Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-learning v DiV Mgr. David Nocar Centrum distančního vzdělávání UP Biskupské nám. 1 771 11 Olomouc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-learning v DiV Mgr. David Nocar Centrum distančního vzdělávání UP Biskupské nám. 1 771 11 Olomouc"— Transkript prezentace:

1

2 E-learning v DiV Mgr. David Nocar Centrum distančního vzdělávání UP Biskupské nám. 1 771 11 Olomouc e-mail: david.nocar@upol.cz

3 Obsah: Uvedení do problematiky elektronického vzdělávání a seznámení s postavením e- learningu v distančním vzdělávání. Nastínění historického vývoje elektronického vzdělávání Vysvětlení základních forem a úrovní elektronického vzdělávání. Přiblížení principů tvorby studijních opor pro e-learning (možnosti i úskalí převodu studijních opor do elektronické podoby). Seznámení s rolemi, charakteristikami a dovednostmi klíčových účastníků e-learningu.

4 Vzdělávací proces a současnost nové aspekty  odlišnost od tradičních metod  jako hlavní fenomém současnosti (budoucnosti) se jeví distanční forma vzdělávání (DiV) reakce na měnící se potřeby a požadavky studujících v návaznosti na potřeby a požadavky společnosti  vzrůstající důležitost a možnosti využití ICT a Internetu nové období DiV  e-learning  nová specifika studijních opor, nové nároky na všechny účastníky vzdělávacího procesu

5 Definice pojmu e-learning e-learning electronic (z angl. = elektronické) learning (z angl. = učení se) Definice: E-learning lze chápat jako multimediální podporu vzdělávacího procesu využívající moderní informační a komunikační technologie pro zkvalitnění vzdělávání.

6 Generace distančního vzdělávání (Košč, 2003) I. generace: korespondenční kurzy II. generace: audio, video a počítačové technologie III. generace: distanční vzdělávání na Internetu

7 Vznik a vývoj elektronického vzdělávání 1/2 1837 – vznik distančního vzdělávání (Isaac Pitman, výuka těsnopisu formou korespondenčních kurzů rozesílaných poštou, Velká Británie) 1895 – Barchese Guglielmo Marconi, bezdrátový telegraf (rádio)  rychlé šíření informací (auditivních) 1923 – Vladimír Zworykin, elektronka  „otec televizoru“  rychlé šíření informací (audiovizuálních) 1971 – Intel, mikroprocesor, PC  možnost využít PC pro vzdělávání 1971 – odeslání prvního e-mailu  nové možnosti komunikace (rychlé)

8 Vznik a vývoj elektronického vzdělávání 2/2 Vznikem grafických nádstavb operačních systémů vznikají obrovské multimediální možnosti studijních materiálů 80. léta – začátek rozvoje vdělávání prostřednictvím počítačů (CBT) 1991 – Tim Berners-Lee, World Wide Web (www)  rozvoj Internetu  nový způsob elektronic. vzdělávání (WBT) 1999 – e-learning, vznik vzdělávacích portálů Podrobné informace: http://www.pbs.org/asl/dlweek/history/index.html

9 Vývoj distribuce obsahu DiV 1. pošta 2. rozhlas 3. televize 4. počítač CD ROM Internet Off-line On-line

10 Distanční vzdělávání s e-learningovou podporou a bez ní

11 zapamatovatelnější forma informací Smyslové vnímání člověka získávání informací Zapojení smyslů ve škole získávání informací obrázky, animace, videosekvence

12 Formy e-learningu Elektronické vzdělávání Off-line výukaOn-line výuka asynchronnísynchronní on-line komunikace: e-mail, diskusní fórum, chat, netmeeting (videokonference)

13 Základní úrovně elektronického vzdělávání (EV) CBT WBT EV přes LMS

14 CBT CBT (Computer-Based Training) neboli „vzdělávání za podpory počítačů“  multimedialita

15 WBT WBT (Web-Based Training) neboli „vzdělávání za podpory webových technologií“  on-line distribuce  on-line komunikace

