Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studium v zahraničí Petra Taušl Procházková Markéta Kohoutková Zahraniční vztahy Západočeská univerzita v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studium v zahraničí Petra Taušl Procházková Markéta Kohoutková Zahraniční vztahy Západočeská univerzita v Plzni."— Transkript prezentace:

1 Studium v zahraničí Petra Taušl Procházková Markéta Kohoutková Zahraniční vztahy Západočeská univerzita v Plzni

2 http://international.zcu.cz

3 Možnosti studia v zahraničí Programy ve spolupráci se ZV n Marquette University n Mezinárodní mobility n Stipendia MŠMT – kvóty n Strasbourg Club n Stipendium taiwanské vlády n FH Regensburg n Hogeschool Rotterdam n Ostatní stipendijní programy a nabídky n Centrum pro studium v zahraničí

4 Marquette University a ZČU n Společný semestrální kurz pro studenty ekonomických směrů ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA n Spolupráce českých a amerických studentů na plnění případové studie, menší a střední podniky, srovnání americké a české situace n Průběh: propagace, nábor účastníků - říjen, polovina listopadu – workshop – 14.11., HJ 213 od 15.00 – uzávěrka přihlášek – 26.11. –výběrové řízení – 28.11. n Studenti 3. - 5. ročníků n Navázání kontaktu s firmou, prezentace návrhu případové studie, znalost angličtiny, motivace n Kreditní ohodnocení n Finanční spoluúčast studentů n Aktuální informace: http://international.zcu.cz n Neoficiální stránky: http://www.marquette.xf.cz, další stránky: http://zcu- mu06.wz.cz/http://www.marquette.xf.czhttp://zcu- mu06.wz.cz/ Cíl: Poznání ekonomiky druhé země. Spolupráce na případové studii z podnikové praxe.

5 Mezinárodní mobility: bilaterální smlouvy a „free movers“ n Rozvojové programy MŠMT – Podprogram mobilit n Mezinárodní mobilita studentů v rámci: I. bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi VŠ - smlouva o vzájemné spolupráci příslušné fakulty/katedry ZČU II. „free movers“ - není podmíněno bil. smlouvu, je třeba získat souhlas vysílající a přijímající instituce - informace o volných místech v programu, výběrovém řízení poskytnou kontaktní osoby jednotlivých fakult – viz odkaz níže http://international.zcu.czhttp://international.zcu.cz – Informace pro studenty – Mobilitní program

6 Stipendia MŠMT - kvóty n Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv n Přidělené počty stipendijních míst pro ZČU (Egypt, Dánsko, Lucembursko, Rusko) n Zájemci podávají přihlášku prostřednictvím ZV Uzávěrka přihlášek: 12. listopad 2007 Přehled přidělených kvót pro ak. rok 2008/2009, formuláře přihlášek a další informace k dispozici na: budou k dispozici http://www.international.zcu.cz - Informace pro studenty – Stipendia MŠMT

7 Strasbourg Club (SC) Grant Scheme 2007  Spolupracující univerzita: Univerzita Luise Pasteura (Université Louis Pasteur – Strasbourg I – ULP, Francie)  Požadavky na uchazeče: 1. znalost francouzského jazyka, 2. student musí být minimálně ve 3. ročníku bakalářského studia nebo minimálně v 1. ročníku navazujícího magisterského studia, 3. stipendium není určeno pro studenty doktorských studijních programů, 4. student nesmí být starší 28 let, 5. minimální délka studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 10 měsíců 6. na domácí univerzitě musí student studovat obory, které ULP nabízí (aplikované vědy, ekonomie, strojírenství, učitelství, atd. – viz webové stránky ULP).  ZČU nominuje 2 studenty, rada SC na zasedání v květnu 2008 rozhodne o výběru kandidátů  Interní termín uzávěrky stipendia: březen 2008  Formuláře a více informací na: http://international.zcu.cz - Informace pro studenty – Další nabídky studia v zahraničí – Strasbourg Club

