Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role tutora a studenta v on-line formě DiV. Klíč k úspěšné on-line výuce Kvalitní technické zázemí Zřetelné institucionální ukotvení Dostatečné personální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role tutora a studenta v on-line formě DiV. Klíč k úspěšné on-line výuce Kvalitní technické zázemí Zřetelné institucionální ukotvení Dostatečné personální."— Transkript prezentace:

1 Role tutora a studenta v on-line formě DiV

2 Klíč k úspěšné on-line výuce Kvalitní technické zázemí Zřetelné institucionální ukotvení Dostatečné personální zajištění  kompetentní REALIZAČNÍ TÝM  motivovaný a proškolený TUTOR  motivovaný a poučený STUDUJÍCÍ

3 Dovednosti pro e-learning

4 Klíčové role v e-learningu MANAŽER je odpovědný za nastolení e-learningové strategie a řízení projektů VÝVOJÁŘ je odpovědný za navržení programů a produkci obsahu TUTOR je odpovědný za poskytování průběžné podpory studujícím v průběhu vzdělávání

5 Proč školit učitele pro DiV? KVALITA TUTORA (odbornost, osobnost, postoje) výrazně ovlivňuje kvalitu vzdělávacího procesu. SPECIFIKA DiV kladou na učitele ODLIŠNÉ požadavky než prezenční výuka  mění se role vzdělavatele !!!

6 Kdo je tutor?

7 Jeho posláním je navázat se studujícími partnerský dialog. Těžiště práce tutora spočívá v předávání informací, poskytování poradenství, průvodcovství, konzultování... Poradce, průvodce, podporovatel distančního studia.

8  Možnost okamžitého ovlivnění průběhu učení  Více možností a nástrojů ve výběru didaktických metod k okamžitému usměrňování procesu vzdělávání formou otázek a úkolů, k rozvíjení motivace, k hodnocení, v neverbální komunikaci.  Nevyučuje, nepřednáší  Vede studujícího v procesu vzdělávání  Pomáhá studujícímu jako konzultant  Hodnotí samostatné práce studujících a sděluje jejich hodnocení; motivuje.  Připravuje a řídí tutoriály; moderuje, zadává, usměrňuje…  Je „styčným důstojníkem“ mezi studujícími a vzdělávací institucí Pedagog v prezenčním studiuTutor Odlišnosti Pedagog v prezenčním studiu  odpovídající odborné i pedagogické vzdělání, znalosti oboru, sociologie a psychologie (učení)  určování a plánování cílů  komunikační, motivační, hodnotící dovednosti  schopnost empatie  znalost potřeb studujících Tutor Společné rysy - požadavky na učitele i tutora

9 Tutor v on-line formě DiV  je přesvědčený o efektivitě ICT ve výuce  reaguje pružně, je přizpůsobivý a motivovaný!!!  má pedagogické i technické dovednosti  je schopen řídit kooperativní aktivity

10 7 principů on-line výuky 1.Podporování kontaktů mezi studujícími a tutory. 2.Rozvíjení spolupráce mezi studenty. 3.Používání metod aktivního učení. 4.Poskytování rychlé zpětné vazby. 5.Zdůrazňovaní času potřebného k vykonání úkolu. 6.Očekávání úspěchu. 7.Respektování různorodého talentu a odlišných způsobů učení se.

11 Otázky on-line tutora Jaký je cíl kurzu? Jaký bude poměr prezenční a on-line výuky? Kdo bude adresátem kurzu? Kolik studentů bude v kurzu? Jaký bude časový plán kurzu? Jak mohu předejít studentovu pocitu izolovanosti? Jak mohu aktivizovat studenta? Jaké role budu jako tutor vykonávat?

12 4 dimenze role on-line tutora technická pedagogická sociální manažerská

13 Význam cílů kurz Kapitoly Úkoly, cvičení, diskuse, testy Znalost cílů (komplexní, dílčí) umožňuje studujícím lépe řídit vlastní studium:  lepší SEBEREGULACE  dosažení cíle je jednodušší, efektivnější a rychlejší. TUTOR upozorňuje studenty na důležitost znalosti cílů.

14 Kontaktní výuka/výuka on-line Blended learning = vhodná forma výuky Úvodní setkání se studenty je důležité pro navázání počátečního kontaktu s tutorem; instruktáž. Závěrečné setkání se studenty je velmi důležité pro zpřesnění evaluace.

15 Studující v on-line výuce Studijní skupina je velmi různorodá (věk, znalosti, předchozí zkušenosti, motivace ke studiu, styly učení) Studující musí mít silnou motivaci, dostatečnou vytrvalost a schopnost organizace studia, určité technické kompetence a technické zázemí. Distanční výuka musí studující aktivizovat, vést ke spolupráci, reagovat na jejich potřeby a životní styl a musí být vytvořena erudovaným specialistou na danou problematiku.

16 Jak zabránit pocitu izolace? aplikace kooperativních forem studijních činností častý kontakt tutora se studujícími častý kontakt studujícího s ostatními studujícími kurzu

17 Jak aktivizovat studenty? zábava + motivace rozmanitost aktivit podněcování sociální interakce možnost volby stálá pozitivní zpětná vazba úkoly vyžadující tvůrčí myšlení přiměřeně náročné aktivity + uznání

18 Doporučení pro tutory přizpůsobte on-line výuku studujícím své studenty motivujte poskytujte efektivní zpětnou vazbu průběžně sledujte studijní výsledky účastníků a dodržování harmonogramu studia problémy a potíže studentů řešte individuálně zapojte aktivně účastníky do studia

19 Monika Všetulová CDV UP © 2004


Stáhnout ppt "Role tutora a studenta v on-line formě DiV. Klíč k úspěšné on-line výuce Kvalitní technické zázemí Zřetelné institucionální ukotvení Dostatečné personální."

Podobné prezentace


Reklamy Google