Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-learning a studenti kombinovaného studia VŠ projekt do předmětu E-learning Lucie Jirků, UČO 102 580 květen 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-learning a studenti kombinovaného studia VŠ projekt do předmětu E-learning Lucie Jirků, UČO 102 580 květen 2004."— Transkript prezentace:

1 E-learning a studenti kombinovaného studia VŠ projekt do předmětu E-learning Lucie Jirků, UČO 102 580 květen 2004

2 Využití e-learningu ve vzdělávání pro denní studium jako doplněk výuky pro kombinované či distanční studium jako nedílná součást výuky pro samostudium (celoživotní vzdělávání nezávislé na vzdělávacích institucích) jako samostatná výuka

3 Specifika kombinovaného studia práce na plný úvazek nemožnost vzít si volno, když je potřeba podmínky případné smlouvy o studiu dané zastaralým zákonem z roku 1968, který nebere v potaz např. bakalářské studium, zkoušku ve formě kolokvia apod. velká vzdálenost, špatná dostupnost

4 Jak mohou VŠ vyjít vstříc studentům komb. studia? mýtus č. 1: ulehčit studentům komb. studia co do objemu učiva mýtus č. 2: „přivřít oko“ při hodnocení u zkoušky snížit nároky??? NE!!!

5 Jak mohou VŠ vyjít vstříc studentům komb. studia? usnadnit studentům hledání základních informací (podmínky studia, sylaby předmětů, podmínky získání zápočtů, zadání otázek ke zkouškám...) zlepšit komunikaci mezi studenty a studijním oddělením => informační systém školy zlepšit komunikaci mezi vyučujícími a studenty => e-learningový systém

6 E-learning = e-learningový systém? možnosti e-learningu na VŠ: samostatné kurzy nejednotnost v rámci školy nejsou tak efektivní kurzy v rámci e-learningového systému (LMS) e-learning v užším slova smyslu jednotnost kurzů v rámci školy možnosti doplňkových funkcí daných systémem

7 E-learning a informační systém školy 3 možnosti: nezávislé fungování univerzitního informačního systému a e- learningového systému => neefektivní spolupráce univerzitního informačního systému s e- learningovým systémem integrace e-learningového systému do univerzitního informačního systému => nejjefektivnější řešení

8 Přínos e-learningu pro studenty úspora času zpětná vazba student  učitel optimální metoda a doba studia

9 Co očekává student komb. studia od e-learningu? přehledně daný rozsah předmětu přehledně podaný obsah učiva komunikace s učitelem či spolužáky (diskusní skupiny, studijní skupiny, e-mailová komunikace) přehledné a aktualizované „organizační“ pokyny: termíny konzultací, zkoušek a zápočtů, zadání seminárních prací, termíny odevzdání zkušební testy aktuální reakce – výsledky testů, seminárních prací...

10 E-learningové kurzy splňují bezezbytku předchozí požadavky musí však být kvalitní – to závisí na: schopnostech autora kurzu (vyučujícího) => nutnost zvyšovat počítačovou gramotnost u VŠ vyučujících a jejich zájem o nové technologie ICT vybavením školy možnostech používaného LMS (Learning Management System)

11 LMS (Learning Management System) systémy pro řízení elektronické výuky příklady: WebCT, Blackboard, Learning Space, český systém eDoceo... přehled LMS s možností porovnání je na stránce http://www.edutools.info/.http://www.edutools.info/

12 E-learning a VŠ náklady: vysoké počáteční náklady – LMS, vybavení ICT, proškolení vyučujících, kteří budou tvořit kurzy nákup hotových kurzů přínosy: snížení nákladů na výuku (prostory, topení…) zjednodušení organizace vzdělávání snížení nákladů na vyučující

13 e-learning = ztráta sociálního kontaktu? sociální kontakt leckdy chybí i při „fyzické“ výuce – závislost na: počtu studentů povaze předmětu osobnosti vyučujícího a jeho ochotě komunikovat se studenty e-learning nabízí pouze jiné formy komunikace, soc. kontakty mohou být navázány i při elektronické komunikaci

14 ??? zásadní otázka: donutí e-learningové kurzy učitele komunikovat se studenty? nepřevedou mnozí učitelé jen své papírové přednášky do elektronické formy a možnosti zpětné vazby neocení?


Stáhnout ppt "E-learning a studenti kombinovaného studia VŠ projekt do předmětu E-learning Lucie Jirků, UČO 102 580 květen 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google