Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Distanční vzdělávání: základní principy Efektivní studium – tipy pro úspěšné (distanční) učení seminář CDV UP lektor: Mgr. Irena Hoblíková datum konání:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Distanční vzdělávání: základní principy Efektivní studium – tipy pro úspěšné (distanční) učení seminář CDV UP lektor: Mgr. Irena Hoblíková datum konání:"— Transkript prezentace:

1 Distanční vzdělávání: základní principy Efektivní studium – tipy pro úspěšné (distanční) učení seminář CDV UP lektor: Mgr. Irena Hoblíková datum konání: 3. listopad 2004

2 Co je to distanční vzdělávání ? (distance learning) Distance: vzdálenost, izolovanost od okolního Learning: učení se // Teaching: učení, výuka Distance learning ≠ Distance teaching DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE MULTIMEDIÁLNÍ FORMA ŘÍZENÉHO SAMOSTUDIA. Vzdělávací instituce uplatňují tuto progresivní formu v případě, kdy studenti a učitelé nejsou v tradičním, osobním a pravidelném kontaktu. Opakem je prezenční forma.

3 Mějte na paměti … Absolvování studijního programu v distanční formě musí vést ke STEJNÝM výsledkům studia, jako při prezenčním studiu.

4 Proč školy nabízejí alternativní formu vzdělávání ? Rozšiřující se poptávka po vzdělávání v dospělém věku. Zkracování intervalu inovace vzdělávání. Měnící se životní styl společnosti (hodnoty, ekonomické faktory). Změna očekávání studentů (zejména: nepřejí si „dálkové“ studium). Vývoj vzdělávacích metod a technologií (silný vliv rozvoje informačních a komunikačních technologií). Rostoucí konkurence na trhu práce.

5 Charakteristika uchazečů o distanční formu studia: zralí, dospělí jedinci (mají jiná očekávání a hodnoty, na rozdíl od klasických studentů prezenčního VŠ studia) ekonomicky samostatní (jsou připraveni za studium zaplatit, ale za své peníze očekávají odpovídající kvalitu) ekonomicky aktivní (mají závazky vůči svému zaměstnavateli, mají zkušenosti z praxe) rodinné závazky (jsou živiteli rodin, rodiči, partnery) vysoce motivovaní (rozhodnutí studovat má své opodstatněné důvody) časově vytížení

6 Nezbytné předpoklady studenta pro studium distanční formou: Schopnost na odpovídající úrovni samostatně studovat. Ochota převzít vlastní zodpovědnost za vzdělávací postup a cíl. Zájem a motivace.

7 Co by měla škola (učitelé) o svých distančních studentech chtít vědět ? Kolik bude učit studentů ? Jak jsou studenti staří ? Kde pracují ? Proč chtějí studovat ? Jak souvisí studium s jejich prací či životem ? Jaký styl vzdělávání upřednostňují ? Jaké vzdělávací zkušenosti mají ? Mají zkušenost s DiV ? Ovládají ICT ? Jsou technicky vybaveni? Jaký mají vztah ke studovanému oboru ? Kdo bude platit studium ? Kolik času mohou věnovat studiu ? apod.

8 Komplexní systém podpory studia: Vzhledem ke specifikům vzdělávané cílové skupiny je nezbytnou podmínkou pro správné uskutečňování distanční formy DiV vybudování komplexního systému podpory studia. Studujícímu, který nemá možnost přímého kontaktu s pedagogem, musí být vzdělávací institucí vytvořeno takové zázemí, které tento nedostatek účinně kompenzuje.

9 Základní pilíře DiV / PŘIPRAVENOST instituce k poskytování DiV: Vzdělávací instituce Organizace studia Studijní materiály Tutor Osobní kontakt STUDENT student knihovna student knihovna

10 Ad 1) Organizace studia: Zabezpečuje studijní středisko školy. Klíčovým pracovníkem je manažer / administrátor. Systematický informační servis studentům (plán studia). Dodávka studijních materiálů (studijní balík). Studijní agenda (termíny, kredity,..). Technické zabezpečení studia, včetně prezenční části výuky.

