Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční pobyty/LLP Erasmus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční pobyty/LLP Erasmus"— Transkript prezentace:

1 Zahraniční pobyty/LLP Erasmus
Studentské mobility 2014/2015

2 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy http://www

3

4 Stránky Evropské komise v angličtině http://ec. europa

5

6 Fakultní stránky zahraničních styků http://www. slu

7

8

9 Bilaterální smlouvy 2014/2015 každý ústav realizuje spolupráci na základě konkrétní smlouvy s partnerskou institucí, tzv. bilaterální smlouvy: styky/erasmus/mobility

10 ERASMUS-STUDENTSKÉ MOBILITY
STUDIJNÍ POBYTY PRACOVNÍ STÁŽE Zatímco do tohoto akademického roku bylo možné zúčastnit se obou druhů pobytů pouze jednou, od akademického roku 2014/15 je to možné opakovaně!

11 Za těchto podmínek: možné vyjet na 3-12 měsíců (pobyt zahrnuje studijní pobyt, případně komplementárně pracovní stáž a to vždy v rámci jednoho studijního cyklu: 1) bakalářského 2) magisterského 3) doktorského

12 STUDIJNÍ POBYTY uchazeč musí být studentem (DENNÍHO I DÁLKOVÉHO) akreditovaného studijního oboru na SU délka pobytu: 3 – 12 měsíců po celou dobu pobytu zůstává studentem SU (nesmí přerušit) pobyt se uskutečňuje na základě bilaterální smlouvy mezi SU a partnerskou institucí

13 Jak postupovat prostudovat webové stránky (odkaz zahraniční styky, odkaz Erasmus) přihlásit se k výběrovému řízení příslušného ústavu (vybraná univerzita, CV, motivace k pobytu, studijní plán - informace na sekretariátech ) po úspěšném absolvování výb.řízení na ústavu se dostavit na Oddělení vědy a zahraničních styků FPF SU

14 Přihlašovací procedura na zahraniční univerzitu
webové stránky (zahraniční styky, partnerské instituce v rámci programu LLP Erasmus) seznam smluv dle ústavů: styky/erasmus/mobility on-line přihláška příslušné zahraniční univerzity (informace podá K.Scheeová) studijní smlouva/Learning Agreement changes to original proposed study programme uznání kreditů po příjezdu (od akademického roku 2009/2010 platí pro všechny vyjíždějící studenty povinnost splnit v zahraničí alespoň 18 kreditů) další dokumenty dle požadavků hostitelské instituce univerzity nezajišťují ubytování automaticky (přihlášky,atd.)

15 Odevzdávání přihlášek
veškeré přihlášky k pobytům nutno odevzdat na OVZS FPF SU, které je odesílá na partnerské univerzity finanční dohody zajišťuje OVZS SU, rektorát – Mgr. Rostislav Němec, Ph.D.

16 Registrace předmětů ve STAGU
Od ak. roku 2013/14 se evidují zahraniční předměty vybrané pro pobyt na partnerské univerzitě ve Stagu,v položce ECTS výjezdy Studenti vyplňují sami na základě instrukcí OVZS FPF SU a na základě nabídky předmětů zahraniční univerzity před odjezdem by si studenti měli po dohodě s příslušným pedagogem nechat schválit ústavním koordinátorem případné nahrazení zahraničního předmětu za předmět domácí (ve Stagu provádí ústavní koordinátor) Bez registrace zahraničních předmětů ve Stagu pak není možné předměty uznat. Uznávání se realizuje na základě potvrzení dovezených ze zahraniční univerzity a dokumentů vygenerovaných ze Stagu.

17 Před odjezdem-finanční stránka pobytu
tabulku, na jejímž základě bude vystavena finanční dohoda (dostupná na webu nebo zašle fakultní koordinátorka), student vyplní a nejméně měsíc před odjezdem zasílá univerzitnímu koordinátorovi dr. R. Němcovi: po uzavření finanční dohody bude poslána daná částka na účet ve dvou splátkách přehled grantů bude zveřejněn na web.stránkách zahr.styků

18 Po příjezdu Transcript of Records (partnerská univerzita)
Confirmation of Study Period (partnerská univerzita) Proposal of Recognition/Návrh na uznání (Stag) Závěrečná zpráva – dotazník na – POVINNOST POUŽÍVAT ŠKOLNÍ !!!!!

19 Pracovní stáže zapsán ke studiu (DENNÍHO I DÁLKOVÉHO) akreditovaného studijního oboru na SU délka pobytu: 3 – 12 měsíců po celou dobu pobytu zůstává studentem SU (nesmí přerušit) jakýkoliv ročník studia v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci, nesmí se uskutečnit v institucích EU, a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí práce na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu (40 hod týdně)

20 Výjezdy přes Rozvojový projekt MŠMT ČR – 2014
Výjezdy možno uskutečnit v průběhu celého kalendářního roku přednostně pro navazující Mgr. a doktorandy Nominace ústavem Obvykle vyšší stipendium než Erasmus Vázáno na meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy mimo Erasmus Nejčastěji navštěvované univerzity: Julius- Maximilians-Universität Würzburg (historici, archeologové, lingvisti)

21 Výjezdy přes Rozvojový projekt MŠMT ČR – 2014
Uniwersytet Wrocławski (historici, archeologové) Universita La Sapienza (italisté) SISSA Trieste (fyzikové) University of Oxford (fyzikové)

22 Informace na webu http://www.slu.cz/su/fpf/cz/zahranicni- styky/
(odkaz – Výjezdy přes Rozvojový projekt – zde také seznam partnerských univerzit,na které možno přes projekt vyjíždět).

23 Dům zahraniční spolupráce MŠMT www.dzs.cz
Jiné pobyty Dům zahraniční spolupráce MŠMT

24

25 . William Fulbright Commission
Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA Fulbrightovo stipendium pro doktorské studium vědy a techniky - na tři roky Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium a výzkum - na rok; minimálně bakalářský titul Fulbright-Masarykovo stipendium (Juniorská kategorie) – pro doktorandy všech oborů Fulbright-Schumanův program: Granty pro postgraduální studium a výzkum – studenti zabývající se EU nebo vztahem mezi EU a USA Česko-americká cena pro talentované studenty – pro studenty, kteří napsali nebo píší práci tématicky související s USA

26 DAAD Letní kurzy na VŠ v Německu
German academic exchange service Letní kurzy na VŠ v Německu Přediplomní stipendia pro studenty germanistiky Stipendia pro umělce Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce aj. Nutno doložit jazykové znalosti němčiny (i když je studium v angličtině) – seznam akceptovaných jazykových zkoušek na webu. Pokud je studium v angličtině, doložit i doklad o jazykové zkoušce z angličtiny.

27 AKTION Česká republika - Rakousko
Stipendia semestrální až roční stipendia, krátkodobá vědecká výzkumná stipendia – především pro přípravu diplomové nebo doktorské práce; výzkumný pobyt (student nejméně ve 3. ročníku), žádosti dostatečně odborně odůvodněny, dobrá znalost němčiny (popřípadě angličtiny), kontakt na pracoviště rakouské VŠ + příslib přijetí rakouského pedagoga, doporučení dvou českých pedagogů, potvrzení studijních výsledků; elektronická přihláška Letní školy – 3týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR

28 Jiné možnosti nadace jazykové školy v zahraničí
letní školy v zahraničí Individuální studium v zahraničí

29 Webové stránky OVZS FPF SU
OVZS FPF zveřejňuje nabídky zahraničních pobytů na web.stránkách

30 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Zahraniční pobyty/LLP Erasmus"

Podobné prezentace


Reklamy Google