16 EV přes LMS LMS (Learning Management System) neboli „systém pro řízení výuky“. komplexní systém pro podporu výuky soubor nástrojů, které umožňují tvorbu, správu a užívání kurzů v elektronickém prostředí

17 Virtuální třída

18 Vztah jednotlivých úrovní elektronického vzdělávání

19 Principy tvorby studijních opor pro e-learning Dodržení specifik distančních studijních opor Převedení textu do elektronické podoby Grafická úprava Multimedialita Kompatibilita

20 Hypertext (srov. Vaněk, 2004; Huba, Žáková, Bisták, 2003) Je strukturovaný, tedy nelineární, text. Je rozdělen na různé úseky, nazývané uzly, které jsou propojeny odkazy. Je to tedy text obohacený o hyperlinky, kdy po kliknutí na hyperlinku se okamžitě zobrazí příslušná část jiného textu. Čtenář si volí cestu sám, má možnosti začít nebo skončit na kterémkoli místě.

21 Převedení textu do elektronické podoby (Kolibač, Malčík, 2002) Základní: jednoduché převedení textů bez jakýchkoli úprav. Základní - distanční: jednoduše upravený text do požadované formy pro texty v DiV bez jakýchkoli animací a interaktivních prvků v textu. Rozšířený: kompromis mezi základní a plně grafickou nabídkou. Plně grafický: obsahuje obrázky, animace. Plně interaktivní: velmi propojená prezentace obsahující obrázky, animace a interaktivní prvky různé úrovně interakce.

22 Účastníci e-learningu  kompetentní REALIZAČNÍ TÝM  motivovaný a proškolený TUTOR  motivovaný a poučený STUDUJÍCÍ

23 Dovednosti členů e-learningového týmu

24 Klíčové role členů e-learningového týmu MANAŽER je odpovědný za nastolení e-learningové strategie a řízení projektů VÝVOJÁŘ je odpovědný za navržení programů a produkci obsahu TUTOR je odpovědný za poskytování průběžné podpory studujícím v průběhu vzdělávání

25 Role tutora v on-line formě DiV  je přesvědčený o efektivitě ICT ve výuce  reaguje pružně, je přizpůsobivý a motivovaný  má pedagogické i technické dovednosti  je schopen řídit kooperativní aktivity

26 4 dimenze role on-line tutora technická pedagogická sociální manažerská

27 Studující v e-learningu  Studijní skupina je velmi různorodá (věk, znalosti, předchozí zkušenosti, motivace ke studiu, styly učení)  Studující musí mít silnou motivaci, dostatečnou vytrvalost a schopnost organizace studia, určité technické kompetence a technické zázemí.  Distanční výuka musí studující aktivizovat, vést ke spolupráci, reagovat na jejich potřeby a životní styl a musí být vytvořena erudovaným specialistou na danou problematiku.

28 Jak aktivizovat studenty zábava + motivace rozmanitost aktivit podněcování sociální interakce možnost volby stálá pozitivní zpětná vazba úkoly vyžadující tvůrčí myšlení přiměřeně náročné aktivity + uznání

29 Jak zabránit pocitu izolace studujících aplikace kooperativních forem studijních činností častý kontakt tutora se studujícími častý kontakt studujícího s ostatními studujícími

30 Závěr „Skutečná síla e-learningu není v poskytování informací kdykoliv, odkudkoliv a komukoliv, ale v jeho možnostech poskytovat správné informace správným lidem ve správném čase a na správném místě.“ (B. W. Ruttenbur)

31 E-learning v DiV Mgr. David Nocar Centrum distančního vzdělávání UP Biskupské nám. 1 771 11 Olomouc e-mail: david.nocar@upol.cz


Stáhnout ppt "E-learning v DiV Mgr. David Nocar Centrum distančního vzdělávání UP Biskupské nám. 1 771 11 Olomouc"

Podobné prezentace


Reklamy Google