Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Možnosti studia v Asii, Střední a Jižní Americe 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Možnosti studia v Asii, Střední a Jižní Americe 4"— Transkript prezentace:

1 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Možnosti studia v Asii, Střední a Jižní Americe 4
INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Možnosti studia v Asii, Střední a Jižní Americe 4. prosinec IPC UK Eva Šimková 1

2 KDO JSME Dům zahraniční spolupráce (DZS)
příspěvková organizace MŠMT zaměření: podpora mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání Součástí DZS je: Národní agentura pro evropské vzdělávací (NAEP) spravuje Program celoživotního učení (LLP) – nově Erasmus+

3 KDE SÍDLÍME Na Poříčí 1035/4 Praha 1 zastávka Náměstí republiky

4 CO NABÍZÍME zprostředkování stipendijních pobytů v zahraničí
pomoc při získávání grantů na mezinárodní vzdělávací projekty propagaci českého školství v zahraničí

5 Akademická informační agentura AIA

6 Stipendia na základě mezinárodních smluv

7 Stipendijní nabídky Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Aktuální nabídka na akademický rok je zveřejněna na webových stránkách AIA vždy na začátku akademického roku T. č. se jedná o téměř 40 zemí světa Jednostranná stipendia nabízená nadacemi, školami, ústavy konkrétních zemí 7

8 Albánie ● Argentina ● Belgie - Francouzské společenství ● Bulharsko ● Čína ● Egypt ● Estonsko ● Francie ● Chorvatsko ● Indie ● Itálie ● Japonsko ● KLDR ● Korejská republika ● Litva ● Lotyšsko ● Maďarsko ● Makedonie ● Malta ● Mexiko ● Mongolsko ● Německo ● Peru ● Polsko ● Portugalsko ● Rakousko (AKTION) ● Rumunsko ● Rusko ● Řecko ● Slovensko ● Slovinsko ● Španělsko ● Švédsko ● Švýcarsko ● Ukrajina ● Vietnam

9 Podmínky pro uchazeče Vyplývají vždy z příslušné bilaterální smlouvy a jsou podrobně uvedeny u každé země Nabídka je určena pro studenty a pedagogy veřejných vysokých škol v ČR Je nutné aktivně si vyhledat zahraniční VŠ v souvislosti se svým studijním oborem

10 DRUHY POBYTŮ

11 Druhy pobytů Studijní pobyty pro studenty BSP / MSP / DSP
a pro učitele v délce až 1 akademického roku Letní jazykové kurzy v délce 2 – 4 týdnů Výjimečně může být druh pobytu zaměřen i na určitý obor (sinologie)

12 NABÍDKY STIPENDIJNÍCH POBYTŮ DO ASIE, STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKY

13 podle místa podání přihlášky:
DVĚ KATEGORIE podle místa podání přihlášky: 1. ROZPIS KVÓT - podání na rektorát VŠ 2. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ – podání do AIA (přes podatelnu DZS; AIA poté organizuje VŘ)

14 Rozpis kvót - místa pro školy
MŠMT přiděluje určitý počet míst pro daný akademický rok jednotlivým vysokým školám Uchazeči z těchto škol se hlásí prostřednictvím svých rektorátů, a to v dřívějším termínu stanoveném školou O nominacích svých uchazečů rozhoduje škola

15 Rozpis kvót 2014/15 - ČÍNA 1. Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP v oboru sinologie: UK Praha – 7 míst MU Brno – 3 místa, UP Olomouc – 5 míst Délka pobytu: 5 – 10 měsíců Termín odevzdání přihlášek:

16 Rozpis kvót - ČÍNA 2. Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce pro učitele čínštiny: UK Praha – 1 místo UP Olomouc – 1 místo Délka pobytu: 4 týdny Uchazeči o stipendium musejí mít v době zamýšleného počátku studijního či výzkumného pobytu v ČLR dokončené minimálně 2 roky vysokoškolského studia v příslušném studijním oboru na VŠ v ČR, která nominaci studenta předkládá.

17 Rozpis kvót - ČÍNA Student je povinen konzultovat s vyučujícím na VŠ výběr studijního či výzkumného pobytu, neboť dodatečná změna oboru není možná. Uchazeči podávají přihlášku "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" na rektorát své školy.

