Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Možnosti studia v Asii, Střední a Jižní Americe 4. prosinec 2013 - IPC UK Eva Šimková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Možnosti studia v Asii, Střední a Jižní Americe 4. prosinec 2013 - IPC UK Eva Šimková."— Transkript prezentace:

1 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Možnosti studia v Asii, Střední a Jižní Americe 4. prosinec 2013 - IPC UK Eva Šimková

2 KDO JSME Dům zahraniční spolupráce (DZS)  příspěvková organizace MŠMT  zaměření: podpora mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání Součástí DZS je: Národní agentura pro evropské vzdělávací (NAEP)  spravuje Program celoživotního učení (LLP) – nově Erasmus+

3 KDE SÍDLÍME Na Poříčí 1035/4 Praha 1 zastávka Náměstí republiky

4 CO NABÍZÍME  zprostředkování stipendijních pobytů v zahraničí  pomoc při získávání grantů na mezinárodní vzdělávací projekty  propagaci českého školství v zahraničí

5 Akademická informační agentura AIA Akademická informační agentura AIA

6 STIPENDIA NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

7 Stipendijní nabídky  Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv  Aktuální nabídka na akademický rok je zveřejněna na webových stránkách AIA vždy na začátku akademického roku  T. č. se jedná o téměř 40 zemí světa  Jednostranná stipendia nabízená nadacemi, školami, ústavy konkrétních zemí

8 Albánie ● Argentina ● Belgie - Francouzské společenství ● Bulharsko ● Čína ● Egypt ● Estonsko ● Francie ● Chorvatsko ● Indie ● Itálie ● Japonsko ● KLDR ● Korejská republika ● Litva ● Lotyšsko ● Maďarsko ● Makedonie ● Malta ● Mexiko ● Mongolsko ● Německo ● Peru ● Polsko ● Portugalsko ● Rakousko ● Rumunsko ● Rusko ● Řecko ● Slovensko ● Slovinsko ● Španělsko ● Švédsko ● Švýcarsko ● Ukrajina ● Vietnam Albánie ● Argentina ● Belgie - Francouzské společenství ● Bulharsko ● Čína ● Egypt ● Estonsko ● Francie ● Chorvatsko ● Indie ● Itálie ● Japonsko ● KLDR ● Korejská republika ● Litva ● Lotyšsko ● Maďarsko ● Makedonie ● Malta ● Mexiko ● Mongolsko ● Německo ● Peru ● Polsko ● Portugalsko ● Rakousko (AKTION) ● Rumunsko ● Rusko ● Řecko ● Slovensko ● Slovinsko ● Španělsko ● Švédsko ● Švýcarsko ● Ukrajina ● Vietnam

9 Podmínky pro uchazeče  Vyplývají vždy z příslušné bilaterální smlouvy a jsou podrobně uvedeny u každé země  Nabídka je určena pro studenty a pedagogy veřejných vysokých škol v ČR aktivně  Je nutné aktivně si vyhledat zahraniční VŠ v souvislosti se svým studijním oborem

10 DRUHY POBYTŮ

11 Druhy pobytů  Studijní pobyty pro studenty BSP / MSP / DSP a pro učitele v délce až 1 akademického roku  Letní jazykové kurzy v délce 2 – 4 týdnů  Výjimečně může být druh pobytu zaměřen i na určitý obor (sinologie)

12 NABÍDKY STIPENDIJNÍCH POBYTŮ DO ASIE, STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKY

13 DVĚ KATEGORIE podle místa podání přihlášky: ROZPIS KVÓT 1. ROZPIS KVÓT - podání na rektorát VŠ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ – podání do AIA (přes podatelnu DZS; AIA poté organizuje VŘ)

14 Rozpis kvót - místa pro školy  MŠMT přiděluje určitý počet míst pro daný akademický rok jednotlivým vysokým školám v dřívějším termínu  Uchazeči z těchto škol se hlásí prostřednictvím svých rektorátů, a to v dřívějším termínu stanoveném školou rozhoduje škola  O nominacích svých uchazečů rozhoduje škola

15 Rozpis kvót 2014/15 - ČÍNA 1. Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP v oboru sinologie: UK Praha – 7 míst MU Brno – 3 místa, UP Olomouc – 5 míst  Délka pobytu: 5 – 10 měsíců  Termín odevzdání přihlášek: 31.12.2013

16 Rozpis kvót - ČÍNA 2. Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2014 pro učitele čínštiny: UK Praha – 1 místo UP Olomouc – 1 místo  Délka pobytu: 4 týdny  Uchazeči o stipendium musejí mít v době zamýšleného počátku studijního či výzkumného pobytu v ČLR dokončené minimálně 2 roky vysokoškolského studia v příslušném studijním oboru na VŠ v ČR, která nominaci studenta předkládá.