11 Model distančního studia z pohledu studenta: Studijní balík Vlastní studium Zkouška Závěr Zahájení Úvodní dopis, setkání Průvodce studiem Vstupní dotazník Studijní materiály Distanční prvkyPrezenční prvky Samostudium 80 % 20 % Úkol Samostudium E-komunikace Zpětná vazba Úkoly Tutoriály Konzultace Tutoriál Písemná Ústní Evaluace

12 Průvodce studiem Průvodce studiem : ORGANIZAČNÍ ČÁST Co je distanční vzdělávání Řízení distančního studia (tutor, examinátor, manažer) Tutoriály (co to je, jak se připravovat, jak probíhají) Zkoušení v distančním studiu Administrativa (formuláře) Pokyny k organizaci (harmonogram, kontakty) METODICKÁ ČÁST Jak se připravit na studium (doba, místo, způsob, motivace, studijní čas a prostředí, učební styl) Jak efektivně číst Jak účinně psát Jak využívat informační zdroje Jak se připravit na zkoušku Zásady duševní hygieny při studiu

13 Mějte na paměti … Musí být jednoznačně vymezen podíl KONTAKTNÍ A DISTANČNÍ části studia.

14 Ad 2) Studijní materiály, tzv. opory: Nahrazují prezenční část výuky, resp. přednášky. V případě VŠ studia nenahrazují odbornou literaturu ! Jsou určeny pro (řízené) samostudium ! Mají funkci pracovních sešitů. Mají specifické didaktické zpracování a specifickou grafickou strukturu (hlavní a popisný sloupec). Kromě výkladového textu obsahují také: studijní cíle, doba potřebná ke studiu, náměty k zamyšlení, testy, shrnutí, případové studie apod.

15 Mějte na paměti … Škola studentům musí dodat sadu VÝUKOVÝCH OPOR pro všechny předměty, které jsou vyučovány distančně. Kromě výukových textů se může jednat o další multimediální pomůcky.

16 Multimédia: druhy publikací Elektronické publikace (elektronická verze skript nebo knihy určená pro tisk) Multimediální publikace (výukový text doplněný o MM prvky, audio/video záznamy, animace) Audio-video záznamy (autentický záznam zvuku či obrazu, obvykle na CD-ROMu či DVD, vhodné pro výuku jazyků, ilustrace pokusů, záznam přednášky) Interaktivní publikace (hypertextový průchod) Programované učebnice (systematický výklad včetně zpětné vazby)

17 Multimédia: výuka Smyslem multimediálního prostředí je umožnit učení co nejvíce smysly najednou, aby paměťová stopa byla co nejhlubší (zrak, sluch).

18 Ad 3) Tutor: Jiná role učitele: metodický zprostředkovatel distančního studia a hodnotitel výsledků. Úkoly tutora: - motivovat studenty ke studiu - poskytovat studentům konzultace - poskytovat studentům zpětnou vazbu - ověřovat studijní výsledky - vést tutoriály

19 Multimediální nástroje pro práci tutora: Internetová stránka Prezentační výukový systém Testovací výukový systém Globální výukový systém Elektronická pošta On-line rozhovory Diskuze Plánovač Videokonference

20 Mějte na paměti … Musí být zabezpečena možnost KOMUNIKACE S VYUČUJÍCÍM přes Internet.

21 Ad 4) Osobní kontakt: Konzultace Tutoriály Rezidenční školy

22 Mějte na paměti … Musí být stanoven SYSTÉM KONZULTACÍ a nabídka dalších výukových možností.

23 Zdroje: Hais, K., Hodek, B.: Velký anglicko-český slovník. Praha 1997 Průcha,J., Walterová,E., Mareš,J.: Pedagogický slovníK. Praha 2001 Zlámalová, H.: Úvod do distančního vzdělávání. Olomouc 2002 Huba, M., Orbánová, I.: Pružné vzdělávanie. Bratislava 2001 Fasuga, R.: Proces distribuce informací v elektronickém vzdělávání. In.: eLearning ve vysokoškolském vzdělávání, sborník příspěvků, Zlín 2004 Nocar, D., Hoblíková, I., Snášelová, L., Všetulová, M.: E-learning v distančním vzdělávání. Olomouc 2004 AK MŠMT: Specifika žádostí o akreditaci, 2002 AK MŠMT: Minimální standardy, 2003 (c) Mgr. Irena Hoblíková

24 Distanční studium bez distance bez distance vám přeje Irena Hoblíková


Stáhnout ppt "Distanční vzdělávání: základní principy Efektivní studium – tipy pro úspěšné (distanční) učení seminář CDV UP lektor: Mgr. Irena Hoblíková datum konání:"

Podobné prezentace


Reklamy Google