18 Rozpis kvót - ČÍNA Rektoráty si stanovují vlastní dřívější termíny pro odevzdání „Návrhů na vyslání“, aby mohl být na základě předložených materiálů proveden předvýběr uchazečů v rámci školy. Návrhy na vyslání nominovaných uchazečů pak rektoráty zašlou v termínu stanoveném MŠMT přímo Odboru mezinárodních vztahů MŠMT.

19 MOŽNOST PRO VŠECHNY ZÁJEMCE:
Výběrová řízení MOŽNOST PRO VŠECHNY ZÁJEMCE: Stipendijní místa nejsou přidělena konkrétním školám Uchazeči ze všech veřejných vysokých škol v ČR se hlásí prostřednictvím AIA Nominace provádí výběrová komise (zástupci zahraničního partnera a pracovníci MŠMT, případně i odborníci z dalších institucí)

20 Výběrová řízení 2014/15 Asie – Čína, Indie, Izrael, Japonsko, KLDR, Vietnam Střední Amerika – Mexiko Jižní Amerika – Argentina a Peru

21 Výběrová řízení - ČÍNA Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP, přednostně pro studenty jiných než sinologických oborů Požadovaný jazyk – angličtina, čínština je výhodou Délka pobytu 5 – 10 měsíců Termín pro podání přihlášek do 12:00 hodin

22 Výběrová řízení - ČÍNA Přihláška musí obsahovat dokumenty
dle následujícího seznamu:  formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" motivační dopis a studijní či výzkumný plán v AJ studenti hlásící se na studijní obory v čínském jazyce musejí doložit komunikativní znalost čínštiny životopis v AJ

23 Výběrová řízení - ČÍNA 5. notářsky ověřenou kopii vysokoškolského diplomu či dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení/diplom), se soudním překladem do AJ nebo čínštiny; 6. originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu zkoušek (pokud výpis není vyhotoven v anglickém jazyce, je třeba přiložit soudní překlad do AJ nebo čínštiny);

24 Výběrová řízení - ČÍNA potvrzení o současném studiu v AJ nebo čínštině
dva doporučující dopisy v AJ vystavené vysokou školou akceptační dopis přijímající instituce v ČLR (není nezbytné, ale doporučuje se).

25 Výběrová řízení - ČÍNA Výběrové řízení proběhne formou pohovoru pravděpodobně na konci ledna nebo v první polovině února 2014. Přednostně budou vybráni studenti s komunikativní znalostí čínštiny.

26 Výběrová řízení - INDIE
Studijní pobyty nabízené Indickou radou pro kulturní vztahy (ICCR) zejména pro doktorandy z těchto oborů: indické jazyky, filozofie, přírodní vědy, příp. alternativní léčba (ajurvéda, jóga, homeopatie) Požadovaný jazyk – angličtina Předpokládají se 2 – 3 místa Termín odevzdání přihlášek –

27 Výběrová řízení - Indie
Výše poskytovaného stipendia ze strany ICCR : 7000 rupií měsíčně pro doktorandy a 4500 – 5000 rupií měsíčně na bydlení dle lokality. Zájemci by měli počítat s tím, že finanční podmínky stipendia vyžadují, aby stipendisté část nákladů hradili z vlastních zdrojů. Podrobné informace o programech ICCR:

28 Výběrová řízení - Izrael
Studijní pobyty pro absolventy nejméně BSP Letní kurzy hebrejštiny Studijní, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro akademické pracovníky Termín pro podání přihlášek –

29 Výběrová řízení - Japonsko
Informace o nabídce jsou předběžné, mohou být potvrzeny až po notifikaci japonskou stranou, pravděpodobně v dubnu 2014: Studijní a výzkumné pobyty pro studenty DSP, akademické pracovníky, absolventy MSP, příp. BSP a studenty posledního ročníku MSP, příp. i BSP (nástup duben, event. říjen 2015)

30 Výběrová řízení - Japonsko
Stipendia k absolvování VŠ studia v Japonsku pro studenty 1. ročníků VŠ v ČR a pro absolventy SŠ (žáky posledních ročníků, kteří ukončí studium maturitou do března 2015) Postgraduální stipendia v délce 18 – 24 měsíců (obvykle přiznána 2 – 4 stipendia) Stipendia k absolvování VŠ studia v Japonsku umožní absolvování ročního přípravného vzdělávání a čtyřletého BSP, resp. šestiletého MSP u oborů všeobecné, zubní a veterinární lékařství.

