Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studium v zahraničí Petra Taušl Procházková Markéta Kohoutková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studium v zahraničí Petra Taušl Procházková Markéta Kohoutková"— Transkript prezentace:

1 Studium v zahraničí Petra Taušl Procházková Markéta Kohoutková
Zahraniční vztahy Západočeská univerzita v Plzni

2

3 Možnosti studia v zahraničí
Programy ve spolupráci se ZV Marquette University Mezinárodní mobility Stipendia MŠMT – kvóty Strasbourg Club Stipendium taiwanské vlády FH Regensburg Hogeschool Rotterdam Ostatní stipendijní programy a nabídky Centrum pro studium v zahraničí

4 Marquette University a ZČU
Společný semestrální kurz pro studenty ekonomických směrů ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA Spolupráce českých a amerických studentů na plnění případové studie, menší a střední podniky, srovnání americké a české situace Průběh: propagace, nábor účastníků - říjen, polovina listopadu workshop – , HJ 213 od 15.00 uzávěrka přihlášek – výběrové řízení – Studenti ročníků Navázání kontaktu s firmou, prezentace návrhu případové studie, znalost angličtiny, motivace Kreditní ohodnocení Finanční spoluúčast studentů Aktuální informace: Neoficiální stránky: další stránky: Cíl: Poznání ekonomiky druhé země. Spolupráce na případové studii z podnikové praxe.

5 Mezinárodní mobility: bilaterální smlouvy a „free movers“
Rozvojové programy MŠMT – Podprogram mobilit Mezinárodní mobilita studentů v rámci: I. bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi VŠ - smlouva o vzájemné spolupráci příslušné fakulty/katedry ZČU II. „free movers“ - není podmíněno bil. smlouvu, je třeba získat souhlas vysílající a přijímající instituce - informace o volných místech v programu, výběrovém řízení poskytnou kontaktní osoby jednotlivých fakult – viz odkaz níže – Informace pro studenty – Mobilitní program

6 Stipendia MŠMT - kvóty Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv Přidělené počty stipendijních míst pro ZČU (Egypt, Dánsko, Lucembursko, Rusko) Zájemci podávají přihlášku prostřednictvím ZV Uzávěrka přihlášek: 12. listopad 2007 Přehled přidělených kvót pro ak. rok 2008/2009, formuláře přihlášek a další informace k dispozici na: budou k dispozici - Informace pro studenty – Stipendia MŠMT

7 Strasbourg Club (SC) Grant Scheme 2007
Spolupracující univerzita: Univerzita Luise Pasteura (Université Louis Pasteur – Strasbourg I – ULP, Francie) Požadavky na uchazeče: 1. znalost francouzského jazyka, 2. student musí být minimálně ve 3. ročníku bakalářského studia nebo minimálně v 1. ročníku navazujícího magisterského studia, 3. stipendium není určeno pro studenty doktorských studijních programů, 4. student nesmí být starší 28 let, 5. minimální délka studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 10 měsíců 6. na domácí univerzitě musí student studovat obory, které ULP nabízí (aplikované vědy, ekonomie, strojírenství, učitelství, atd. – viz webové stránky ULP). ZČU nominuje 2 studenty, rada SC na zasedání v květnu 2008 rozhodne o výběru kandidátů Interní termín uzávěrky stipendia:  březen 2008 Formuláře a více informací na: - Informace pro studenty – Další nabídky studia v zahraničí – Strasbourg Club

8 Stipendia Taiwanské vlády pro studenty ZČU na ak. rok 2008/2009
Stipendia jsou určena pro studium bakalářských (max. 4 roky), magisterských (max. 2 roky) a doktorských (max. 3 roky) studijních programů Studium v čínském i anglickém jazyce Student si přijetí na univerzitu na Taiwanu zařizuje sám ZČU může nominovat 2 studenty (Velvyslanectví Taiwanu v Praze vybere 1 studenta, druhý - na pozici náhradníka). INTERNÍ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA ZČU: březen 2008 Formuláře přihlášek a informace na: ( - Informace pro studenty - Další nabídky studia v zahraničí – Aktuální stipendia)

9 Stiftung FH Regensburg
Pro technické obory (FEL, FST, FAV) 1 semestr (možnost prodloužení) Studium na FH Regensburg (stipendium ve výši 575 EUR/měsíc) či pracovní stáž ve firmách spolupracujících s FH Regensburg (stipendium 765 EUR/měsíc) Informace o programu na: ( Informace pro studenty - Další nabídky studia v zahraničí – Aktuální stipendia) Interní termín uzávěrky na ZS příštího ak. roku – březen 2008 Informace u kontaktních osob na ZČU: FAV – Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. FEL – Prof. Ing. Jan Mühlbacher, CSc. FST – Ing. Roman Čermák Ph.D.

10 Hogeschool Rotterdam Společný program studentů pedagogické fakulty a Hogeschool Rotterdam, Nizozemí Týden na univerzitě v Nizozemí (listopad) Týden na ZČU (květen) Finanční spoluúčast studentů Cíl: Poznání systému školství a praktik vzdělávání ve druhé zemi. Exkurze do různých typů škol a institucí zabývajících se vzděláváním.

11 Ostatní stipendijní programy a další možnosti studia v zahraničí
Aktuální nabídka stipendií na: Např.: AIA DZS MŠMT – vládní stipendia – konkurzy: - stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - nabídka stipendií, termíny, formuláře přihlášek na - předvýběr uchazečů – MŠMT - o přijetí ke studiu rozhoduje zahraniční partner Seznam organizací podporující mobilitu studentů ke stažení na webových stránkách ZV

12 Ostatní stipendijní programy a další možnosti studia v zahraničí
Stipendia programu Aktion – Česká republika – v rámci bilaterální spolupráce (např. v rámci zpracování diplomové, disertační práce…) či jednostranná stipendia, přehled na Stipendia DAAD – Německé akademické výměnné služby – široká nabídka stipendií – kontaktní osoba na ZČU lektor Thomas Stahl M.A. Visegrádský fond – stipendia mezi zeměmi visegrádské čtyřky (ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko) – eur na semestr ( eur pro přijímací instituci) Stipendia Strassbourg Club, Stipendia Taiwanské vlády, Stipendia a pracovní příležitosti v Singapuru Ceepus (Central European Exchange Programme for University Studies) – možnost vycestovat jako freemover v rámci zemí, které podepsaly dohodu o programy (Albánie, Černá Hora, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko) více informaci – sekce Ceepus

13 Centrum pro studium v zahraničí
Zahraniční vztahy - UR 313 Propagační materiály od univerzit z celého světa Studium v USA (aktuální databáze stipendií, praktické průvodce pro pobyt studenta, metodické příručky pro psaní motivačních dopisů a vyplňování formulářů, materiály pro veškeré testy požadované na US univerzitách TOEFL, GRE, G-MAT, SAT) Materiály k zapůjčení

14 Kontakty Zahraniční vztahy, UR 313
Ing. Petra Taušl Procházková tel.: Mgr. Markéta Kohoutková tel.: Zahraniční vztahy, UR 313 Nově také každé úterý od do Informační a poradenské centrum, Jungmannova ulice


Stáhnout ppt "Studium v zahraničí Petra Taušl Procházková Markéta Kohoutková"

Podobné prezentace


Reklamy Google