Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tutoriál jako forma výuky na vysoké škole a na pracovišti PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D. PedF UK v Praze 12.12.2007 WWW.CAREERMARKET.CZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tutoriál jako forma výuky na vysoké škole a na pracovišti PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D. PedF UK v Praze 12.12.2007 WWW.CAREERMARKET.CZ."— Transkript prezentace:

1 Tutoriál jako forma výuky na vysoké škole a na pracovišti PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D. PedF UK v Praze 12.12.2007 WWW.CAREERMARKET.CZ

2 …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU Tutoriál WBL Tutoriál WBL :  vztah mezi studujícím a průvodcem WBL studiem, který je součástí vzdělávacího rámce WBL  prezenční setkání tutora a studujících, které slouží studujícímu k získání zpětné vazby o dosaženém studijním pokroku nebo dosaženém studijním výsledku Obsah tutoriálu: vzdělávací aspekt ( cíl: vzdělávací pokrok) produktivní aspekt ( cíl: produkt, výstup)

3 WWW.CAREERMARKET.CZ …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU Tutoriál jako forma výuky na VŠ ANO  odborná a věcná diskuse mezi studujícími navzájem a mezi studujícími a tutorem  interaktivní průběh  vzájemné informace o literatuře a zdrojích odborných informací  skupinové řešení problémů  práce ve speciálních učebnách  komentáře tutora a zpětná vazba NE  přednáška  monologičnost, frontální výklad  neadresnost  pasivita studenta  zkoušení

4 Typ tutoriálu ve WBL: Dvojí tutoriál WBL programů:  tutoriály vedené tutorem z vysokoškolské instituce  tutoriály probíhající na pracovišti ( vede  graduovaný spolupracovník, zaměstnavatel, nebo tutor z „hostitelské organizace“) WWW.CAREERMARKET.CZ

5 Obsahy tutoriálů ve WBL:  diskuse ke klíčovým a problematickým otázkám studované problematiky  diskuse úkolů k samostudiu a návody ke zpracování a k využití odb.pramenů  stručné zhodnocení odevzdaných úkolů ( ve skupinách vždy anonymní),  vysvětlení nejčastějších chyb, konzultace správného postupu,  zodpovězení dotazů, plánování postupů  řešení případových studií a modelových situací  laboratorní práce a práce ve speciálních učebnách WWW.CAREERMARKET.CZ

6 Struktura prezenčních tutoriálů ve WBL: WWW.CAREERMARKET.CZ příprava úvodní dopis, mail, telefonát či jiná forma výzvy tutora studentům uvedení do problematiky, zadání úkolů, literatury, harmonogram a termíny provedení korespondenční kontakt, prezenční setkání – individuální, skupinové facilitace a průběžná kontrola plnění úkolů, hodnocení a výstupy evidence, výstupy hodnotící zpráva, hodnocení účastníků, záznamy do indexů,prezentace prací

7 Role tutorů: Tutor v pracovním prostředí: -dosažení minimálně cílového titulu/ kvalifikace ( Bc.,Mgr., Dr.) -zodpovědnost za plnění programu WBL ( stanovení cílů, průběžné zprávy a dokumentace..) -zajištění personálních, materiálních podmínek, a přístupu účastníka k informacím WWW.CAREERMARKET.CZ

8 Role tutorů: Tutor z vysokoškolské instituce: -dosažení minimálně cílového titulu/ kvalifikace ( Bc.,Mgr., Dr.) -členství v akademickém sboru VŠ a pověření ke členství v komisích SZZ -zkušenost z oblasti celoživotního vzdělávání -zajištění koordinace WBL procesu WWW.CAREERMARKET.CZ

9 Sdílené úlohy tutorů  přijímání účastníka WBL a jeho  začlenění do vztahových sítí WBL  vymezení cílů WBL ohledem na individuální zájmy účastníka a pracovní kontext  seznámení účastníka s informačními zdroji, odkazy na opory a významné aktéry procesu  přenos znalostí, know-how, profesionálního chování  facilitace účastníka v modelových situacích  řízení stínování pozic WWW.CAREERMARKET.CZ

10 Sdílené úlohy tutorů  sledování učebních výstupů a jejich hodnocení  podpora autonomie účastníka  psychologická podpora  pomoc s přípravou prezentací výstupů a s přípravou na zkoušky  průběžné zprávy a závěrečné hodnocení účastníka, zpětná vazba WWW.CAREERMARKET.CZ

11 …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU Práva a kompetence tutorů WBL používat mimo předem stanovených studijních materiálů i další informační zdroje pro účely podpory výuky dané disciplíny, uveřejňovat informace spojené s organizací a realizací studijní discipliny (pokyny pro studující, doplňující materiály, aktuální informace), definovat přesné znění a rozsah úkolů, navrhovat konkrétní termín odevzdání úkolu, dohodnout se s účastníkem na pozdějším termínu dodání úkolu na základě předchozí domluvy s manažerem kurzu, rozhodnout o tom, zda byl úkol vypracován v požadované kvalitě, spolurozhodovat o tom, zda studující vyhověl předepsaným požadavkům k řádnému uzavření studia a získání osvědčení, shromažďovat, třídit, vyhodnocovat a předávat své náměty i věcné připomínky a návrhy studujících (týkající se obsahu studia, plnění portfolia i jeho organizace, hodnocení výsledků, kvality výstupů apod.).

12 Klíčový princip : aktivita a samostatnost studenta Iniciativa a zodpovědnost za projekt a průběh studia WBL (personalizovaný program) musí být ponechány účastníkovi studijního programu. WWW.CAREERMARKET.CZ

13 Specifické funkce tutora z vysoké školy Tutor z vysoké školy: harmonizuje proces WBL studia s procesem akademického studia, garantuje harmonizaci studijních postupů zajišťuje akademickou garanci studia konzultuje a hodnotí zpracování studijního portfolia doporučuje odbornou literaturu, studijní opory hodnotí studijní výstupy a studijní pokrok účastníka WWW.CAREERMARKET.CZ

14 …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU Příprava tutorů WBL Oblasti přípravy: pracovní a právní rámec práce tutora teorie a praxe tutoriálu WBL (principy, formy) odborná terminologická a komunikační oblast logistika, administrace tutoriálů WBL

15 Děkuji za pozornost. WWW.CAREERMARKET.CZ


Stáhnout ppt "Tutoriál jako forma výuky na vysoké škole a na pracovišti PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D. PedF UK v Praze 12.12.2007 WWW.CAREERMARKET.CZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google