31 Výběrová řízení - KLDR Program spolupráce dosud nebyl podepsán,
nabídka stipendií je pouze orientační. Studijní, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro VŠ učitele Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP Kurzy korejštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele v roce 2014

32 Výběrová řízení – Vietnam
Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v délce 2 – 9 měsíců (celkem 36 m) Výzkumné nebo přednáškové pobyty pro VŠ učitele v délce do 15 dnů Kurzy vietnamštiny pro VŠ studenty a učitele v roce 2014 (doporučena znalost alespoň na úrovni A2) U studijních, výzkumných nebo přednáškových pobytů je požadována vietnamština nebo jazyk schválený vietnamskou stranou

33 Výběrová řízení – Vietnam
Termín pro podání přihlášek do 12:00 hod. Praktické upozornění: Kurz vietnamského jazyka se koná vždy až na začátku zimního semestru akademického roku, neboť se nejedná o klasický jazykový kurz, ale o součást celoroční výuky vietnamštiny v různých znalostních úrovních.

34 Výběrová řízení - Mexiko
Studijní nebo výzkumné pobyty na rok 2015 pro studenty i absolventy MSP a DSP a postdoktorských studijních programů a pedagogické a výzkumné pracovníky Věkový limit – 35 let Požadovaný jazyk – španělština Délka pobytu max. 10 měsíců (celkem nabízeno 50 měsíců) Termín odevzdání Návrhu na vyslání Formulář a přílohy dle požadavků mexické strany do 15:00 hod.

35 Výběrová řízení - Mexiko
Stipendia jsou poskytována výhradně na studium ve studijních programech uvedených v publikaci zveřejněné Mexickým Ministerstvem zahraničních věcí na internetové adrese: becas-y-cursos

36 Výběrová řízení - Mexiko
S ohledem na administrativní zpracování žádostí na mexické straně je vhodné počátek stipendijního pobytu plánovat na měsíc březen, případně duben příslušného roku.

37 Výběrová řízení - Argentina
Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP Požadovaný jazyk – španělština Délka pobytu 2 – 9 měsíců Termín pro podávání přihlášek –

38 Výběrová řízení - Peru Informace o nabídce a podmínkách
jsou předběžné a mohou být potvrzeny až po notifikaci peruánskou stranou. Studijní nebo výzkumné pobyty pro studenty MSP a DSP 4 stipendijní místa v délce 3 – 10 měsíců Termín podání přihlášek předběžně červen 2014

39 NÁKLADY

40 Náklady Obecně platí, že stipendium by mělo pokrýt životní náklady i školné Výše stipendia je různá pro jednotlivé země Úhrada cestovného je ve většině případů zajištěna ze strany ČR

41 JAK SE PŘIHLÁSIT

42 S dostatečným předstihem
Přihlášky se podávají v akademickém roce, který předchází roku plánované realizace stipendijního pobytu Termíny odevzdání přihlášek do jednotlivých zemí jsou zveřejňovány na začátku akademického roku Přihláškou se rozumí formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" doplněný o další materiály dle požadavků jednotlivých zemí

43 NÁVRH NA VYSLÁNÍ / ŽÁDOST O PŘIZNÁNÍ STIPENDIA

44 Formulář přihlášky www.zahranici-stipendium.cz
Formulář platí pro výběrová řízení i pro rozpis kvót: Vyplňuje se elektronicky Musí být doručen včas: vytištěný, potvrzený domovskou školou a s patřičnými přílohami

45 JINÁ STIPENDIA A DALŠÍ NABÍDKY KE STUDIU V ZAHRANIČÍ

46 Nabídky mimo rámec mezinárodních smluv
Plná nebo částečná stipendia nabízená nadacemi, školami, ústavy aj. Kontakty na různé zahraniční vzdělávací instituce (tyto nabídky nejsou kryty stipendiem) AIA pouze zveřejňuje nabídky těchto subjektů Zájemci se informují na uvedených kontaktech

47 Výhoda! O stipendia lze žádat opakovaně během studia
i na různé typy studijních pobytů a letních jazykových škol. Zdrojem praktických informací – závěrečné zprávy ze studijních pobytů.

48 Dotazy, konzultace www.zahranici-stipendium.cz
Ke konkrétním stipendijním nabídkám poskytujeme poradenský servis Najdete nás na:

49 www.dzs.cz www.zahranici-stipendium.cz
Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Možnosti studia v Asii, Střední a Jižní Americe 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google