat roli studentů a ostatních zainteresovaných subjektů a obsahovat explicitní závazek ke kontinuálnímu zlepšování kvality a rozvíjení kultury kvality. DZ metodiky samostatný dokument vzhledem kontinuálnímu rozvoji systému zatím neexistuje

5 2. Schvalování, monitorování a periodické hodnocení studijních programů a kvalifikací
Instituce by měla disponovat mechanismy schvalování, sledování a periodického hodnocení studijních programů, které je založeno na stanovení a zveřejnění explicitních výstupů z učení. Tyto mechanismy by měly zahrnovat jak studenty, tak externí členy (pravidelně získávaná zpětná vazba od zaměstnavatelů a jiných relevantních organizací působících na trhu práce). MU zavedla hodnocení studijních programů pilotně v roce 2008 a dnes je již standardní součástí akademické práce – hodnocením procházejí všechny obory připravující se na akreditaci rozšířeno na doktorské studium, připravuje se pro CŽV principy: sebehodnocení, formativní, využití externích partnerů, learner-centred approach, zapojení studentů, statistická podpora IS

6 3. Hodnocení studentů Studenti by měli být hodnoceni na základě veřejně dostupných kritérií, pravidel a procedur, které jsou konsistentně aplikovány a vztahují se k naplňování plánovaných výstupů z učení. Studijní a zkušební řád MU představuje základní minimum v rozsahu a pojetí ESG na MU není (v zahraničí např. Assessment Strategy, Academic Manual, apod.)

7 4. Zajištění kvality vyučujících (hodnocení akademických pracovníků)
Na univerzitě by měl existovat rozvinutý systém hodnocení akademických pracovníků zajišťující, že studenty vyučují pouze kvalifikovaní učitelé. Systém hodnocení akademických pracovníků (vzdělávací, výzkumná, manažerská činnost) Předmětová anketa 5. Studijní zdroje a podpora studujících Vysokoškolské instituce by měly zajistit dostatečné zdroje pro podporu vzdělávání . Studenti by měli mít k dispozici širokou škálu zdrojů od knihoven nebo počítačového vybavení až po osobní podporu ve formě poradenství, které by měly být snadno dostupné. Vysokoškolské instituce by také měly sledovat, kontrolovat a zlepšovat efektivitu těchto servisních činností a získávat od uživatelů zpětnou vazbu o jejich fungování.

8 6. Informační systémy Vysokoškolské instituce by měly provádět sběr, analýzu a využívání potřebných informací pro efektivní řízení svých studijních programů a dalších činností. tradice institucionálního výzkumu – analytická činnost jako podklad pro strategické rozhodování podpora Informačního systému benchmarking (postavení MU, žebříčky), sledování výkonnostních ukazatelů systém sociologických šetření na MU umožňuje pokrýt celý vzdělávací proces „od uchazeče po absolventa v praxi“: Průzkum „Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU“ Studentské hodnocení výuky Průzkum studijní neúspěšnosti Průzkum „Ukončení studia na MU – ohlédnutí a perspektiva“ Průzkum „Uplatnění absolventů MU v praxi“ Průzkum doktorandů Odbor pro strategii a rozvoj

9 7. Veřejné informace Vysokoškolské instituce by měly pravidelně zveřejňovat aktuální, objektivní a snadno dostupné informace (kvantitativní i kvalitativní) o svých studijních programech a oborech, udělovaných kvalifikacích, o používaných výukových a hodnotících procesech, uplatnitelnosti absolventů apod. DZ a systém výkonnostních ukazatelů revize struktury výroční zprávy webové stránky

10 (výkonnostní indikátory, výroční zpráva, evaluační rozhovory)
Strategické řízení (DZ, IRP) Hodnocení činnosti (výkonnostní indikátory, výroční zpráva, evaluační rozhovory) Kvalita vzdělávacích činností Kvalita výzkumu Kvalita ostatních činností Kvalita lidských zdrojů (hodnocení akademických pracovníků) Institucionální výzkum (sociologické průzkumy, analýzy, benchmarking)

11 Aktéři: Odbor pro strategii Odbor pro akademické kvalifikace a kvalitu Rady studijních programů (fakulta), Rada pro hodnocení vzdělávací činnosti (celouniverzitní) Vědecká a Správní rada MU, Akademický senát Vyučující a studenti, zaměstnavatelé, externí akademičtí spolupracovníci

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MU začala budovat systém zajišťování kvality v roce 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google