17 Rozpis kvót - ČÍNA  Student je povinen konzultovat s vyučujícím na VŠ výběr studijního či výzkumného pobytu, neboť dodatečná změna oboru není možná.  Uchazeči podávají přihlášku "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" na rektorát své školy."Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia"

18 Rozpis kvót - ČÍNA  Rektoráty si stanovují vlastní dřívější termíny pro odevzdání „Návrhů na vyslání“, aby mohl být na základě předložených materiálů proveden předvýběr uchazečů v rámci školy.  Návrhy na vyslání nominovaných uchazečů pak rektoráty zašlou v termínu stanoveném MŠMT přímo Odboru mezinárodních vztahů MŠMT.

19 Výběrová řízení MOŽNOST PRO VŠECHNY ZÁJEMCE:  Stipendijní místa nejsou přidělena konkrétním školám  Uchazeči ze všech veřejných vysokých škol v ČR se hlásí prostřednictvím AIA výběrová komise  Nominace provádí výběrová komise (zástupci zahraničního partnera a pracovníci MŠMT, případně i odborníci z dalších institucí)

20 Výběrová řízení 2014/15  Asie – Čína, Indie, Izrael, Japonsko, KLDR, Vietnam  Střední Amerika – Mexiko  Jižní Amerika – Argentina a Peru

21 Výběrová řízení - ČÍNA  Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP, přednostně pro studenty jiných než sinologických oborů  Požadovaný jazyk – angličtina, čínština je výhodou  Délka pobytu 5 – 10 měsíců  Termín pro podání přihlášek 13.12.2013 do 12:00 hodin

22 Výběrová řízení - ČÍNA Přihláška musí obsahovat dokumenty dle následujícího seznamu: 1. formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia""Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" 2.motivační dopis a studijní či výzkumný plán v AJ 3.studenti hlásící se na studijní obory v čínském jazyce musejí doložit komunikativní znalost čínštiny 4.životopis v AJ

23 Výběrová řízení - ČÍNA 5. notářsky ověřenou kopii vysokoškolského diplomu či dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení/diplom), se soudním překladem do AJ nebo čínštiny; 6. originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu zkoušek (pokud výpis není vyhotoven v anglickém jazyce, je třeba přiložit soudní překlad do AJ nebo čínštiny);

24 Výběrová řízení - ČÍNA 7.potvrzení o současném studiu v AJ nebo čínštině 8.dva doporučující dopisy v AJ vystavené vysokou školou 9.akceptační dopis přijímající instituce v ČLR (není nezbytné, ale doporučuje se).

25 Výběrová řízení - ČÍNA  Výběrové řízení proběhne formou pohovoru pravděpodobně na konci ledna nebo v první polovině února 2014.  Přednostně budou vybráni studenti s komunikativní znalostí čínštiny.

26 Výběrová řízení - INDIE  Studijní pobyty nabízené Indickou radou pro kulturní vztahy (ICCR) indické jazyky, filozofie, přírodní vědy, příp. alternativní léčba zejména pro doktorandy z těchto oborů: indické jazyky, filozofie, přírodní vědy, příp. alternativní léčba (ajurvéda, jóga, homeopatie)  Požadovaný jazyk – angličtina  Předpokládají se 2 – 3 místa  Termín odevzdání přihlášek – 17.1.2014

27 Výběrová řízení - Indie  Výše poskytovaného stipendia ze strany ICCR : 7000 rupií měsíčně pro doktorandy a 4500 – 5000 rupií měsíčně na bydlení dle lokality.  Zájemci by měli počítat s tím, že finanční podmínky stipendia vyžadují, aby stipendisté část nákladů hradili z vlastních zdrojů.  Podrobné informace o programech ICCR: http://iccrindia.net/students.html http://iccrindia.net/students.html

28 Výběrová řízení - Izrael  Studijní pobyty pro absolventy nejméně BSP  Letní kurzy hebrejštiny  Studijní, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro akademické pracovníky  Termín pro podání přihlášek – 28.11.2013

29 Výběrová řízení - Japonsko Informace o nabídce jsou předběžné, mohou být potvrzeny až po notifikaci japonskou stranou, pravděpodobně v dubnu 2014:  Studijní a výzkumné pobyty pro studenty DSP, akademické pracovníky, absolventy MSP, příp. BSP a studenty posledního ročníku MSP, příp. i BSP (nástup duben, event. říjen 2015)

30 Výběrová řízení - Japonsko  Stipendia k absolvování VŠ studia v Japonsku pro studenty 1. ročníků VŠ v ČR a pro absolventy SŠ (žáky posledních ročníků, kteří ukončí studium maturitou do března 2015)  Postgraduální stipendia v délce 18 – 24 měsíců (obvykle přiznána 2 – 4 stipendia)  Stipendia k absolvování VŠ studia v Japonsku umožní absolvování ročního přípravného vzdělávání a čtyřletého BSP, resp. šestiletého MSP u oborů všeobecné, zubní a veterinární lékařství.

