Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA a možnosti studia v zahraničí Vypracovala: Eva Jermanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA a možnosti studia v zahraničí Vypracovala: Eva Jermanová."— Transkript prezentace:

1 AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA a možnosti studia v zahraničí Vypracovala: Eva Jermanová

2 Nabídky stipendií  Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a pedagogy veřejných vysokých škol  Stipendia nabízená nadacemi, školami, ústavy aj.  Stipendia pro středoškoláky  Pedagogické a hospitační stáže pro učitele ZŠ a SŠ

3 Rozpis kvót a výběrová řízení  Stipendijní pobyty v zahraničí nabízené na základě mezinárodních (bilaterálních) smluv  V nabídce je na 40 zemí světa  Nabídka je závislá na uzavření bilaterální smlouvy mezi ČR a danou zemí

4 Podmínky pro uchazeče o stipendium  Nabídka je určena pro studenty a pedagogy veřejných vysokých škol v ČR  Je nutné aktivně si vyhledat zahraniční VŠ v souvislosti se svým studijním oborem  Podmínky, délka pobytu, počet míst apod. vyplývají z příslušné bilaterální smlouvy

5 Druhy pobytů Příklady:  studijní pobyty pro studenty BSP/MSP/DSP  letní jazykové kursy  výzkumné/přednáškové pobyty pro VŠ učitele  Nabídka závisí na konkrétní bilaterální smlouvě  Výjimečně může být druh pobytu zaměřen i na určitý obor (např. sinologie, agroforestrie)

6 Náklady  Výše stipendia je různá pro jednotlivé země  Obecně platí, že stipendium by mělo pokrýt životní náklady i školné  Úhrada cestovného je ve většině případů zajištěna prostřednictvím domovské VŠ

7 Rozpis kvót  Určité počty stipendijních míst do konkrétních zemí  MŠMT přiděluje místa pro daný akademický rok jednotlivým vysokým školám  Uchazeči z těchto škol se hlásí prostřednictvím svých rektorátů  O nominacích svých uchazečů rozhoduje škola

8 Výběrová řízení  Stipendijní místa nejsou přidělena konkrétním školám  Uchazeči ze všech veřejných vysokých škol v ČR se hlásí prostřednictvím AIA (s výjimkou některých zemí)  Nominace provádí výběrová komise (zástupci zahraničního partnera a pracovníci MŠMT, případně i odborníci z dalších institucí)

9 Jak se přihlásit  Přihlášky se podávají v akademickém roce, který předchází roku případné realizace stipendijního pobytu  Termíny odevzdání přihlášek do jednotlivých zemí jsou zveřejňovány na začátku akademického roku  Přihláškou se rozumí formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia doplněný o další materiály dle požadavků jednotlivých zemí

10 Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia  Formulář platí pro výběrová řízení i rozpis kvót  Vyplňuje se elektronicky  Musí být doručen vytištěný, potvrzený domovskou školou a s patřičnými přílohami  FORMULÁŘ: www.zahranici-stipendium.czwww.zahranici-stipendium.cz

11  Francie - tříleté studium v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes (od 2. ročníku SŠ)  Německo - šestileté studium na bilingvním gymnáziu v Pirně (od 7. ročníku ZŠ) Stipendia pro studenty středních škol

12  Studium je zakončeno maturitní zkouškou uznanou oběma státy  Stipendium pokrývá náklady na výuku, na ubytování a stravování na internátech  Výběrové řízení probíhá ve školním roce předcházejícím nástupu ke studiu Stipendia pro studenty středních škol

13  Nabídka určena hlavně pro učitele ZŠ a SŠ  Pobyty zejména ve Francii a v Německu  Workshopy programu Pestalozzi ve členských státech Rady Evropy (zaměřené na prioritní témata RE )  Různé nabídky navázání spolupráce škol Pedagogické a hospitační stáže

14  Plná nebo částečná stipendia nabízená nadacemi, školami, ústavy aj.  AIA zveřejňuje nabídky těchto subjektů  Uchazeči se informují na uvedených kontaktech Jiná stipendia

15 Další nabídky ke studiu v zahraničí  AIA zveřejňuje informace o možnostech studia na různých zahraničních vzdělávacích institucích  Tyto nabídky nejsou kryty stipendiem  Uchazeči se informují na uvedených kontaktech

16 Dotazy a konzultace  Ke konkrétním studijním nabídkám poskytujeme poradenský servis  Neváhejte nás kontaktovat a zeptat se

17 Najdete nás na www.zahranici-stipendium.cz Vaše


Stáhnout ppt "AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA a možnosti studia v zahraničí Vypracovala: Eva Jermanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google