8 Stipendia Taiwanské vlády pro studenty ZČU na ak. rok 2008/2009  Stipendia jsou určena pro studium bakalářských (max. 4 roky), magisterských (max. 2 roky) a doktorských (max. 3 roky) studijních programů  Studium v čínském i anglickém jazyce  Student si přijetí na univerzitu na Taiwanu zařizuje sám  ZČU může nominovat 2 studenty (Velvyslanectví Taiwanu v Praze vybere 1 studenta, druhý - na pozici náhradníka).  INTERNÍ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA ZČU: březen 2008  Formuláře přihlášek a informace na: (http://international.zcu.cz - Informace pro studenty - Další nabídky studia v zahraničí – Aktuální stipendia)

9 Stiftung FH Regensburg n Pro technické obory (FEL, FST, FAV) n 1 semestr (možnost prodloužení) n Studium na FH Regensburg (stipendium ve výši 575 EUR/měsíc) či pracovní stáž ve firmách spolupracujících s FH Regensburg (stipendium 765 EUR/měsíc) n Informace o programu na: (http://international.zcu.cz Informace pro studenty - Další nabídky studia v zahraničí – Aktuální stipendia) n Interní termín uzávěrky na ZS příštího ak. roku – březen 2008 Informace u kontaktních osob na ZČU: FAV – Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. FEL – Prof. Ing. Jan Mühlbacher, CSc. FST – Ing. Roman Čermák Ph.D.

10 Hogeschool Rotterdam n Společný program studentů pedagogické fakulty a Hogeschool Rotterdam, Nizozemí n Týden na univerzitě v Nizozemí (listopad) n Týden na ZČU (květen) n Finanční spoluúčast studentů Cíl: Poznání systému školství a praktik vzdělávání ve druhé zemi. Exkurze do různých typů škol a institucí zabývajících se vzděláváním.

11 Ostatní stipendijní programy a další možnosti studia v zahraničí Aktuální nabídka stipendií na: http://international.zcu.cz Např.: n AIA DZS MŠMT – vládní stipendia – konkurzy: - stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - nabídka stipendií, termíny, formuláře přihlášek na http://www.dzs.cz - předvýběr uchazečů – MŠMT - o přijetí ke studiu rozhoduje zahraniční partner n Seznam organizací podporující mobilitu studentů ke stažení na webových stránkách ZV

12 Ostatní stipendijní programy a další možnosti studia v zahraničí n Stipendia programu Aktion – Česká republika – v rámci bilaterální spolupráce (např. v rámci zpracování diplomové, disertační práce…) či jednostranná stipendia, přehled na http://www.dzs.cz/aktion/aktion.htm n Stipendia DAAD – Německé akademické výměnné služby – široká nabídka stipendií – kontaktní osoba na ZČU lektor Thomas Stahl M.A. n Visegrádský fond – stipendia mezi zeměmi visegrádské čtyřky (ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko) – 2 000 eur na semestr (+ 1 500 eur pro přijímací instituci) n Stipendia Strassbourg Club, Stipendia Taiwanské vlády, Stipendia a pracovní příležitosti v Singapuru n Ceepus (Central European Exchange Programme for University Studies) – možnost vycestovat jako freemover v rámci zemí, které podepsaly dohodu o programy (Albánie, Černá Hora, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko) více informaci http://www.dzs.cz – sekce Ceepus

13 Centrum pro studium v zahraničí Zahraniční vztahy - UR 313 n Propagační materiály od univerzit z celého světa n Studium v USA (aktuální databáze stipendií, praktické průvodce pro pobyt studenta, metodické příručky pro psaní motivačních dopisů a vyplňování formulářů, materiály pro veškeré testy požadované na US univerzitách TOEFL, GRE, G-MAT, SAT) n Materiály k zapůjčení

14 Kontakty n Ing. Petra Taušl Procházková pprochaz@rek.zcu.cz tel.: 37 763 57 75 n Mgr. Markéta Kohoutková mkohoutk@rek.zcu.cz tel.: 37 763 57 99 n Zahraniční vztahy, UR 313 n Nově také každé úterý od 13.30 do 15.30 Informační a poradenské centrum, Jungmannova ulice


Stáhnout ppt "Studium v zahraničí Petra Taušl Procházková Markéta Kohoutková Zahraniční vztahy Západočeská univerzita v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google