31 Výběrová řízení - KLDR Program spolupráce dosud nebyl podepsán, nabídka stipendií je pouze orientační.  Studijní, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro VŠ učitele  Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP  Kurzy korejštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele v roce 2014

32 Výběrová řízení – Vietnam  Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v délce 2 – 9 měsíců (celkem 36 m)  Výzkumné nebo přednáškové pobyty pro VŠ učitele v délce do 15 dnů  Kurzy vietnamštiny pro VŠ studenty a učitele v roce 2014 (doporučena znalost alespoň na úrovni A2)  U studijních, výzkumných nebo přednáškových pobytů je požadována vietnamština nebo jazyk schválený vietnamskou stranou

33 Výběrová řízení – Vietnam  Termín pro podání přihlášek - 16.12.2013 do 12:00 hod. Praktické upozornění: Kurz vietnamského jazyka se koná vždy až na začátku zimního semestru akademického roku, neboť se nejedná o klasický jazykový kurz, ale o součást celoroční výuky vietnamštiny v různých znalostních úrovních.

34 Výběrová řízení - Mexiko  Studijní nebo výzkumné pobyty na rok 2015 pro studenty i absolventy MSP a DSP a postdoktorských studijních programů a pedagogické a výzkumné pracovníky  Věkový limit – 35 let  Požadovaný jazyk – španělština  Délka pobytu max. 10 měsíců (celkem nabízeno 50 měsíců)  Termín odevzdání Návrhu na vyslání 4.4.2013  Formulář a přílohy dle požadavků mexické strany - 13.6.2014 do 15:00 hod.

35 Výběrová řízení - Mexiko Stipendia jsou poskytována výhradně na studium ve studijních programech uvedených v publikaci zveřejněné Mexickým Ministerstvem zahraničních věcí na internetové adrese: http://amexcid.gob.mx/index.php/ becas-y-cursos

36 Výběrová řízení - Mexiko S ohledem na administrativní zpracování žádostí na mexické straně je vhodné počátek stipendijního pobytu plánovat na měsíc březen, případně duben příslušného roku.

37 Výběrová řízení - Argentina  Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP  Požadovaný jazyk – španělština  Délka pobytu 2 – 9 měsíců  Termín pro podávání přihlášek – 31.10.2013

38 Výběrová řízení - Peru Informace o nabídce a podmínkách jsou předběžné a mohou být potvrzeny až po notifikaci peruánskou stranou.  Studijní nebo výzkumné pobyty pro studenty MSP a DSP  4 stipendijní místa v délce 3 – 10 měsíců  Termín podání přihlášek předběžně červen 2014

39 NÁKLADY

40 Náklady  Obecně platí, že stipendium by mělo pokrýt životní náklady i školné  Výše stipendia je různá pro jednotlivé země  Úhrada cestovného je ve většině případů zajištěna ze strany ČR

41 JAK SE PŘIHLÁSIT

42 S dostatečným předstihem  Přihlášky se podávají v akademickém roce, který předchází roku plánované realizace stipendijního pobytu  Termíny odevzdání přihlášek do jednotlivých zemí jsou zveřejňovány na začátku akademického roku  Přihláškou se rozumí formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" doplněný o další materiály dle požadavků jednotlivých zemí

43 NÁVRH NA VYSLÁNÍ / ŽÁDOST O PŘIZNÁNÍ STIPENDIA

44 Formulář přihlášky  Formulář platí pro výběrová řízení i pro rozpis kvót: www.zahranici-stipendium.cz www.zahranici-stipendium.czwww.zahranici-stipendium.cz  Vyplňuje se elektronicky  Musí být doručen včas: vytištěný, potvrzený domovskou školou a s patřičnými přílohami

45 JINÁ STIPENDIA A DALŠÍ NABÍDKY KE STUDIU V ZAHRANIČÍ

46 Nabídky mimo rámec mezinárodních smluv  Plná nebo částečná stipendia nabízená nadacemi, školami, ústavy aj.  Kontakty na různé zahraniční vzdělávací instituce (tyto nabídky nejsou kryty stipendiem)  AIA pouze zveřejňuje nabídky těchto subjektů  Zájemci se informují na uvedených kontaktech

47 Výhoda! O stipendia lze žádat opakovaně během studia i na různé typy studijních pobytů a letních jazykových škol. Zdrojem praktických informací – závěrečné zprávy ze studijních pobytů.

48 Dotazy, konzultace  Ke konkrétním stipendijním nabídkám poskytujeme poradenský servis aia@dzs.cz aia@dzs.cz  Najdete nás na: aia@dzs.czaia@dzs.cz www.zahranici-stipendium.cz www.zahranici-stipendium.czwww.zahranici-stipendium.cz

49 Děkujeme za pozornost. www.dzs.czwww.zahranici-stipendium.cz


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Možnosti studia v Asii, Střední a Jižní Americe 4. prosinec 2013 - IPC UK Eva Šimková."

Podobné prezentace


Reklamy Google