Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studentské mobility 2014/2015.  každý ústav realizuje spolupráci na základě konkrétní smlouvy s partnerskou institucí, tzv. bilaterální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studentské mobility 2014/2015.  každý ústav realizuje spolupráci na základě konkrétní smlouvy s partnerskou institucí, tzv. bilaterální."— Transkript prezentace:

1 Studentské mobility 2014/2015

2

3

4

5

6

7

8

9  každý ústav realizuje spolupráci na základě konkrétní smlouvy s partnerskou institucí, tzv. bilaterální smlouvy: http://www.slu.cz/fpf/cz/zahranicni- styky/erasmus/mobility

10  STUDIJNÍ POBYTY  PRACOVNÍ STÁŽE Zatímco do tohoto akademického roku bylo možné zúčastnit se obou druhů pobytů pouze jednou, od akademického roku 2014/15 je to možné opakovaně!

11  možné vyjet na 3-12 měsíců (pobyt zahrnuje studijní pobyt, případně komplementárně pracovní stáž  a to vždy v rámci jednoho studijního cyklu:  1) bakalářského  2) magisterského  3) doktorského

12  uchazeč musí být studentem (DENNÍHO I DÁLKOVÉHO) akreditovaného studijního oboru na SU  délka pobytu: 3 – 12 měsíců  po celou dobu pobytu zůstává studentem SU (nesmí přerušit)  pobyt se uskutečňuje na základě bilaterální smlouvy mezi SU a partnerskou institucí

13  prostudovat webové stránky www.fpf.slu.cz (odkaz zahraniční styky, odkaz Erasmus)www.fpf.slu.cz  přihlásit se k výběrovému řízení příslušného ústavu (vybraná univerzita, CV, motivace k pobytu, studijní plán - informace na sekretariátech )  po úspěšném absolvování výb.řízení na ústavu se dostavit na Oddělení vědy a zahraničních styků FPF SU

14  webové stránky www.fpf.slu.cz (zahraniční styky, partnerské instituce v rámci programu LLP Erasmus)  seznam smluv dle ústavů:  http://www.slu.cz/fpf/cz/zahranicni- styky/erasmus/mobility  on-line přihláška příslušné zahraniční univerzity (informace podá K.Scheeová)  studijní smlouva/Learning Agreement  changes to original proposed study programme  uznání kreditů po příjezdu (od akademického roku 2009/2010 platí pro všechny vyjíždějící studenty povinnost splnit v zahraničí alespoň 18 kreditů)  další dokumenty dle požadavků hostitelské instituce  univerzity nezajišťují ubytování automaticky (přihlášky,atd.)

15  veškeré přihlášky k pobytům nutno odevzdat na OVZS FPF SU, které je odesílá na partnerské univerzity  finanční dohody zajišťuje OVZS SU, rektorát – Mgr. Rostislav Němec, Ph.D.

16  Od ak. roku 2013/14 se evidují zahraniční předměty vybrané pro pobyt na partnerské univerzitě ve Stagu,v položce ECTS výjezdy  Studenti vyplňují sami na základě instrukcí OVZS FPF SU a na základě nabídky předmětů zahraniční univerzity  před odjezdem by si studenti měli po dohodě s příslušným pedagogem nechat schválit ústavním koordinátorem případné nahrazení zahraničního předmětu za předmět domácí (ve Stagu provádí ústavní koordinátor)  Bez registrace zahraničních předmětů ve Stagu pak není možné předměty uznat.  Uznávání se realizuje na základě potvrzení dovezených ze zahraniční univerzity a dokumentů vygenerovaných ze Stagu.

17  tabulku, na jejímž základě bude vystavena finanční dohoda (dostupná na webu nebo zašle fakultní koordinátorka), student vyplní a nejméně měsíc před odjezdem zasílá univerzitnímu koordinátorovi dr. R. Němcovi: rostislav.nemec@slu.cz  po uzavření finanční dohody bude poslána daná částka na účet ve dvou splátkách  přehled grantů bude zveřejněn na web.stránkách zahr.styků

18  Transcript of Records (partnerská univerzita)  Confirmation of Study Period (partnerská univerzita)  Proposal of Recognition/Návrh na uznání (Stag)  Závěrečná zpráva – dotazník na E-mail – POVINNOST POUŽÍVAT ŠKOLNÍ E-MAIL!!!!!

19  zapsán ke studiu (DENNÍHO I DÁLKOVÉHO) akreditovaného studijního oboru na SU  délka pobytu: 3 – 12 měsíců  po celou dobu pobytu zůstává studentem SU (nesmí přerušit)  jakýkoliv ročník studia  v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci, nesmí se uskutečnit v institucích EU, a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí  práce na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu (40 hod týdně)

20  Výjezdy možno uskutečnit v průběhu celého kalendářního roku  přednostně pro navazující Mgr. a doktorandy  Nominace ústavem  Obvykle vyšší stipendium než Erasmus  Vázáno na meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy mimo Erasmus  Nejčastěji navštěvované univerzity: Julius- Maximilians-Universität Würzburg (historici, archeologové, lingvisti)

21  Uniwersytet Wrocławski (historici, archeologové)  Universita La Sapienza (italisté)  SISSA Trieste (fyzikové)  University of Oxford (fyzikové)

22  http://www.slu.cz/su/fpf/cz/zahranicni- styky/ http://www.slu.cz/su/fpf/cz/zahranicni- styky/  (odkaz – Výjezdy přes Rozvojový projekt – zde také seznam partnerských univerzit,na které možno přes projekt vyjíždět).

23 Dům zahraniční spolupráce MŠMT www.dzs.cz

24

25  Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA  Fulbrightovo stipendium pro doktorské studium vědy a techniky - na tři roky  Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium a výzkum - na rok; minimálně bakalářský titul  Fulbright-Masarykovo stipendium (Juniorská kategorie) – pro doktorandy všech oborů  Fulbright-Schumanův program: Granty pro postgraduální studium a výzkum – studenti zabývající se EU nebo vztahem mezi EU a USA  Česko-americká cena pro talentované studenty – pro studenty, kteří napsali nebo píší práci tématicky související s USA  www.fulbright.cz www.fulbright.cz

26 German academic exchange service  Letní kurzy na VŠ v Německu  Přediplomní stipendia pro studenty germanistiky  Stipendia pro umělce  Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce  aj. Nutno doložit jazykové znalosti němčiny (i když je studium v angličtině) – seznam akceptovaných jazykových zkoušek na webu. Pokud je studium v angličtině, doložit i doklad o jazykové zkoušce z angličtiny. http://www.daad.cz/

27  Stipendia semestrální až roční stipendia, krátkodobá vědecká výzkumná stipendia – především pro přípravu diplomové nebo doktorské práce; výzkumný pobyt (student nejméně ve 3. ročníku), žádosti dostatečně odborně odůvodněny, dobrá znalost němčiny (popřípadě angličtiny), kontakt na pracoviště rakouské VŠ + příslib přijetí rakouského pedagoga, doporučení dvou českých pedagogů, potvrzení studijních výsledků; elektronická přihláška  Letní školy – 3týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR http://www.dzs.cz/

28  nadace  jazykové školy v zahraničí  letní školy v zahraničí  Individuální studium v zahraničí

29  OVZS FPF zveřejňuje nabídky zahraničních pobytů na web.stránkách  http://www.slu.cz/su/fpf/cz/zahranicni-styky/

30 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Studentské mobility 2014/2015.  každý ústav realizuje spolupráci na základě konkrétní smlouvy s partnerskou institucí, tzv. bilaterální."

Podobné prezentace


Reklamy Google