Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jazyková průprava Jazykové kurzy na ČVUT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jazyková průprava Jazykové kurzy na ČVUT"— Transkript prezentace:

1 Jazyková průprava Jazykové kurzy na ČVUT
Zájemci o studium v Řecku nebo v Itálii se mohou zúčastnit jazykových kurzů řečtiny nebo italštiny, které zajišťuje Kabinet jazyků Fakulty architektury ČVUT v Praze, Zikova 13A. 2. EILC — Intenzivní jazykové kurzy Studiem v zahraničí můžete získat i základní znalost jazyka dané země. V posledních letech máte možnost se v průběhu letních nebo zimních prázdnin zúčastnit Intenzivních jazykových kurzů Erasmus — Erasmus Intensive Language Courses (EILC). Jedná se o kurzy „méně používaných“ jazyků EU (nezahrnují tedy angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu), pořádané speciálně pro Erasmus studenty.Pro studenty, kteří se chystají do Belgie, Dánska, Finska, Řecka, Itálie, Holandska, Portugalska, Švédska atd. Tj. kurzy méně používaných jazyků – nezahrnují angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu. Kurzy probíhají obvykle těsně před zahájením semestru, po dobu několika týdnů. Bližší informace, přehled kurzů a termíny pro odeslání přihlášky budou uveřejněny na web str. OZS s dostatečným předstihem. Uzávěrka bývá obvykle na konci května.

2 Podání přihlášek Přihlášky je třeba podat elektronicky prostřednictvím informačního systému ČVUT. Doporučujeme předem pročíst informace, týkající se programu ERASMUS na webu ČVUT ( nebo přímo ( Pro podání přihlášky zvolte na roletce vlevo „Příjem přihlášek“ a dále použijte tam uvedenou webovou adresu Po přechodu na tuto adresu se zjeví dialogové okno pro přihlášení – je potřeba použít Váš login a heslo, které používáte pro přihlášení do KOSu, např. pro přihlášení ke zkoušce. Po vstupu do formuláře přihlášky vyplňte žádané údaje, nezapomeňte na úroveň znalostí jazyků a přihlaste se v tabulce „Termíny pro přihlášení“ na rektorátní nebo fakultní místa . Přejdete na další list, kde v tabulce „Volba partnerské školy“ použijte tlačítko „Seznam“ a v rozvinuté tabulce kurzorem zvolte pro každou volbu určitou univerzitu, není třeba vyplnit všechny tři volby. V případě zmýlené použijte tlačítko „Odvolat změny“. Po vyplnění formulářů nezapomeňte „Odeslat přihlášku koordinátorovi“.

3 Přihlášky na rektorátní smlouvy v programu LLP/Erasmus 2008/2009
Evropská kancelář Odboru mezinárodních styků ČVUT v Praze zahájí v listopadu 2007 přijímací řízení na rektorátní místa pro účast v programu LLP/Erasmus v akademickém roce 2008/2009. Přihlášky do 1. kola výběrového řízení na rektorátní místa na akademický rok 2008/09 budou otevřeny od do Písemné testy z angličtiny a němčiny proběhnou v učebně 132 v budově FEL, Dejvice. v 16:15 a 18: v 16:15 Na testy — přesné termíny — se musíte přihlásit v rámci přihlášky do programu Erasmus, kterou najdete na

4 Přihlášky na fakultní smlouvy v programu LLP/Erasmus 2008/2009
Termín 1. kola přijímacího řízení na fakultní smlouvy byl Referátem pro zahraniční styky vyhlášen v termínu – více na

5 A co dál ?

6 Materiály pro zahraniční školu
Po ukončení výběrového řízení bude studentům přiděleno umístění na zahraniční univerzitě. Příprava materiálů pro přijímací řízení u zahraničního partnera: Application Form Learning Agreement Transcript of Records Případně další požadované doklady dle požadavků na webové stránce příslušné školy

7 Materiály pro zahraniční školu
Application Form (přihláška) 2 originály + 2 kopie, přednostně na vlastních formulářích zahraniční univerzity. Některé přihlášky je třeba poslat rovněž elektronicky Learning Agreement (studijní plán) 2 originály + 2 kopie, studijní plán musí schválit příslušný studijní proděkan a dále jej musí podepsat fakultní a potom institucionální koordinátor programu Erasmus Transcript of Records (přehled dosavadních studijních výsledků na ČVUT) 1 originál v angličtině či jiném jazyce, potvrzený studijním odd., případně v češtině s přiloženým vlastním překladem do cizího jazyka Zahraniční partner vystaví potvrzení o přijetí (Letter of Acceptance), které pošle s potvrzeným studijním plánem.

8 Materiály pro zahraniční školu
Materiály dle předchozí specifikace odesílá do zahraničí OZS FBMI ČVUT. Žádáme všechny studenty, kteří potvrdili nabízené umístění, aby potřebné dokumenty dodali nejpozději do 21. března 2008 Pokud zahraniční partner vyžaduje odeslání přihlášky elektronicky, student odesílá sám a OZS pak předkládá tištěnou verzi elektronicky odeslaných dokumentů. Pokud má zahraniční partner stanovený dřívější termín uzávěrky příjmu přihlášek, student dodá materiály s předstihem minimálně 10 dnů, aby OZS FBMI mohl včas materiály odeslat.


Stáhnout ppt "Jazyková průprava Jazykové kurzy na ČVUT"

Podobné prezentace


Reklamy Google