Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studium v zahraničí Ing. Hana Rendlová Mgr. Helena Bicanová Zahraniční vztahy Západočeská univerzita v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studium v zahraničí Ing. Hana Rendlová Mgr. Helena Bicanová Zahraniční vztahy Západočeská univerzita v Plzni."— Transkript prezentace:

1 Studium v zahraničí Ing. Hana Rendlová Mgr. Helena Bicanová Zahraniční vztahy Západočeská univerzita v Plzni

2 Možnosti studia v zahraničí Programy ZV n Marquette University n Hogeschool Rotterdam n PGP College, Indie n FH Regensburg n Mezinárodní mobility n Stipendia MŠMT – kvóty n Centrum pro studium v zahraničí Ostatní n Aktuální nabídka stipendií n AIA DZS MŠMT (vládní stipendia) n Organizace podporující mobilitu studentů

3 Marquette University n společný semestrální kurz pro studenty ekonomických směrů ZČU (FEK, FST) a Marquette university, WI, Milwaukee, USA n prosinec – květen n studenti 3. - 5. ročníků n dobré studijní výsledky, znalost angličtiny, motivace n kreditní ohodnocení n propagace a nábor účastníků: říjen n spolufinancování Cíl: Poznání ekonomiky druhé země. Spolupráce na případové studii z podnikové praxe.

4 Hogeschool Rotterdam n společný program studentů pedagogické fakulty a Hogeschool Rotterdam, Nizozemí n týden na univerzitě v Nizozemí (listopad) n týden na ZČU (duben) n finanční spoluúčast Cíl: Poznání systému školství a praktik vzdělávání ve druhé zemi. Exkurze do různých typů škol a institucí zabývajících se vzděláváním.

5 PGP College, Namakkal, Indie n měsíční studijní reciproční pobyt n studium dvou předmětů v angličtině n studenti FAV, FEL, FST (3., 4. ročník) n termín stáže v jednání n kreditní ohodnocení n spolufinancování Cíl: Zlepšení jazykových a odborných znalostí. Zkušenost se studiem na zahraniční univerzitě.

6 FH Regensburg n pro technické obory (FEL, FST, FAV) n 1 semestr (možnost prodloužení) n studium či pracovní stáž n nabídky v červnu a v říjnu n fakulty - proděkani pro zahr. styky n plné stipendium

7 Mezinárodní mobility – bilaterální smlouvy a „free movers“ n Rozvojové programy MŠMT – Podprogram mobilit n Mezinárodní mobilita studentů v rámci: I. bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi VŠ - smlouva o vzájemné spolupráci příslušné fakulty/katedry ZČU - informace o spolupracujících institucích a výběrovém řízení poskytnou proděkani pro vnější vztahy příslušné fakulty (mimo FAV) II. „free movers“ - souhlas vysílající instituce (příslušná fakulta ZČU) a přijímající instituce v zahraničí - informace o volných místech v programu a výběrovém řízení poskytnou proděkani pro vnější vztahy fakulty (mimo FAV) Termín a způsob výběrového řízení je plně v kompetenci fakult

8 Stipendia MŠMT - kvóty n stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv n přidělené počty stipendijních míst pro ZČU n zájemci podávají přihlášku prostřednictvím ZV Uzávěrka přihlášek: 18.listopadu 2005 Přehled přidělených kvót pro ak. rok 2005/2006, formuláře přihlášek a další informace jsou k dispozici na http://www.international.zcu.cz- Informace pro studenty – Stipendia MŠMThttp://www.international.zcu.cz-

9 Centrum pro studium v zahraničí Zahraniční vztahy - UR 313 n propagační materiály od univerzit z celého světa n Studium v USA (aktuální databáze stipendií, praktické průvodce pro pobyt studenta, metodické příručky pro psaní motivačních dopisů a vyplňování formulářů, materiály pro veškeré testy požadované na US univerzitách TOEFEL, GRE, G-MAT, SAT) n materiály k zapůjčení n centrum vybaveno PC – přístup na internet – možnost využít pro hledání informací o studiu v zahraničí

10 Další možnosti studia v zahraničí n Aktuální nabídka stipendií na webových stránkách ZV n AIA DZS MŠMT – vládní stipendia – konkurzy: - stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - nabídka stipendií, termíny, formuláře přihlášek na http://www.dzs.cz http://www.dzs.cz - předvýběr uchazečů – MŠMT - o přijetí ke studiu rozhoduje zahraniční partner n Organizace podporující mobilitu studentů – seznam ke stažení na webových stránkách ZV http://www.international.zcu.czhttp://www.international.zcu.cz – Informace pro studenty – Další nabídky studia v zahraničí

11 Kontakty n Ing. Hana Rendlová rendlova@rek.zcu.cz tel.: 37 763 57 75 n Mgr. Helena Bicanová bicanova@rek.zcu.cz tel.: 37 763 57 77 n Zahraniční vztahy n UR 313, UR 315


Stáhnout ppt "Studium v zahraničí Ing. Hana Rendlová Mgr. Helena Bicanová Zahraniční vztahy Západočeská univerzita v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google