Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVOBODA ČLOVĚKA Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVOBODA ČLOVĚKA Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 SVOBODA ČLOVĚKA Mgr. Michal Oblouk

2 SVOBODA možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle“ a nést za to přiměřenou odpovědnost volný prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě ze sebe sama - tato podstatná možnost člověka je ovšem omezena: fyzicky, např. gravitací zvenčí, např. autoritou rodičů, společností, státem zevnitř, např. sníženou příčetností, intoxikací, návykem

3 SVOBODA má podobu trvajícího mezilidského vztahu
určitý životní prostor, který máme uvnitř mezilidských vztahů schopnost rozhodovat se podle vlastního přesvědčení nejvyšší hodnota lidského života má své hranice – NEMŮŽEME SI DĚLAT ÚPLNĚ SVOBODNĚ VŠE, CO SE NÁM ZLÍBÍ, tzn. NEEXISTUJE ABSOLUTNÍ SVOBODA

4 ZÁKLADNÍ LIDSKÉ SVOBODY
osobní svoboda - nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který zákon stanoví, nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám domovní svoboda - nezbytná podmínka důstojné existence jedince a rozvoje lidského života vůbec svoboda pohybu - oprávnění každého pohybovat se po území České republiky vymezeném jejími státními hranicemi a navštěvovat jednotlivá místa, svobodný vstup na území republiky, nikdo nemůže být nucen k opuštění své vlasti svoboda pobytu - oprávnění svobodně pobývat a usazovat se na kterémkoli místě v České republice svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání - nikoho nelze nutit, aby změnil svoje myšlení, náboženské vyznání nebo víru, svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby svoboda projevu - právo vyjadřovat své názory, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace

5 SVOBODA kdo překračuje stanovené hranice své svobody, omezuje tak svobodu druhých lidí – dopouští se nespravedlnosti zákony stanovují dolní hranici přípustného jednání – překročí-li ji někdo, bude podle zákona stíhán morálka naopak ukazuje k horní hranici – k ideálu správného jednání

6 SPOLUPRÁCE LIDÍ kooperace druh sociální interakce (proces, který spočívá v působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu) základní forma sociálního chování znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na něm podílejí opakem spolupráce je konkurence TÝM = strukturovaná skupina lidí s určitým cílem, kterého mají docílit spoluprací, může to být dvojice spolupracovníků i skupina více lidí výhody - rozdělení povinností mezi více lidí, kratší čas potřebný k vyhotovení požadované věci, dělba práce a rolí dle kvalifikace, zkušeností a dovedností, předávání si zkušeností a názorů a zároveň využití kapacit jednotlivých členů formou spolupráce je DĚLBA PRÁCE (dělba činností) - různí účastníci (jednotlivé osoby, firmy, oblasti atd.) se na spolupráci podílejí různými činnostmi, které je potřeba koordinovat a integrovat

7 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Svoboda


Stáhnout ppt "SVOBODA ČLOVĚKA Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google