Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WBL – principy, nástroje a evropské modely Mgr. Jasmin Muhič WWW.CAREERMARKET.CZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WBL – principy, nástroje a evropské modely Mgr. Jasmin Muhič WWW.CAREERMARKET.CZ."— Transkript prezentace:

1 WBL – principy, nástroje a evropské modely Mgr. Jasmin Muhič WWW.CAREERMARKET.CZ

2 Co je WBL? WWW.CAREERMARKET.CZ WBL je přístup ke vzdělávání, ve kterém zaujímá centrální postavení rozvoj kompetencí a ve kterém se navzájem doplňuje formální učení, neformální učení a informální učení v postupu k získání komplexního vzdělání, uznaného a akreditovaného jako vzdělání vysokoškolské. Vzdělávací paradigma – vzdělávání založené na výstupech (outcome oriented education)

3 Charakteristické rysy WBL ve vysokoškolském vzdělávání WWW.CAREERMARKET.CZ WBL umožňuje získat udržitelné vysokoškolské vzdělání, které pružně reaguje na společenské požadavky dynamických pracovních trhů, celoživotního učení a nově vznikajících oblastí znalostí napříč vědními obory. WBL vyžaduje partnerství sjednané mezi klíčovými účastníky: zaměstnavateli, studenty a institucemi vysokoškolského vzdělávání nebo dalšího vzdělávání. WBL přístupy a programy zahrnují formální akademické uznání všech znalostí a zkušeností získaných v předchozích formách vzdělávání na základě přezkoušení v rámci “Akreditace předchozího učení” (APL) a “Akreditace předchozího zkušenostního učení “(APEL); UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení Vysokoškolské instituce hodnotí studijní výkon, dovednosti a studijní výsledky WBL programu a formálně certifikují studium udělováním evropských stupňů formální kvalifikace 6, 7 a 8 (bakalář, magistr a Ph.D.).

4 Struktura WBL přehled učení; posouzení pro akademické uznání; studijní dohoda (learning agreement); (na obsahu založený) studijní moduly, e-learning atd.; projekt(y) založen(y) na práci; podpora studenta. WWW.CAREERMARKET.CZ …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

5 Přehled učení 1. Popis práce by měl zahrnout, analyzovat a kriticky reflektovat tyto prvky: současnou a práci a práci vykonávánu v nedávné minulosti, pracovní úkoly, znalostí, kompetence, schopnosti a dovednosti, pracovní požadavky – zkušenost, kvalifikace, odpovědnost, odbornost, postoje, motivaci, pracovní metodologie a postupy, profesionální a osobní cíle včetně kariérního rozvoje. WWW.CAREERMARKET.CZ …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

6 Přehled učení 2. Životopis nebo osobní prohlášení by měl identifikovat vzdělávací a profesní dráhu v minulosti včetně reflektivního a analytického přehledu s následujícím obsahem: osobní/profesní vývojová dráha, která může prokazovat více různorodých směrů, význam a zaměření těchto drah, současná a předchozí práce, neformální učení (skrze volontérskou práci), doklady o výsledcích vzdělání. 3. Formální vzdělání by mělo identifikovat a reflektovat způsoby, jak předchozí učeni ovlivnilo současný osobní vývoj a jak je aplikováno v současné profesní praxí. Vyžadováno je doložení údajů o: kurzech definovaných v kreditech (plně nebo částečně), profesních kvalifikacích, interních vzdělávacích kurzech v zaměstnání. WWW.CAREERMARKET.CZ …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

7 Posouzení pro akademické uznání uznání jíž existujících kreditů z jiných zdrojů (akreditovaný kurzy profesního vývoje), posouzení studijních výsledků formálního neakreditovaného učení (kurzy profesních institucí nebo interní vzdělávací kurzy), zjištění aktuality, významu a úrovní těchto kurzů a přisuzování odpovídajících kreditů, pokud je to přiměřené, uznání experienciálního (skrze zkušeností) učení a implicitního učení, které bylo explikováno za pomoci nástrojů jako přehled učení a evidence a jejich posouzení podle kriterií akademických úrovní, zmapování experienciálního učení podle vzorce kompetencí nebo profesních standardů. WWW.CAREERMARKET.CZ …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

8 Studijní dohoda Partnerství v programu WBL jsou regulována dohodami: Bilaterálními – mezi podniky nebo zaměstnanec.organizacemi a vysokoškolskou institucí. Tripartitními – mezi studentem, vysokoškolskou institucí a podniky nebo organizacemi. WWW.CAREERMARKET.CZ …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

9 Bilaterální dohoda mezi vysokoškolskou institucí a podniky profesní profil a požadované dovednosti vycházející z analýzy potřeb provedené mezi klíčovými účastníky náčrt, cíle studijního programu a výslednou kvalifikaci plán studijního programu roli vzdělávací instituce, roli podniku /organizace v AP(E)L organizaci studijního procesu na pracovišti roli vzděl.instituce, podniku /organizace ve fázi hodnocení interakci mezi lektory ve vzdělávací instituci a v podniku /organizaci posouzení připravenosti vš pedagogů a lektrorů podniku/ organizace a potřebu školení pro pedagogy/lektory založení skupiny řídící praktickou výuku finanční podporu studenta a zabezpečení zdrojů podnikem / organizací práva a povinnosti každého účastníka WWW.CAREERMARKET.CZ …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

10 Tripartitní studijní dohoda mezi studenty, VŠ institucemi a pracovními organizacemi nebo podniky studijní výsledky prostřednictvím dovedností, obsahů, cílů, postupu a časového harmonogramu studijního programu studijní zdroje zabezpečené vzdělávací institucí a pracovní organizací individuální perspektivy s ohledem na profesní rozvoj a kariéru, které se nabízí studentovi práva a povinnosti každého partnera WWW.CAREERMARKET.CZ …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

11 Podpora studenta koučování ze strany kolegů, vzdělávací instituce a pracoviště, mentorování/tutorování/poradenství poskytované organizaci nebo vzdělávací instituci, časovou dotaci přidělenou na program, vzájemné zpětné vazby studenta, vzdělávací instituce a pracoviště, dobrou provázanost mezi učitelským týmem a studentem, podporující skupiny kolegů, jasné směrnice a podpůrné materiály, včetně kriterií pro posouzení akademické úrovni, procedur pro odvolání a arbitráž atd., jasné, transparentní komunikační kanály k administrativním systémům a procedurám. WWW.CAREERMARKET.CZ …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU


Stáhnout ppt "WBL – principy, nástroje a evropské modely Mgr. Jasmin Muhič WWW.CAREERMARKET.CZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google